Announcements

Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

OZNAMY

01.06.2024

POTVRDENIE O ČLENSTVE V KLUBE

Žiadam členov ŠKP, ktorí si budú vybavovať náležitosti k zbrojnému preukazu ku ktorému budú potrebovať potvrdenie klubu o členstve člena v klube aby si toto potvrdenie o členstve v klube vybavovali cez vedenie ŠKP v časovom predstihu prostredníctvom oficiálnej klubovej e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a nie na poslednú chvíľu nakoľko aj vedenie klubu je časovo a pracovne vyťažené a nie vždy sa dá vyhovieť hneď požiadavkám členov ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


21.05.2024

ZATVORENIE STRELNICE

Dňa 22.5.24 a 23.5.24 bude celá strelnica zatvorená počas celej prevádzkovej doby. 

Dňa 26.5.24 bude 100m strelnica zatvorená do 15:00 hod.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


21.05.2024

DOTÁCIA OD MV SR

Informuje členov ŠKP a širokú verejnosť, že ŠKP Luger Žilina získal dotáciu od Ministerstva vnútra SR vo výške 1522€. Dotácia je rozdelená na nasledujúce položky:

 1. strelecký materiál                   = 822€,

 2. doprava                                   = 200€,

 3. členské príspevky a štartovné = 500€.

Podrobnosti o čerpaní dotácie budú zverejnené na uvedenom linku: Zmluvy a dotácie - Strelecký klub polície - ŠKP Luger Žilina (skpluger.eu).

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


11.05.2024

POVOLENKY NA STRELNICU

Členov ŠKP, ktorí si zaplatili povolenky na strelnicu a ešte im povolenka nebola odovzdaná informujem, že povolenky sú už vydané a je už len na členov ŠKP aby pred prevzatím povolenky buď kontaktovali predsedu na tel. čísle uvedenom v kontaktoch alebo podpredsedu na whatsapovom tel. čísle 0950 499 746. Taktiež informujem členov ŠKP, že komunikácia cez whatsapp je v prípade povoleniek rýchlejšia a pohodlnejšia a v súčasnosti je v spoločnej skupine už takmer polovica členov ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


10.04.2024

POVOLENKY NA STELNICU

Pre vybavenie povoleniek na strelnicu nastala zmena v tom, že v tejto veci kontaktujte telefonicky predsedu ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


27.01.2024

WHATSAPP-ová SKUPINA

Informujem členov ŠKP, ktorí majú záujem byť rýchlejšie informovaní o dianí v klube (oznamy, zasielanie povoleniek na strelnicu a pod.), že majú možnosť sa pridať do whatsappovej skupiny na tel. čísle 0950 499 746. Na uvedené tel. číslo stačí len poslať správu s textom o zaradenie do spomínanej skupiny členov ŠKP. 

Podpredseda ŠKP Luge Žilina


27.01.2024

PREPLÁCANIE NÁKLADOV ČLENOM ŠKP

Aj v roku 2024 bude ŠKP preplácať svojím aktívnym členom náklady súvisiace s ich športovou činosťou. Tieto náklady však musia byť dopredu oznámené vedeniu ŠKP (prostredníctvom e-pošty), ktoré predmetné náklady schvaľuje. Spomínané náklady na športovú činnosť sú viazané na:

 1. štartovné,

 2. pohonné hmoty.

Podmienky na preplatenie spomínaných nákladov naďalej ostávajú tie isté:

 1. úspešné ukončenie preteku (bez DQ),

 2. zaslanie výsledkovej listiny vedeniu ŠKP (prostredníctvom e-pošty),

 3. nosenie klubového dresu minimálne počas priebehu súťaže na ktorú si člen ŠKP chce uplatniť preplatenie nákladov (zaslanie fotiek zo súťaže).

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


27.01.2024

POPLATKY ČLENOV ŠKP NA ROK 2024

V roku 2024 členovia ŠKP uhrádzajú nasledujúce poplatky na účet ŠKP:

 1. členský príspevok:

  • civil = 30€,

  • ozbrojené zložky = 15€,

  • ZŤP, mládež do 21 roku života, aktívne strieľajúci členovia registrovaní v SADS = 5€

 2. strelnica = 35€ (nepovinná),

 3. členstvo v SADS = 15€ (nepovinné).

Viac informácií o členských poplatkoch nájdete v kolónke členstvo. Všetky zverejnené poplatky sa uhrádzajú na účet ŠKP, ktorý je zverejnený v kolónke členstvo. V prípade naliehania členov ŠKP aby ktorýkoľvek iný, na to oprávnený člen ŠKP prijal finančnú hotovosť týkajúcu sa spomínaných poplatkov (nemá čas ísť do banky, nemá internetbanking a pod.), člen ŠKP, ktorý túto finančnú hotovosť príjme, nebude brať zodpovednosť za prípadnú stratu týchto prijatých finančných prostriedkov. Všetky platby v rámci ŠKP sa uskutočňujú bezhotovostne. Pri zasielaní spomínaných poplatkov elektronickou formou, žiadam členov ŠKP aby dodržali formát (text) takto zaslaných finančných prostriedkov z dôvodu ľahšieho dohľadania poplatkov. Často sa stáva, že členovia ŠKP posielajú poplatky z iného účtu resp. bez textu čo komplikuje ich zaradenie.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


15.01.2024

PLATBY V HOTOVOSTI

Informujem členov ŠKP, že vedenie ŠKP nebude prijímať od svojich členov žiadne peniaze v hotovosti či za členské alebo strelnicu. V prípade, že by sa tak stalo z akéhookoľvek dôvodu, tak vedenie ŠKP nebude brať zodpovednosť v prípade vzniknutých prípadných problémov. ŠKP v prípade financií vždy využíva klubový účet.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


29.12.2023

ZVOLANIE SCHôDZE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ŠKP

Informujem členov ŠKP, že na deň 13.01.2024 na 17:00 hod. je zvolaná schôdza Valného zhromaždenia ŠKP, ktorá sa uskutoční v zasadačke sídla ŠKP. Schôdza je prístupná pre všetkých členov ŠKP.

Príloha č. 1.: Zvolanie schôdze Valného zhromaždenia ŠKP

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


20.12.2023

SCHôDZE PREDSTAVENSTVA ŠKP

Dňa 28.12.2023 o 17:00 hod. sa uskutočnia 3x schôdze predstavenstva ŠKP v zasadačke sídla ŠKP. Schôdze sú prístupné pre všetkých členov ŠKP.

1.) Schôdza predstavenstva ŠKP č. 1,

2.) Schôdza predstavenstva ŠKP č. 2,

3.) Schôdza predstavenstva ŠKP č. 3.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


26.11.2023

IPSC AIRSOFT SÚŤAŽ

Dňa 16.12.2023 v ZŠ Vsetín Sychrov v ČR sa bude konať IPSC airosft súťaž. Pre záujemcov o súťaž prikladám link s potrebnými informáciami o preteku ako aj s možnosťou registrácie:   https://ipscvsetin.cz/actionair/CNC2023/index_cz.php

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


07.07.2023

DOTÁCIA

Dňa 07.07.2023 Športový klub polície Luger Žilina získal na základe schváleneho projektu na dotáciu, dotáciu od Ministerstva vnútra SR vo výške 1790€. Dotácia bude použita podľa projektu na preplatenie členských príspevok klubu do športových organizácií, štartovného na významne preteky a nákup materiálu pre ŠKP Luger Žilina.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


26.06.2023

VYMENENÝ ZÁMOK

Informujem členov ŠKP, že na klubovej búde v Považskom Chlmci so streleckým materiálom potrebným na strelecký výcvik bol vymenený zámok. Pre získanie kľúča od zámku je potrebné kontaktovať podpredsedu ŠKP na e-pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


8.5.2023

UZATVORENIE STRELNICE

Informujem členov ŠKP o tom, že dňa 14.5.2023 bude strelnica RIVIERA zatvorená v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


25.4.2023

POVOLENKY NA STRELNICU A ČLENSTVO V ŠKP

Oznamujem členom ŠKP, že ŠKP už nepríma platby za povolenky na strelnicu z dôvodu ukončenia termínu na prijatie týchto platieb. Členovia ŠKP, ktorí do konca mesiaca apríl 2023 neuhradia členský príspevok za členstvo v ŠKP budú musieť byť podľa Stanov ŠKP vylúčení, o vylúčení člena ŠKP zo ŠKP bude musieť byť podľa Zákona o zbraniach a strelive upovedomené oddelenie dokladov PZ.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


04.04.2023

ČLENOVIA SADS A STRELNICA

Informujem členov ŠKP, že zo strany klubu boli uhradené členské príspevky za členov ŠKP za členstvo v SADS za rok 2023. Svoje členstvo v SADS si môžete skontrolavať na uvedenom linku: SADS, v prípade že sa v zozname členov SADS nenachádzate a členský príspevok do SADS ste uhradili tak neváhajte kontaktovať vedenie ŠKP na e-pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Dnešným dňom sa vybavili ďalšie povolenky na strelnicu v Považskom Chlmci. Členovia ŠKP môžu požiadať o zaslanie povoleniek elektronickou formou a to cez whatsapp na tel. čísle 0950 499 746 alebo prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Podpredseda ŠKP Luger Zilina


20.03.203

PREVÁDZKOVÁ SMERNICA STRELNICE

Nakoľko sa na strelnici v Považskom Chlmci množia problémy s členmi ŠKP, ktorí nevedia ako sa majú správať na  strelnici podľa prevádzkovej smernice strelnice tak túto prevádzkovú smernicu strelnice prikladám do prílohy tohto oznámenia.

Príloha: Prevádzková smernica strelnice v Považskom Chlmci

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


20.03.2023

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY NA ROK 2023

Informujem členov ŠKP, že členské príspevky do SADS na rok 2023 sa majú uhrádzať na účet ŠKP do konca mesiaca marec 2023. Po tomto termíne si každý ďalší záujemcovia o členstvo v SADS budú musieť vybavovať členstvo v SADS na vlastné náklady. Svoje členstvo v SADS si môžte skontrolovať na uvedenom linku: SADS.

Členský príspevok do ŠKP sa uhrádza do konca mesiaca apríl 2023. Po uvedenom termíne vedenie ŠKP musí podľa Stanov ŠKP vylúčiť tých členov ŠKP, ktorí nemajú uhradený členský príspevok v ŠKP za rok 2023.

Povolenky na strelnicu v Považskom Chlmci sa môžu uhrádzať do konca mesiaca marec 2023. Po uvedenom termíne si každý nový záujemca o vydanie povolenky na strelnicu bude musieť vybaviť túto povolenku na svoje náklady.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


20.03.2023

POVOLENKA NA STRELNICU

Informujem členov ŠKP, že dnešným dňom boli vybavené ďalšie povolenky na strelnicu pre členov ŠKP, ktorí si uhradili poplatok za povolenku na strelnicu. O zaslanie povolenky môžte požiadať cez whatsapp na tel čísle 0950 499 746 alebo prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


14.03.2023

POVOLENKA NA STRELNICU NA ROK 2023

Oznamujem členov ŠKP, že dnešným dňom bola vybavená ďalšia povolenka na vstup na strelnicu pre tých, ktorí zaslali poplatok za povolenku na strelnicu na účet ŠKP. Predmetnú povolenku si môžte vyžiadať cez Whatsapp v klubovej skupine (0950 499 746)  alebo cez e-poštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


15.02.2023

POVOLENKA NA STRELNICU NA ROK 2023

Informujem členov ŠKP, ktorí si neskoršie uhradili poplatok za povolenku na strelnicu, že dnešným dňom boli vybavené povolenky. O povolenku môžete požiadať cez Whatsapp na tel. čísle 0950 499 746 alebo prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


05.02.2023

POVOLENKA NA STRELNICU NA ROK 2023

Informujem členov ŠKP o vybavení povoleniek na strelnicu na rok 2023. Povolenky na strelnicu boli zasielané členom ŠKP cez aplikáciu whatsapp a tí čo nemajú aplikáciu whatsapp môžu o jej zaslanie požiadať prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ďalšie povolenky na strelnicu na rok 2023 sa budú vybavovať do konca mesiaca marec 2023. Po uvedenom termíne si členovia ŠKP budú vybavovať povolenky na strelnicu priamo u poľovníckeho združenia.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


05.02.2023

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY NA ROK 2023

Členské príspevky členov ŠKP za členstvo v ŠKP na rok 2023 ostávajú nezmenené a uhrádzajú sa do konca apríla 2023. Po uvedenom termíne podľa zákona o strelných zbraniach a strelive budeme musieť pristúpiť k vylúčeniu tých členov ŠKP, ktorí včas neuhradili členský príspevok. O vyradení člena ŠKP zo ŠKP, nebude vyradení člen ŠKP o tejto skutočností upovedomení nakoľko ŠKP nevzniká táto povinnosť. 

Členský príspevok do SADS na rok 2023 je dobrovoľný a uhrádza sa na účet ŠKP vo výške 15eur. Na základe uskutočneného Valného zhromaždenia ŠKP bude členský príspevok do SADS preplácaný v nasledujúci kalendárny rok. Podmienkou bude požiadanie člena ŠKP o preplatenie členského príspevku do SADS za predošlý kalendárny rok. Preplatenie členského príspevku do SADS bude podliehať kritériam, ktoré budú rozpísané v zápisnici zo schôdze Valného zhromaždenia ŠKP, ktorá ešte len bude zverejnená na webe ŠKP. 

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


29.12.2022

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠKP

Informujem členov ŠKP, že dňa 27.01.2023 (piatok) o 17 hod. v zasadačke sídla ŠKP sa uskutoční schôdza Valného zhromaždenia ŠKP. Schôdze VZ ŠKP sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen ŠKP. Od členov ŠKP okrem členov predstavenstva, ktorí majú záujem sa zúčastniť na schôdzi sa vyžaduje aby sa vopred nahlásili svoju účasť kvôli voľným kapacitám na sedenie na e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Príloha: Zvolanie schôdze Valného zhromaždenia ŠKP

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


27.12.2022

DOPLNENIE TÍMU NA RIEŠENIE PRÁVNYCH VECÍ

So žiaodsťou sa obraciam na členov ŠKP o doplnenie 5-členného tímu o 2 členov do tímu, ktorý sa bude zapodievať sporom medzi ŠKP a štátnymi orgánmi ohľadom domáhania sa práv ŠKP voči týmto štátnym orgánom. Záujemcovia by mali mať právnické vzdelanie resp. by sa mali vyznať v správnom práve. Prvé stretnutie tohto tímu sa plánuje na prvý týždeň v novom roku 2023.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


13.12.2022

ZMENA POPLATKU ZA STRELNICU NA ROK 2023

Informujem členov ŠKP, že na základe informácie od poľovníckeho združenia, ktoré vlastní strelnicu v obci Považský Chlmec sa poplatok za využívanie strelnice na rok 2023 zvyšuje na 35€.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


12.12.2022

ZVEREJNENIE ZÁPISNIC ZO SCHôDZÍ PREDSTAVENSTVA ŠKP

Informujem Vás o zverejnení troch zápisníc zo schôdze predstavenstva ŠKP konaných dňa 11.12.2022. K zápisniciam sa dostanete prostredníctvom kliknutí na kolónky AKTUALITY + ZÁPISNICE resp. na uvedenom linku: http://www.skpluger.eu/sk/aktuality/zapisnice. Po zadaní prihlasovacích údajov, ktoré Vám boli zaslané pri vstupe do ŠKP sa dostanete do kolonky so zápisnicami.

Zápisnice môže pripomienkovať do 7 dní odo dňa ich zverejnenia, ktorýkoľvek člen ŠKP, ktorý sa zúčastnil na konkrétnej schôdzi.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


27.11.2022

SCHôDZE PREDSTAVENSTVA ŠKP

Oznamujem predstavenstvu a členom ŠKP, že na deň 11.12.2022 boli na jeden deň zvolané tri schôdze. Schôdze sa môžu zúčastnič aj členovia ŠKP. Viac informácií o programe schôdzi nájdete v prílohach.

Príloha č. 1 - Schôdza predstavenstva ŠKP,

Príloha č. 2 - Shôdza predstavenstva ŠKP,

Príloha č. 3 - Schôdza predstavenstva ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


14.11.2022

UPOZORNENIE NA SMER STREĽBY NA STRENICI V P.CHLMCI

Na základe upozoronenia poľovníckeho zväzu oznamujem členom ŠKP, že v prílohe oznamu sa nachádza fotografia strelnice na ktorej sa nachádza úprava smeru streľby na 100m vale.

Príloha č.1 - Smer streľby

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


16.05.2022

POVOLENKA NA STRELNICU

Oznamujem členom ŠKP, ktorí uhradili poplatok za povolenku na vstup na strelnicu, že dnešným dňom bola vybavená povolenka na vstup na strelnicu. Povolenku si môžete vyžiadať prostredníctvom aplikácie whatsapp na t.č.: 0950 499 746 alebo prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


14.05.2022

STRELNICA

Informujem členov ŠKP, že dnešným dňom až do nasledujúceho roka, ŠKP nebude prijímať peniaze za nájom strelnice v P. Chlmci a ani nebude vybavovať povolenky za nájom strelnice v P. Chlmci. Posledná povolenka na vstup na strelnicu v P. Chlmci bude vybavená len pre členov ŠKP, ktorí si uhradili spomínaný poplatok za nájom strelnice. Túto povolenku na vstup na strelnicu v P. Chlmci bude mať ŠKP v pondelok dňa 16.05.2022.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


12.05.2022

KLUBOVÉ OBLEČENIE

Členovia ŠKP, kotrí si ešte nestihli objednať jedno z klubových oblečení, ktoré je zverejnené v oznamoch zo dňa 02.05.2022 a 30.03.2022 môžu tak urobiť na klubovej e-pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do konca tohto týždňa. Tí členovia, ktorí tak už učinili tak na začiatku ďalšieho týždňa im bude zaslané číslo účtu na ktoré sa pošlu peniaze za objednávaku klubového oblečenia, ktoré následne vedenie ŠKP prepošle ďalšej firme, ktorá toto oblečenie vyrobí.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


04.05.2022

ČLENSTVO V ŠKP A POVOLENKY NA STRELNICU

Členovia ŠKP, ktorí ešte neuhradili členský príspevok do klubu alebo ešte nemajú uhradenú povolenku na strelnicu tak môžu tak urobiť najneskôršie do 08.05.2022. Po uvedenom termíne sa vyhodnotí uhradenie členského príspevku a poplatku za strelnicu členov ŠKP a podľa legislatívy sa títo členovia musia vylúčiť. Taktiež po uvedenom termíne sa už nebudú vybavovať povolenky na strelnicu.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


04.05.2022

ČLENSTVO V SADS

Členovia ŠKP, ktorí na účet klubu hradili členstvo v SADS, tak si toto aktuálne člentvo v SADS môžu skontrolovať na uvedenom linku:  www.sads.sk/clenovia.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


02.05.2022

CENY KLUBOVÉHO OBLEČENIA

Informujem členov ŠKP, ktorí prejavili záujem o kúpu klubového oblečenia, kotrého grafické znázornenie sa nachádza v prílohe oznamu zo dňa 30.03.2022 pod názvom DRESY, že ceny klubového oblečenia sú nasledovné:

Tričko = 32 eur,

Softshell bunda = 98 eur,

Mikina = 59 eur

V prípade, že máte záujem o uvedené klubové oblečenie treba aby ste o tom dali vedieť prostredníctvom klubovej e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Po zaslaní finančnej čiastky sa následne objedná klubové oblečenie u reklamnej spoločnosti. Termín na ukončenie zasielania objednávok bol stanovený na deň 08.05.2022.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


08.04.2022

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY NA ROK 2022

Informujem členov ŠKP o tom, že mesiac apríl 2022 je posledným mesiacom na posielanie členských príspevkov za členstvo v klube a v SADS. Po mesiaci apríl 2022 ŠKP nebude prijímať ani zasielať žiadne ďalšie členské príspevky do SADS.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


30.03.2022

DRESY

Členovia ŠKP, ktorí majú záujem o zakúpenie dresov resp. mikín alebo búnd navrhnutých pre potreby ŠKP môžu tak urobiť prostredníctvom klubovej e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Spomínané oblečenie pre potreby ŠKP však nie je hradené zo zrojov ŠKP ale každý záujemca o spomínané oblečenie si hradí objednané oblečenie na vlastné náklady. Termín ukončenia objednávok oblečení je stanovený do 10.04.2022. V prílohe oznamu sú zverejnené oblečenia ako aj veľkostné tabuľky.

Príloha č. 1 - Tričko

Príloha č. 2 - Mikiny

Príloha č. 3 - Bunda

Príloha č. 4 - Veľkostná tabuľka

Príloha č. 5 - Veľkostná tabuľka

Príloha č. 6 - Veľkostná tabuľka

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


30.03.2022

SADS 2022

Členovia ŠKP, ktorí si hradili členský príspevok do SADS na rok 2022 tak svoje členstvo v SADS si môžu overiť na uvedenom linku: www.sads/clenovia

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


30.03.2022

POVOLENKA NA STRELNICU

Oznamujem členom ŠKP, ktorí si zaplatili za povolenku na strelnicu, že dnešným dňom bola vybavená ďalšia povolenka na strelnicu v Považskom Chlmci. Povolenku na strelnicu si môžete vyžiadať prostredníctvom whatsapp-u na tel. čísle: 0950 499 746 prípadne cez e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


23.03.2022

ZVEREJNENIE TLAČIVA NA POUKÁZANIE 2% Z DANÍ

Na základe žiadosti členov ŠKP zverejňujem ako prílohu oznamu oficiálne tlačivo na poukázanie 2% z daní. Vyplnené tlačivo sa odovzdáva účtovníčke vo firme v ktorej pracujete.

Príloha č. 1: Tlačivo na poukázenie 2% z dane

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


11.03.2022

2% Z DANÍ

Členovia ŠKP, ktorí majú záujem o poukázanie 2% z daní FO alebo PO môžu tak urobiť do konca marca 2022. Na základe rozhodnutia predstavenstva ŠKP 50% z uvedenej sumy pôjde na podporu člena ŠKP, ktorý pre ŠKP zabezpečil 2% z daní. Vyčlenená suma môže byť pre člena ŠKP vyčlenená na uhradenie povolenky na strelnicu, muníciu, štartovné na pretekoch prípadne iné veci súvisiace so streleckým športom.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


11.03.2022

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK 2022, ČLENSKÝ PRÍSPEVOK DO SADS 2022 + NÁJOM STRELNICE

Informujem členov ŠKP, že na tento rok je potrebné uhradiť členský príspevok za rok 2022 podľa sadzieb schválených predstavenstvom (ČLENSTVO). Vedenie klubu nebude upovedomovať členov ŠKP o neuhradenom členskom príspevku. Členovia ŠKP, ktorí aj na rok 2022 chcú ostať členmi SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby) je potrebné zaslať na účet ŠKP členský príspevok do SADS vo výške 15eur. Uvedený členský príspevok do SADS klub zasiela na účet SADS.

Členovia ŠKP, ktorí si uhradili povolenku na strelnicu a ešte im nebola zaslaná tak kontaktujte podpredsedu prostredníctvom whatsapp 0950 499 746 prípadne prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Zilina


16.02.2022

POVOLENKA NA STRELNICU

Členovia ŠKP, ktorí si uhradili poplatok na strelnicu v P. Chlmci tak o zaslanie povolenky môžu požiadať prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


16.02.2022

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK DO KLUBU A DO SADS

Informujem členov ŠKP o tom že členský poplatok do klubu sa uhrádza do konca apríla 2022. Členovia ŠKP, ktorí každým rokom sú členovia SADS a majú záujem pokračovať v členstve ŠKP aj na rok 2022 tak vás informujem o tom, že výška členského príspevku na rok 2022 ostáva nezmenená vo výške 15eur.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


19.01.2022

POVOLENKA NA STRELNICU

Informoujem členov ŠKP, ktorý si zaplatili za povolenku na strelnicu, že dnešným dňom boli povolenky na vstup na strelnicu vydané. Povolenky sa budú zasielať elektronicky cez e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo prostredníctvom whatsappu na tel čísle 0950 499 746.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


17.01.2022

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK A STRELNICA

Informujem členov ŠKP, že členský príspevok na rok 2022 ostáva nezmenený a má sa uhradiť do konca apríla 2022. Členský príspevok pre jednotlivé zložky nájdete na uvedenom linku: www.skpluger.eu/SK/clenstvo. Výška nájmu strelnice na rok 2022 ostáva nezmenená vo výške 27 eur / rok a uhrádza sa na účet klubu. Povolenka na strelnicu bude však vydaná jedina tým členom ŠKP, ktorí si v prvom rade uhradia členský príspevok na rok 2022.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


05.01.2022

SCHôDZA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ŠKP

Informujem členov ŠKP, že na deň 25.01.2022 je zvolaná schôdza Valného zhromaždenia ŠKP na 17 hod. v zasadačke sídla klubu. Schôdza je otvorená pre všetkých členov ŠKP. Okrem členov predstavenstva je potrebné svoju účasť na schôdzi vopred nahlásiť kvôli miestam na schôdzi. Program schôdze VZ bude v predstihu zverejnený.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


23.12.2021

SCHôDZE PREDSTAVENSTVA ŠKP

V uvedenom ozname zasielam členom ŠKP program zvolanie na 3 schôdze konané za sebou v jeden deň dňa 30.12.2021 o 17 hod. v sídle klubu.

Príloha č. 1 - Schôdza predstavenstva ŠKP

Príloha č. 2 - Schôdza predstavenstva ŠKP

Príloha č. 3 - Schôdza predstavenstva ŠKP

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


22.12.2021

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Informujem členov ŠKP, že na deň 30.12.2021 sú zvolané súčasne tri schôdze predstavenstva ŠKP. Schôdze sú prístupné aj ostatným členom ŠKP, ktorí sa vopred nahlásia. Program schôdzi predstavenstva ŠKP bude zverejnený cez víkend na stránkach ŠKP. 

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


22.12.2021

VIANOČNÉ PRIANIE ČLENOM ŠKP

Všetkým členom ŠKP prajem krásne a veselé vianoce v spoločnosti rodiny, veľa darčekov pod stromčekom a úspešný štart do nového roka.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


03.06.2021

POVOLENKY NA STRELNICU

Oznamujem členom ŠKP, že boli vybavené posledné povolenky na strelnicu v Považskom Chlmci. Členovia ŠKP, ktorí si požiadali o povolenku na strelnicu, kontaktujte podpredsedu ŠKP na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. za účelom zaslania kópie povolenky na strelnicu.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


27.05.2021

OBSADENIE STRELNICE

Oznamujem členom ŠKP, ktorí majú zakúpenú povolenku na strelnicu v Považskom Chlmci, že v nedeľu 30.05.2021 bude strelnica od rána do 17 hod. uzatvorená z dôvodu konania poľovníckej akcie.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


5.5.2021

OBSADENIE STRELNICE

Informujem členov ŠKP, že v nedeľu 9.5.2021 od 08:00 hod. do 14:00 hod. bude strelnica obsadená poľovníkmi nakoľko sa bude konať na strelnici poľovnícka akcia. V uvedený čas nebude strelnica prístupná pre širokú verejnosť.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


21.4.2021

POVOLENKA NA STRELNICU

Informujem členov ŠKP, že bola vybavená ďalšia várka povoleniek na strelnicu. O zaslanie povolenky na strelnicu môžete požiadať prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo prostredníctvom whatsappového čísla na podpredsedu ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


14.4.2021

ZOZNAM ČLENOV SADS

Informujem členov ŠKP o aktualizovaní zoznamu členov SADS pre ŠKP Luger Žilina. Aktuálny zoznam členov SADS pre ŠKP prikladám ako prílohu oznamu.

Príloha č. 1: Zoznam členov SADS

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


5.4.2021

ZOZNAM ČLENOV SADS 2021

Informujem členov klubu o aktualizácií zoznamu členov SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby). Zoznam členov SADS sa nachádza ako príloha tohto oznamu. V prípade, že Vaše meno chýba v zozname tak bezodkladne kontaktujte podpredsedu ŠKP na e-pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Príloha č. 1: Zoznam členov SADS 2021

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


30.03.2021

ÚHRADA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU

Informujem členov ŠKP, ktorí ešte nemajú uhradený členský príspevok, že sa kráti čas zaslania členského príspevku za rok 2021. Výšku členského príspevku nájdete na uvedenom linku: http://www.skpluger.eu/sk/clenstvo. Zároveň Vás informujem, že toto je posledný oznam o úhrade členského príspevku. Po uplynutí termínu úhrady členského príspevku bude musieť ŠKP podľa zákona o zbraniach a strelive pristúpiť k vylúčeniu za nesplnenie si povinností v zmysle Stanov ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


11.03.2021

POVOLENKA NA STRELNICU

Informujem členov ŠKP, ktorí si naposledy zaplatili povolenku na strelnicu v Považskom Chlmci, že povolenkysú už vydané a o ich zaslanie môžete požiadať prostredníctvom whatsapp-u na podpredsedovom tel. čísle alebo prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Povolenky na strelnicu sa vydávajú výlučne v elektronickej forme.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


03.03.2021

ZOZNAM ČLENOV SADS

Informujem členov ŠKP, ktorí si zaplatili členský príspevok za členstvo v SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby), že svoje členstvo v SADS si môžu preveriť na uvedenom linku: http://www.sads.sk/clenovia. Noví členovia SADS budú do systému nahodení čoskoro.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


28.02.2021

STRELNICA

Upozorňujem členov klubu, vzhľadom na incident, ktorý sa stal na strelnici v Považskom Chlmci v súvislosti s členom iného klubu pri kontrole oprávnenia na vstup, že na strelnicu si vždy musíte vziať povolenku s vyznačením svojho mena, neporiadok po streľbe vždy po sebe upracte a nesmiete na strelnicu so sebou vodiť ľudí, ktorí povolenku nemajú deti, ženy a iných...), povolenku na strelnicu vždy ukážte osobe, ktorá Vás kontroluje bez zbytočných resp. provokujúcich narážok. V opačnom prípade si Poľovnícky zväz vyhradzuje právo týmto osobám na nasledujúci rok nevydať povolenky na vstup na strelnicu. 

Podpredseda ŠKP Luger


28.02.2021

WHATSAPP KOMUNIKÁCIA

Informujem členov ŠKP, ktorí majú záujem rýchlejšie komunikovať s vedením ŠKP napr. pri zasielaní povoleniek na strelnicu alebo iných písomností a pod. že s vedením klubu môžu komunikovať cez aplikáciu Whatsapp prostredníctvom podpredsedovho tel. čísla: 0950 499 746. Je to podstatne rýchlejšia komunikácia ako cez e-poštu.

Podpredseda ŠKP Luger


19.02.2021

2% - tlačivo

Pre členov ŠKP, ktorí majú záujem poukázať 2% z daní zverejňujem oficiálne tlačivo, ktoré po Vašom vyplnení sa odovzdáva Vašej firemnej účtovníčke. Účtovníčka Vám vydá ďalšie tlačivo, ktoré odovzdávate klubu, ktorý ho odovzdá na príslušný Daňový úrad.

Príloha č. 1 - Vyhlásenie

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


19.02.2021

KLUBOVÉ OFICIÁLNE ÚDAJE

Na základe spresnenia oficiálnych klubových údajov, zverejňujem link na register občianských združení vedeného MV SR. Link: https://ives.minv.sk/rmno/detail?id=iT4vsuaHhPvetnbCnLrgwxnbD%2fAgxZVyHaYfELFSL3EXos6vNot6ExXxvFDET5C3

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


18.02.2021

POVOLENKA NA STRELNICU + ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

Oznamujem členom ŠKP, ktorí si uhradili poplatok za strelnicu, že povolenky na strelnicu sú už vybavené. O zaslanie kópie povolenky na strelnicu môžete zažiadať prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo rýchlejším spôsobom cez whatsapp na podpredsedovom tel. čísle: 0950 499 746.

Zároveň si Vás dovoľujem informovať o uhradení členského príspevku na rok 2021. Pri uhrádzaní členského príspevku nezabúdnite napísať do poznámky text, ktorý bol spomenutý v predošlom ozname.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


26.01.2021

POVOLENKA NA STRELNICU

Oznamujem členom ŠKP, že dnešným dňom boli vybavené povolenky na strelnicu v Považskom Chlmci. Povolenku na strelnicu si môžte vyžiadať u podpredsedu ŠKP cez e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo cez Whatsapp (rýchlejší spôsob zasielania) na tel. čísle 0950 499 746.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


05.01.2021

OPRAVA OZNAMU

Na základe nejasností v ozname zo dňa 03.01.2021 pod názvom POPLATKY NA ROK 2021 vysvetľujem nasledovne:

- členský príspevok v ŠKP je rozdelený do troch taríf:

 1. 5€ = predstavenstvo ŠKP, mládež do 21 rokov, invalidi, aktívne strieľajúci členovia ŠKP a rozhodcovia,
 2. 15€ = dôchodcovia, lukostrelci, airsoft, ozbrojené zložky a hasiči,
 3. 30€ = civily,
 4. 15€ = členský príspevok do SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby), poplatok je zatiaľ dobrovoľný ale plánuje sa v najbližšom období na najbližšej schôdzi klubu, že bude povinný pre tých čo budú chcieť potvrdenie o členstve v klube. Tendencie pri tvorbe nového zákona poukazujú na to že to časom bude povinnosť.

Podpredseda ŠKP Luger


04.01.2021

VYDÁVANIE POTVRDENÍ O ČLENSTVE V ŠKP

Od roku 2021,  ŠKP bude vydávať potvrdenie o členstve v ŠKP len na základe členstva v SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby). Uvedené rozhodnutie nadväzuje na plánovanú zmenu legislatívy o zbraniach a strelive.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


03.01.2021

Strelnica 2021

Povolenky na strelnicu platné na rok 2020 platia na vstup do areálu strelnice do 15.01.2021. Výška nájmu strelnice na rok 2021 ostáva nezmenená vo výške 27€.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


03.01.2021

Poplatky na rok 2021

Informujem členov ŠKP v zmysle platných Stnaov ŠKP o potrebe úhrady členského príspevku a nájmu za strelnicu, ktoré ostávajú nezmenené a sú uvedené v uvedenom linku http://www.skpluger.eu/sk/clenstvo :

Členstvo v ŠKP                      = 5, 15 a 30€,

Nájom strelnice                      = 27€/rok,

Členský príspevok do SADS = 15€.

Pri uhrádzaní spomínaných poplatkov uplatnite nasledujúce texty pri platbe:

Členský príspevok 2021 - Martin Straka,

Nájom strelnice 2021 - Martin Straka,

Členský príspevok SADS 2021 - Martin Straka.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


22.10.2020

DRESY

Členovia ŠKP, ktorí si na začiatku roka objednali nový typ dresu vrátane bundy tak Vám oznamujem, že si môžte prísť prevziať dresy vrátane bundy do sídla klubu. Je potrebné aby Ste sa pred príchodom aspoň hodinu dopredu ohlásili.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


17.06.2020

NÁVRH NOVEJ WEB STRÁNKY ŠKP

Na základe sponzorského daru od člena ŠKP p. Kasanického, ŠKP prostredníctvom firmy pracuje na novej web stránke ŠKP. Návrh novej web stránky ŠKP, na ktorej sa ešte pracuje si predbežne môžete pozrieť na uvedenom linku: https://skplugerzilina.wixsite.com/mysite. Týmto chcem zároveň požiadať členov ŠKP, ktorí majú záujem sa podieľať na novej web stránke ŠKP aby svoje pripomienky prípadne návrhy zasielali na e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


14.06.2020

UKONČENIE ZÁKLADNÉHO STRELECKÉHO KURZU A URČENIE NÁHRADNÉHO TERMÍNU

Oznamujem členom ŠKP, že dnešným dňom 6-ti členovia ŠKP úspešne ukončili základný strelecký kurz. Členovia ŠKP, ktorí sa nemohli zúčastniť základného streleckého kurzu alebo nesplnili podmienku 100% účasti tak bol stanovený náhradný termín základného streleckého kurzu na dni 20 a 21.06.2020 o 08:00 hod. na strelnici Riviéra v Považskom Chlmci. Podmienkou je vopred nahlásenie sa na e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


11.06.2020

KURZY STREĽBY

Informujem členov ŠKP, že vedenie ŠKP sa rozhodlo poskytnúť pre svojich členov kurzy v streľbe z pištole. Celkovo sa jedná o tri kurzy (základný, zdokonaľovací a pokročilý kurz). Každý jeden kurz je zameraný na konkrétnu skupinu strelcov. Jeden kurz trvá 2 dni po 2-3 hod. a bude sa vykonávať na strelnici v Považskom Chlmci. Prvý kurz sa uskutoční dňa 13 a 14.06.2020 o 09:00 hod. Začínať sa bude základným streleckým kurzom. Po absolvovaní kurzu skúšajúci rozdá účastníkom kurzu certifikát. Podmienkou získania certifikátu je 100% účasť na kurze a úspešné zvládnutie záverečného preskúšania z tématiky prebranej počas kurzu. Záujemcom o kurz, ktorým nevyhovuje prvý termín uskutočnenia základného streleckého kurzu vieme poskytnúť náhradný termín o ktorom nás vopred informujte pretože budeme vykonávať len jeden náhradný termín. Na kurz sa vopred prihláste prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Na kurz si so sebou doneste:

- okuliare,

- slúchadlá,

- pištoľ s 2 zásobníkmi,

- na celý kurz 300 ks nábojov,

- opasok s púzdrom,

- oblečenie v kontraste s okolím,

- povolenku na strelnicu.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


11.06.2020

TRÉNINGY

Na základe dohody s členmi ŠKP vyučujúcimi streľbu z pištolí a lukostreľbu informujem vás o nasledovne zverejnených termínov treningov:

Pištoľ:

- každá nedeľa o 13 hod. na strelnici v Považskom Chlmci (predmetné teermíny budú zverejnené aj v kalendári)

Lukostreľba:

1.) 21.06.2020

2.) 05.07.2020

3.) 19.07.2020

4.) 02.08.2020

5.) 16.08.2020

6.) 30.08.2020

7.) 13.09.2020

8.) 27.09.2020

Každý tréning začína o 13 hod. v stanovený deň na strelnici v Považskom Chlmci. Podmienkou účasti je vopred nahlásenie sa na tréning na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a zakúpená povolenka na strelnicu.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


23.04.2020

OTVORENIE STRELNICE

Členovia ŠKP, ktorí využívajú strelnicu v Považskom Chlmci budú môcť túto strelnicu začať opätovne využívať od 08:00 hod. dňa 24.04.2020. Počas otváracej doby strelnice Riviéra v Považskom Chlmci sú povinné strieľajúce osoby nosiť na tvári ochranné rúško a od druhej osoby dodržiavať odstup min. 2 m.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


14.04.2020

ZVEREJNENIE NOVÝCH STANOV ŠKP 2020

Informujem členov ŠKP, že dnešným dňom boli do sídla ŠKP doručené schválené Stanovy ŠKP 2020. Preskenovaná forma originálne schválených Stanov 2020 sa nachádza v priečinku STANOVY na www.skpluger.eu kde v pravom hornom rohu sa nachádza súbor pdf. s preskenovanými Stanovami ŠKP 2020 schválenými Ministerstvom vnútra SR. Nové Stanovy ŠKP však nie sú ešte prepísané ako text na stránke www.skpluger.eu  a preto si ich zatiaľ môžete jedine prezrieť alebo stiahnúť v preskenovanej forme na stránke ŠKP. 

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


11.04.2020

NOVÉ SÍDLO ŠKP

Informujem členov ŠKP o tom že ŠKP má už nielen oficiálne schválené nové sídlo ale aj nové sídlo ŠKP, ktoré je oficiálne zapísané v zozname občianskych združení. Novým sídlom ŠKP je budova OTP Buildings (zadný vchod do OTP banky), ul. Sládkovičova 9, Žilina. Zápis nového sídla klubu si môžete pozrieť na linku Ministerstva vnútra SR https://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailoz.aspx?id=177923

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


10.04.2020

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK 2020

Informujem členov ŠKP, ktorí ešte nemajú uhradený členský príspevok, že členský príspevok sa uhrádza do konca apríla 2020. Po spomínanom termíne ŠKP bude musieť v zmysle legislatívy SR vylúčiť tých členov ŠKP, ktorí si nesplnili povinnosť vyplývajúcu zo Stanov ŠKP, tým že neuhradili členský príspevok. O vylúčení člena ŠKP pre neuhradenie členského príspevku nie je povinný ŠKP o tom informovať vylúčeného člena ŠKP. Členské príspevky zasielajte zo svojho účtu a nie z účtu osoby, ktorá nie je členom ŠKP v nasledujúcom tvare: Členský príspevok 2020 - Ďuriš Michal.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


10.04.2020

PREVÁDZKOVÁ SMERNICA STRELNICE

Pre členov ŠKP, ktorí chodievajú na strelnicu v Považskom Chlmci zverejňujeme prevádzkovú smernicu strelnicu vydanú prevádzkovateľom strelnice.

Príloha č. 1: Prevádzková smernica strelnice

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


01.04.2020

PREDĹŽENIE ZATVORENIA STRELNICE

Oznamujem členom ŠKP, ktorí chodievajú na strelnicu v Považskom Chlmci, že strelnica kvôli šíreniu korana vírusu je i naďalej uzatvorená až do odvolania. O otvorení strelnice Vás budeme včas informovať.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


16.03.2020

UZATVORENIE STRELNICE

Vzhľadom na uplatňované bezpečnostné opatrenia proti šíreniu korona vírusu Slovenský poľovnícky zväz uzatvára od dnes na dva týždne do 30.03.2020 strelnicu v Považskom Chlmci. Týmto žiadam členov ŠKP aby počas uvedeného času sa nezdržiavali v priestoroch strelnice v Považskom Chlmci a to z akéhokoľvek dôvodu.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


08.03.2020

DRESY

Informujem členov ŠKP, že ŠKP Luger Žilina si dal vypracovať grafiku pre úplne nový dres z nových moderných materiálov a pre 8 členov ŠKP klub poskytne dres zadarmo. Prednosť majú aktívni členovia ŠKP a sponzori. V prípade, že by Ste mali záujem si dokúpiť dres či mikiny s motívom ŠKP tak Vaše objednávky budeme prijímať do piatka 13.03.2020. Ceny jednotlivých dielov oblečenia sú nasledovné:

Dres - tshirt = 32eur,

Jacket - softshellka bunda = 88eur,

Sweatshirt - mikina = 55eur.

Potrebné materiály k oblečeniu Vám na vyžiadanie zašleme cez whatsapp aplikáciu na tel. čísle: 0950 499 746.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina.


08.03.2020

POVOLENKA NA STRELNICU

Informujem členov ŠKP, ktorí si zaplatili povolenku na strelnicu v Považskom Chlmci, že povolenky sú už vybavené a môžete o ich vydanie požiadať prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Najrýchlejším spôsobom vydania povolenky je prostredníctvom aplikácie whatsapp na tel. čísle: 0950 499 746 prostredníctvom ktorej Vám hneď zašleme potrebnú povolenku na strelnicu.

K samotnej platbe či už za strelnicu alebo za členstvo chcem upovedomiť členov ŠKP, že spomínané poplatky sa uhrádzajú z účtu člena, ktorý má za povinnosť predmetný poplatok uhradiť. V prípade uhradenia spomínaných poplatkov z iného účtu vznikajú problémy pri spárovaní platby za konkrétny úkon čím sa zbytočne predlžuje vydanie povolenky za užívanie strelnice a iné.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


26.01.2020

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Dňa 18.03.2020 o 18 hod. v sídle ŠKP sa uskutoční schôdza predstavenstva ŠKP. Program schôdze bude včas zverejnený. Uvedenej schôdze sa môže zúčastniť každý člen ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


26.01.2020

ZVEREJNENIE ZÁPISNICE Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ŠKP

Informujem členov ŠKP o vyhotovení zápisnice zo schôdze Valného zhromaždenia ŠKP. Predmetná zápisnica je zverejnená pre členov ŠKP na www.skpluger.eu v kolónke AKTUALITY + ZÁPISNICE. Zápisnica je prístupná jedine pre členov ŠKP, ktorí po zadaní prístupových údajov odomknú priečinok so zverejnenými zápisnicami ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


18.1.2020

NOVÉ STANOVY + VALNÉ ZHROMAŽENIE ŠKP

Oznamujem členom ŠKP, že na schôdzi Valného zhromaždenia ŠKP bude hlavným bodom prerokovania zmena - doplnenie Stanov ŠKP, ktoré bude predkladať podpredseda ŠKP. Členovia ŠKP, ktorí majú záujem sa dopredu nazrieť do Stanov ŠKP prípadne pripomienkovať návrh zmenených Stanov ŠKP zašlú vedeniu ŠKP požiadavku na zaslanie návrhu zmeny Stanov ŠKP prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Členovia ŠKP, ktorí majú záujem sa zúčastniť Valného zhromaždenia ŠKP, je potrebné aby svoju účasť vopred nahlásili z dôvodu zabezpečenia dostatočného počtu voľných miest a občerstvenia.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


17.1.2020

POVOLENKA NA STRELNICU

Informujem členov ŠKP Luger Žilina, ktorí si na rok 2020 zaplatili povolenku na strelnicu v Považskom Chlmci, že povolenky sú už vybavené a pre ich zaslanie je potrebné aby Ste o zaslanie povolenky požiadali prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ďalšia várka povoleniek sa bude vybavovať v mesiaci fegruár 2020. Povolenky sa však zašlú jedine tým členom ŠKP, ktorí už majú uhradený členský príspevok.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


4.1.2020

STRELNICA

Členovia ŠKP, ktorí si zakúpia povolenku na strelnicu v Považskom Chlmci na rok 2020 si v povolenke zreteľne vyznačia svoje meno a priezvisko. Povolenka na strelnicu neoprávňuje člena ŠKP presúvať povolenie na streľbu na strelnici v Považskom Chlmci na inú osobu prípadne aby člen ŠKP na zaklade svojej povolenky na strelnici strieľal s osobami, ktoré nemajú povolenie na streľbu na strelnici v Považskom Chlmci. Porušenie uvedeného pravidla môže mať za následok nevydanie povolenia na streľbu na strelnici v Považskom Chlmci na nasledujúci rok.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


3.1.2020

ZVEREJNENIE ZÁPISNICE ZO SCHODZE PREDSTAVENSTVA ŠKP

Informujem členov ŠKP, že v kolonke AKTUALITY + ZÁPISNICE je zverejnená zápisnica zo schôdze predstavenstva ŠKP z dňa 30.12.2019. K zápisnici zo schôdze predstavenstva ŠKP majú prístup jedine členovia ŠKP na základe prístupových údajov, ktoré im boli zaslané pri vstupe do ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


3.1.2020

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠKP

Na základe uskutočnenej schôdze predstavenstva ŠKP zo dňa 30.12.2019 oznamujem členom ŠKP, že na deň 22.1.2020 (streda) o 18 hod. je zvolaná schôdza Valného zhromaždenia ŠKP. Schôdze má pávo sa zúčastniť každý člen ŠKP. Schôdza Valného zhromaždenia ŠKP sa uskutoční v zasadačke sídla ŠKP na ul. Sládkovičova 9, Žilina v budove OTP Buildings na 2 poschodí. Členovia ŠKP, ktorí majú záujem sa zúčastniť na schôdzi Valného zhromaždenia ŠKP oznamujú svoju účasť na schôdzi Valného zhromaždenia ŠKP vopred prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Príloha: Zvolanie schôdze Valného zhromaždenia

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


3.1.2020

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK 2020 + NÁJOM STRELNICE 2020

Oznamujem členom ŠKP, že členský príspevok na rok 2020 ostáva nezmenený. Členský príspevok do ŠKP sa zasiela do konca apríla 2020 v nasledujúcom znení pri bankovom prevode: Členský príspevok 2020 - Juraj ZÁVODSKÝ. Členovia ŠKP, ktorí mali na rok 2019 hosťujúce členstvo v ŠKP je potrebné aby si členstvo v ŠKP obnovili zaslaním novej karty člena ŠKP.

Na základe predbežných informácií je výška nájmu strelnice v Považskom Chlmci na rok 2020 vo výške 27eur. Suma za nájom strelnice na rok 2020 sa zasiela na účet ŠKP v nasledujúcom znení: Nájom strelnice 2020 - Juraj ZÁVODSKÝ. Povolenky na strelnicu v Považskom Chlmci na rok 2020 sa budú vybavovať do konca mája 2020 s tým, že koncom každého mesiaca sa pôjde do centrály SPZ v Bytčici pre povolenky, ktoré sa následne budú elektronicky zasielať členom ŠKP, ktorí zaplatili nájom strelnice na rok 2020.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Informujem členov ŠKP, že dňa 30.12.2019 (pondelok) o 18 hod. v zasadačke sídla ŠKP (vchod do OTP Buildings) sa uskutoční schôdza predstavenstva ŠKP. Schôdza predstavenstva ŠKP je prístupná pre všetkých členov ŠKP. Hlavnými bodmi schôdze budú body, ktoré sa nestihli prediskutovať na predošlej schôdzi predstavenstva ŠKP vrátane zmeny Stanov ŠKP a prípravy na Valné zhromaždenie ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


5.12.2019

ZVEREJNENIE ZÁPISNICE ŠKP

Informujem členov ŠKP, že v kolónke AKTUALITY + ZÁPISNICE bola zverejnená zápisnica zo schôdze predstavenstva ŠKP zo dňa 27.11.2019. Prístup k zápisnici majú jedine členovia ŠKP po zadaní prihlasovacích údajov, ktoré im boli zaslané v e-pošte pri prijatí do ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


20.11.2019

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Informujem členov predstavenstva ŠKP o zvolanej schôdzi predstavenstva ŠKP na deň 27.11.2019 (streda) na 17 hod. v zasadačke sídla ŠKP v budove OTP Buildings na Sládkovičovej 9, Žilina. Schôdzi sa podľa rozhodnutia predsedu ŠKP môžu zúčastniť jedine členovia predstavenstva ŠKP. Jediným bodom na prerokovanie na schôdzi predstavenstva ŠKP bude rozhodnutie o ďalšom postupe budovania klubovej strelnice. Nakoľko sa jedná o moc dôležitý bod schôdze, žiadam členov predstavenstva ŠKP aby si bez výnimky našli čas sa zúčastniť schôdze. Predpokladaný termín trvania schôdze predstavenstva sa odhaduje do 2 hodín.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


29.07.2019

ZÍSKANIE DOTÁCIE

Oznamujem návštevníkom web stránky ŠKP, že v zmysle zmluvných podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí dotácie od MV SR, ŠKP oznamuje verejnosti - návštevníkom klubovej web stránky, že finančnú podporu výstupov aktivít, činností, projektov, bol projekt podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v celkovej výške 2444 eur. Dotácia bude použitá predovšetkým na preplatenie nákladov spojených s kúpou streleckého zariadenia od začiatku roka 2019.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


19.6.2019

POVOLENKY NA STRELNICU

Členovia ŠKP, ktorí si zaplatili za povolenky na strelnicu v Považskom Chlmci a ktorým táto povolenka ešte nebola vydaná, môžu požiadať o elektronické zaslanie povolenky na e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


25.5.2019

ZVEREJNENIE ZÁPISNICE ZO SCHôDZE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ŠKP

Informujem členov ŠKP, že na web stránke ŠKP www.skpluger.eu v časti AKTUALITY + ZÁPISNICE bola zverejnená zápisnica zo schôdze Valného zhromaždenia ŠKP zo dňa 29.1.2019. Zápisnicu zo schôdze Valného zhromaždenia ŠKP môžu v prípade nedostatočných alebo nepravdivých informácií komentovať jedine tí členovia ŠKP, ktorí boli prítomní na schôdzi Valného zhromaždenia ŠKP v čase do 7 dní odo dňa zverejnenia zápisnice zo schôdze Valného zhromaždenia ŠKP a to na e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


25.5.2019

ZDRAVOTNÍCKY KURZ PRE ROZHODCOV IPSC

Informujem rozhodcov IPSC v klube, že rozhodnutím SADS je povinný každý rozhodca IPSC zúčastniť sa do konca roka 2019 na zdravotníckom kurze v termíne, ktorý vypíše SADS na www.sads.sk. Prvý termín školenia v prvej pomoci bol dňa 18.5.2019 v Novom Meste nad Váhom, druhý termín konania kurzu bude 29.6.2019 v Sobranciach o 9 hod. Náklady spojené s kurzom prvej pomoci znáša ŠKP. Iné termíny budú ešte len zverejnené. Zoznam rozhodcov IPSC, ktorí sa zúčastnili kurzu prvej pomoci:

1.) RADOLEC Milan,

2.) RADOLEC Michal,

3.) ŠAFRÁNEK Matej,

4.) ŠAFRÁNEK Andrej,

5.) GREČNÁR Ondrej,

6.) DARU Peter (z dôvodu povahy výkonu práce nie je potrebný kurz prvej pomoci). 

Zoznam rozhodcov, ktorí nemajú kurz prvej pomoci:

1.) SÁGA Radoslav,

2.) VÁROŠ Peter,

3.) CAGALINEC Igor,

4.) ŽUCHA Milan.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


20.04.2019

POVOLENKY NA STRELNICU

Oznamujem členom ŠKP, ktorí si zaplatili povolenku na strelnicu v Považskom Chlmci a doposiaľ im nebolo zaslané povolenie v preskenovanej forme aby o zaslanie uvedenej povolenky požiadali prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a následne Vám bude zaslaná povolenka na strelnicu v preskenovanej forme.

Podpredseda ŠKP Luger Zilina


11.04.2019

TRÉNINGY V LUKOSTREĽBE

Po dohode so zástupcom pre lukostrelecký oddiel zverejňujem plán trénigov v lukostreľbe:

14.04.2019

28.04.2019

05.05.2019

19.05.2019

02.06.2019

16.06.2019

30.06.2019

14.07.2019

28.07.2019

11.08.2019

25.08.2019

08.09.2019

22.09.2019

Tréningy budú začínať o 13 hod. a budú trvať približne do 2 hod. Žiadam záujmecov o tréning v lukostreľbe aby sa v predstihu nahlásili na klubovú e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Tréningy budú prebiehať jedine za predpokladu pekného počasia. Termíny tréningov budú včas zverejnené v kalendári, ktorý nájdete na linku: http://www.skpluger.eu/sk/aktuality/kalendar

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


11.04.2019

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK 2019

Vážení členovia ŠKP Luger Žilina. Dovoľujem si Vás upovedomiť o povinnosti člena ŠKP uhradiť členský príspevok za rok 2019 do konca mesiaca apríl 2019. Povinnosť uhrádzať členský príspevok je stanovená nielen v Stanovách ŠKP ale aj Zákonom o športe. V prípade neuhradenia členského príspevku v stanovenom termíne bude člen ŠKP vylúčený a o vylúčení bude v zmysle Zákona o zbraniach a strelive upovedomený PZ SR. Platby po stanovenom termíne nebudú môcť byť uznané a budú vrátené platiteľovi. Z uvedeného dôvodu Vás chcem požiadať o dodržanie termínu úhrady členského príspevku za rok 2019. Dodržaním termínu úhrady členského príspevku nám výrazne uľahčíte administratívnu prácu s tým spojenú.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


 

07.03.2019

POVOLENKA NA STRELNICU

Oznamujem členom ŠKP, ktorí si zaplatili povolenku na strelnicu v Považskom Chlmci, že povolenky sú už vybavené a budú sa zasielať členom ŠKP prostredníctvom e-pošty. Za týmto účelom žiadam členov ŠKP, ktorí si zaplatili povolenku na strelnicu v Považskom Chlmci aby požiadali o zaslanie povolenky prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


15.02.2019

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY A SVETA

Na základe informácie od viceprezidenta SADS pre reprezentáciu informujem záujemcov o účasť na pretekoch Majtrovstvá Európy v pištoli a Majstrovsrtvá sveta v puške, že SADS bude žiadať vedenie IPSC o väčší počet slotov. V prípade, že v druhom kole Slovensku bude pridelených viac slotov ako má SADS prihlásených strelcov na uvedené preteky bude prezídium prideľovať uvedené miesta na základe nasledujúcich požiadaviek:

1 . Vyjadrenie svojho záujmu formou e-pošty na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 18.2.2019,
2.  Zaplatením štartovného do 28.2.2019  (EHC - 350 euro , WS  - 530 Euro),
3.  Momentálna výkonnosť  /  prínos pre činnosť SADS.
 
Podpredseda ŠKP Luger Žilina

15.02.2019

PREVÁDZKOVÁ SMERNICA STRELNICE

Informujem členov ŠKP, ktorí majú zakúpenú povolenku na strelnicu Riviéra v Považskom Chlmci, že v streleckom areáli Riviéra v Považskom Chlmci sa vyžaduje dodržiavanie Prevádzkovej smernice. Z uvedeného dôvodu žiadam členov ŠKP, ktorí chodia strieľavať na strelnicu Riviéra v Považskom Chlmci aby si dôsledne prečítali Prevádzkovú smernicu strelnice Riviéra a dodržiavali ju. V prípade nedodržiavania Prevádzkovej smernice môže byť danej osobe, ktorá porušila prevádzkovú smernicu strelnice Riviéra správcom strelnice odobratá povolenka na streľbu na strelnici Rivéra. Prevádzková smernica tvorí prílohu oznamu.

Príloha č. 1: Prevádzková smernica strelnice.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


12.02.2019

2% Z DANE

Členovia, ktorí majú záujem poukázať ŠKP 2% z daní fyzických osôb a využiť ich v rámci rozhodnutia predstavenstva ŠKP aj pre potreby ŠKP, môžu tak spraviť vyplnením tlačív, ktoré prikladame v prílohe oznamu.

Príloha č. 1: VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby,

Príloha č. 2: POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


08.02.2019

POVOLENKA NA STRELNICU

Oznamujem členom ŠKP, ktorý si zaplatili za povolenku na strelnicu, že povolenky sú už vybavené. K prevzatiu povolenky stačí keď napíšete na klubovú e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a obratom Vám bude zaslaná povolenka na strelnicu v elektronickej podobe. Keď Vám bude doručená povolenka na strelnicu tak keď si ju vytlačíte je potrebné aby Ste si zreteľne vyznačili svoje meno na povolenke na strelnicu.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


27.01.2019

PROGRAM SCHôDZE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ŠKP

Na základe zverejnenia termínu konania Valného zhromaždenia ŠKP v deň 29.01.2019 o 18 hod. v budove OTP Buildings, Žilina zverejňujeme program schôdze Valného zhromaždenia ŠKP. Doplnenie programu schôdze Valného zhromaždenia ŠKP môže vykonať ktorýkoľvek člen ŠKP avšak toto doplnenie programu schôdze sa musí konať pred samotným začiatkom schôdze Valného zhromaždenia ŠKP. Schôdza Valného zhromaždenia je prístupná pre všetkých členov ŠKP. Nevyhnutnou podmienkou je vopred nahlásenie sa na schôdzu Valného zhromaždenia z dôvodu dostatku miest na sedenie.

Príloha č. 1: Zvolanie schôdze Valného zhromaždenia ŠKP

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


19.01.2019

REGISTRÁCIA NA PRETEK MOSQUITO MATCH 2019

Informujem záujemcov o pretek MOSQUITO Match 2019 konaného v dňoch 09-12.05.2019 v Komárne, že bola spustená registrácia na pretek na ktorý sa môžete prihlásiť ako súťažiaci strelec alebo ako rozhodca. Link na registráciu na pretek: http://mosquito.kssk.sk/form_sk.php

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


12.01.2019

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK DO SADS (SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA DYNAMICKEJ STREĽBY)

Členovia ŠKP, ktorí chcú byť aj v roku 2019 členmi SADS uhrádzajú na účet ŠKP členský príspevok vo výške 40€ do 28.01.2019. Po uvedenom termíne ŠKP zasiela uvedené nazbierané finančné prostriedky na účet SADS ako členský príspevok do SADS za členov, ktorí uvedené finančné sumy zaslali.

Členovia ŠKP, ktorí sú členmi SADS a zároveň sú aj právoplatnými rozhodcami SADS uhrádzajú na rok 2019 členský príspevok do SADS vo výške 50% členského príspevku do SADS (20€) na účet ŠKP do 28.01.2019. Zvyšných 50% členského príspevku do SADS uhrádza ŠKP.

Pri uhrádzaní členského príspevku do SADS na účet ŠKP Vás žiadam použiť pri bankových prevodoch alebo vkladom na účet ŠKP poznámku: Členský príspevok SADS 2019 - meno, priezvisko. Napr: Členský príspevok SADS 2109 - Milan Dubovský.

Členský príspevok do SADS je dobrovoľný. Uhradením členského príspevku do SADS sa môže člen ŠKP zúčastňovať na domácich a zahraničných pretekoch od úrovne LEVEL 2 a vyššie. 

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


12.01.2019

FINANCOVANIE ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT ČLENA ŠKP NA ZÁKLADE ZÍSKANÝCH 2% Z DANE.

Na základe rozhodnutia predstavenstva ŠKP zo dňa 10.01.2019, člen ŠKP, ktorý pre ŠKP získa 2% z dane tak má právo rozhodnúť na aké účely sa použije 50% finančných prostriedkov získaných z 2% z dane. To znamená, že 50% získaných finančných prostriedkov z 2% z dane, ŠKP môže členovi ŠKP financovať členský príspevok v SADS alebo v klube, strelnicu, štarovné na pretekoch, brigády, prípadne iné veci súvisiace so športovou činnosťou ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


12.01.2019

ZVÝŠENÝ ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

Informujem členov ŠKP, ktorí boli doteraz zaradení do kategórie členov ŠKP s členským príspevkom 1€ (mládež do 21 rokov, invalidi, aktívne strieľajúci členovia registrovaní v SADS, rozhodcovia registrovaní v SADS), že rozhodnutím predstavenstva ŠKP sa im zvyšuje členský ročný príspevok na 5 eur. Z uvedeného dôvodu žiadam členov ŠKP, ktorí už uhradili ročný členský príspevok vo výške 1€ aby do konca mesiaca apríl 2019 doplatili ročný členský príspevok do výšky 5€. Dané rozhodnutie predstavenstva ŠKP o zvýšení ročného členského príspevku príde podľa Stanov ŠKP do platnosti až po konaní schôdze Valného zhromaždenia ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


12.01.2019

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠKP LUGER ŽILINA

Informujem členov Športového klubu polície Luger Žilina, že na štvrtkovej schôdzi predstavenstva ŠKP (10.01.2019) sa schválil termín konania schôdze Valného zhromaždenia ŠKP, ktorý bol stanovený na deň 29.01.2019 (utorok). Schôdza Valného zhromaždenia ŠKP sa začne o 18 hod. v zasadačke na 1 poschodí v budove OTP Buildings (zadný vchod OTP banky). Schôdze Valného zhromaždenia ŠKP sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen ŠKP. Jedinou podmienkou účasti na Valnom zhromaždení ŠKP je informovanie vedenia ŠKP o Vašej účasti prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Termín konania Valného zhromaždenia ŠKP je poznačený taktiež v kalendári AKTUALITY + KALENDÁR.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


08.01.2019

ZMENA DÁTUMU KONANIA SCHôDZE PREDSTAVENSTVA ŠKP

Na základe súhlasu členov predstavenstva ŠKP informujem členov ŠKP o zmene konania schôdze predstavenstva ŠKP. Schôdza predstavenstva sa presunula z piatka 11.01.2019 na štvrtok 10.01.2019. Čas začatia schôdze a miesto ostávajú nezmenené. Termín schôdze je zmenený aj v kalendári. Na schôdzi sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen ŠKP, jedinou podmienkou je vopred nahlásenie účasti na schôdzi predstavenstva ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


08.01.2019

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK - UPOZORNENIE

Vážený členovia SKP Luger Žilina. Sme radi, že si plníte svoje povinnosti v zmysle Stanov ŠKP o zasielaní členského príspevku do stanoveného termínu. V tomto prípade by som Vás chcel požiadať o chvíľku zdržania do konca mesiaca január 2019 z dôvodu konania schôdze Valného zhromaždenia ŠKP na ktorom sa bude prehodnocovať výška členského príspevku. Predpokladané navýšenie členského príspevku neprevýši sumu 2eurá avšak tento návrh musí prejsť schválením na Valnom zhromaždení ŠKP. Hlavným dôvodom na zvýšenie členského príspevku sú odvody - členské príspevky, ktoré musí ŠKP odvádzať do Sloenskej asociácie dynamickej streľby (SADS) a do Únie telovýchovných organizácií polície (UNITOP).

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


03.01.2019

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK + STRELNICA

Oznamujem členom ŠKP, že členské príspevky môžete zasielať až po schôdzi predstavenstva ŠKP, ktorá sa bude konať dňa 11.01.2019. Na rok 2019 členovia ŠKP neuhrádzajú brigádny príspevok pretože v roku 2018 sa nekonala žiadna brigáda.

Záujemcovia o vstup na strelnicu v Považskom Chlmci môžu zasielať na číslo účtu klubu (zverejnené v kolónke ČLENSTVO) finančnú sumu vo výške 27 eur ktorá bude poukázaná poľovníckemu združeniu za nájom strelnice. Koncom mesiaca január 2019 sa vyzdvihnú od Poľovníckeho združenia povolenky na strelnicu. Koncom každého mesiaca až do konca apríla 2019 sa budú vyzbieravať peniaze za nájom strelnice v Považskom Chlmci. Po uvedenom termíne si člen ŠKP bude musieť sám vybaviť povolenku na strelnicu v Považskom Chlmci, v uvedenom prípade však rátajte so zvýšenou sumou za nájom strelnice.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


03.01.2019

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Oznamujem členom ŠKP, že dňa 11.01.2019 o 18 hod. v budove OTP Buildings (zadna strana budovy OTP banky) sa bude konať schôdza predstavenstva ŠKP. Schôdze sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen ŠKP. Program schôdze je súčasťou prílohy oznamu. Oznam je taktiež zverejnený v kalendári.

Príloha č. 1: Zvolanie schôdze predstavenstva ŠKP

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


16.10.2018

VYHLÁSENIE DRUHÉHO KOLA OBJEDNÁVANIA DRESOV

Vážení členovia ŠKP Luger Žilina. Pre veľký záujem o dresy ŠKP v prvom kole objednávania dresov ŠKP sa vedenie ŠKP rozhodlo, že vypíše druhé a v tomto roku posledné kolo na objednávanie dresov ŠKP. Jeden kus dresu ŠKP je v cene 25eur. Objednanie dresov u výrobcu je možné po zadaní objednávky na min. 5 kusov dresov ŠKP. V prílohe oznamu máte zobrazené dve varianty dresov ŠKP vrátane veľkostnej tabuľky. Svoje objednávky dresov ŠKP môžete podávať elektronicky na e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do konca mesiaca október 2018.

Príloha č.1 - Dres ŠKP,

Príloha č.2 - Tabuľka veľkostí dresu.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


15.10.2018

KNIHA ZAPOŽIČANÉHO MATERIÁLU

Na základe rozhodnutia predstavenstva ŠKP, ktoré je zapísané v zápisnici zo zo schôdze predstavenstva ŠKP zo dňa 06.09.2018 každý člen, ktorý má vstup do klubovej búdy s materálom je povinný pred zapožičaním si majetku ŠKP mimo strelnice, o tejto skutočnosti upevomiť vedenie ŠKP a následne túto skutočnosť zapísať do Knihy zapožičaného materiálu, ktorá sa nachádza v búde ŠKP na stole. Kniha zapožičaného materiálu je zreteľne označená. Nedodržaním rozhodnutia predstavenstva ŠKP o zapožičaní majetku ŠKP sa bude riešiť osobitne pred predstavenstvom ŠKP v závislosti na okolnostiach prípadu.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


15.10.2018

TRÉNING

Dňa 21.10.2018 o 13 hod. na strelnici v Považskom Chmci sa uskutoční posledný tréning s palnými a airsoftovými zbraňami. Na tréningu sa taktiež budú testovať nové terčové mechanizmy najmä bežiaci terč do strán, ktorý sa bude hýbať až do času jeho vypnutia. Členovia ŠKP, ktorí majú záujem sa zúčastniť tréningu nahlasujú svoju účasť prostredníctvom e-pošty na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Pri nahlásaní svojej účasti treba napísať či máte záujem o tréning z palných alebo airsoftových zbraní.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


12.10.2018

DRESY

Oznamujem členom ŠKP, ktorí si objednali dresy ŠKP, že si tieto dresy môžu prísť prevziať. Dresy sa taktiež budú odovzdávať na prezentačnej akcií zbraní firmy Grand Power, ktorá sa bude konať 14.10.2018 na strelnici v Považskom Chlmci.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


11.10.2018

ZÁPISNICA ZO SCHôDZE PREDSTAVENSTVA ŠKP.

Oznamujem členom ŠKP, že v kolónke AKTUALITY + OZNAMY bola zverejnená zápisnica zo schôdze predstavenstva ŠKP zo dňa 06.09.2018. Zápisnicu si môžete prečítať po zadaní prístupových údajov, ktoré Vám boli zaslané pri vstupe do ŠKP. Členovia ŠKP, ktorí boli prítomní na schôdzi predstavenstva majú 7 dní na to aby pripomienkovali zápisnicu v prípade, že jej obsah nie je zhodný s tým čo sa na schôdzi predstavenstva ŠKP prezentovalo.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


25.09.2018

PREZENTÁCIA ZBRANÍ GRAND POWER

Dňa: 14.10.2018

Čas: od 10 hod. do 13 hod.

Miesto: strelnica v Považskom Chlmci

Firma Grand Power, prvá slovenská firma, zaoberajúca sa vyrobou a predajom gulovych zbraní, bude prezentovať svoje výrobky v Ziline . Zbrane sa vyznačujú jedinečným spôsobom uzamykania záveru pomocou rotácie hlavne. Progresívne, moderné, technické riešenia firma uplatnila aj u malorážkových zbraní a zbraní radu Striborg.

PREZENTOVANÉ ZBRANE:

Pištole kaliber 9 mm Luger:

 1. X-CALIBUR,
 2. K100,
 3. Q100.

Pištole kaliber 22 LR:

 1. CP 22,
 2. K 22,
 3. K 22 TS.

Striborg:

 1. RSR 9A3,
 2. SP 9A3S,
 3. SR 9A3.

Strelivo bude možné si zakúpiť na strelnici / ZVS, SB, / Presne o 10 hod., o 11 hod., a o 12 hod., budú vyžrebovaní po 2  účastníci, ktorí získajú zdarma 25 kusov nábojov 9 mm Luger. Kvôli zabezpečeniu bezpečnosti sa strelby vo vyhradenom priestore strelnice, môžu pohybovať a strielať len držitelia ZP! Aby sa v priestoroch strelnice naraz nepohybovalo mnoho účastníkov, prosíme, aby ste svoj záujem o účasť orientovali  na  3 časové intervaly a do prihlášky napísali: Meno, priezvisko, telefón, e-poštu a časový interval v ktorom sa akcie zúčastníte:

 I. skupina = v čase od 10 do 11 hod.,
II.skupina  = v čase od 11 do 12 hod.,
III.skupina = v čase od 12 do 13 hod.,

PRIHLÁŠKU, ZÁUJEM O ÚČASŤ PROSÍM POSIELAJTE NA E-POŠTU: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  
Prezentačnú akciu zabezpečuje firma GRAND POWER, organizčne ju zabezpečujú ŠKP Luger Žilina a firma TIUS, predajca zbraní  Kamenná ul. Žilina.

Uvedené podujatie je taktiež poznačené v kalendári ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


25.09.2018

TRÉNING - LUKOSTREĽBA a PALNÉ A AIRSOFTOVÉ ZBRANE

Dňa 30.09.2018 (nedeľa) o 09:30 hod. do 11:00 hod. sa uskutoční tréning v lukostreľbe. Tréning v lukostreľbe je prístupný pre všetkých členov ŠKP. Záujemcovia o tréning si na tréning donesú luk a šípy prípadne ďalšie ochranné pomôcky okuliare a slúchadlá nakoľko sa tréning bude konať na strelnici. K dispozícií bude jedine jeden klubový luk so šípmi. Tréningu sa môžu zúčastiť členovia ŠKP po tom ako nahlásia vopred svoju účasť na tréningu prostredníctvom klubovej e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Dňa 30.09.2018 (nedeľa) o 11:30 hod. do 13:30 hod. sa uskutoční tréning v airsoftových a palných zbraniach pre všetky vekové skupiny. Tréning bude zameraný na rýchlosť a pohyb. Záujemcovia o tréning si so sebou donesú:

- 60ks nábojov,

- okuliare,

- slúchadlá.

Samotnému tréningu z airsoftových a palných zbraní bude predchádzať zdravotnícky kurz zameraný na ošetrovanie zranení spôsobených palnými zbraňami, ktorý bude vedený profesionálnym príslušníkom HaZZ.

Záujemcovia o tréning z radov členov ŠKP nahlasujú vopred svoju účasť na e-pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Pri nahlasovaní sa na tréning uveďte či sa jedná o tréning pre palné alebo airsoftové zbrane pretože podľa toho sa budú zabezpečovať terčové mechanizmy.

Všetky udalosti sú poznačené v kalendári ŠKP.

Podpredseda ŠKP Lugerr Žilina


04.09.2018

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K TRÉNINGU

Na základe predbežných výsledkov prieskumu spokojnosti členov ŠKP s klubom sme sa rozhodli, že tréning, ktorý sa bude konať v nedeľu bude oproti predchádzajúcim tréningom špeciálny v nasledujúcich bodoch:

1.) budú Vám ukázané spôsoby odzbrojenia útočníka s nožom alebo s pištoľou,

2.) taktický výber spôsobu streľby na útočníka/ov,

2.) medzi sebou budete súťažiť v disciplíne nazývanej "rýchla smrť".

Na tréning si nezabudnite vziať nasledujúce veci:

1.) okuliare a slúchadlá,

2.) náhradné oblečenie,

3.) pištoľ + 2 zásobníky,

4.) 60-70ks nábojov,

5.) púzdro na pištoľ a zásobníky pre skryté nosenie.

Svoju účasť na tréningu vopred nahlasujte na klubovú e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


03.09.2018

DOTAZNÍK

Vážení členovia ŠKP. V rámci zlepšenia spolupráce vedenia ŠKP so svojími členmi ŠKP, vedenie ŠKP vyhotovilo pre Vás krátky Formulár o spokojnosti členov ŠKP so ŠKP. Formulár sa nachádza na uvedenom linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvFhKvamKXqwQbDUZSfHwdqBZ8cURE3u4I0VXQApWHHRHsLg/viewform

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


02.09.2018

TRÉNING

Dňa 09.09.2018 (nedeľa) o 13 hod. na strelnici v Považskom Chlmci sa uskutoční tréning z palných a airsoftových zbraní. Dĺžka trvania tréningu sa odhaduje na 2 hod. V prípade nepriaznivého počasia (poprchanie, silnejšie pršanie, hmly, silný vietor alebo rozmočený povrch strelnice) z bezpečnostných dôvodov sa tréning bude rušiť. Na tréning sa môžete prihlásiť prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Termín tréningu je taktiež zverejnený v kalendári AKTUALITY + KALENDÁR.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


02.09.2018

KOMUNIKÁCIA MEDZI ČLENMI ŠKP

Informujem členov ŠKP o tom, že vedenie ŠKP pri komunikácií s členmi ŠKP využíva nielen e-poštu ale aj Whatsapp. Jedná sa o komunikačnú aplikáciu v telefóne cez ktorú sa prostredníctvom internetového pripojenia posielajú medzi členmi ŠKP správy prípadne obrazové prílohy. Aplikáciu je možné si stihnúť aj v google play. Je to rýchla komunikácia s tým, že ak by Ste mali záujem sa pridať medzi členov ŠKP, ktorí sú už na Whatsapp-e tak všetky správy sa budú zdieľať (budú viditeľné) aj pre ostatných pripojených členov ŠKP. Táto komunikácia sa ŠKP vyplatila hlavne pri riešení vecí, ktorých riešenie inými komunikačnými prostriedkami medzi členmi ŠKP trvalo podstatne dlhšie. Takto aspoň každý pripojený člen ŠKP pošle svoj názor alebo návrh. Ak by Ste chceli byť súčasťou pripojenia stačí Vám keď zašlete svoj súhlas na e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a administrátor Vaše tel číslo zahrnie do ďalších pripojených čím budete môcť naraz komunikovať s viacerými členmi ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


31.08.2018

ZVEREJNENIE ZÁPISNICE

Oznamujem členom ŠKP, že v kolónke AKTUALITY + ZÁPISNICE bola zverejnená zápisnica zo schôdze predstavenstva ŠKP zo dňa 30.01.2018. Zápisnicu smú komentovať členovia ŠKP, ktorí boli prítomní na schôdzi predstavenstva ŠKP a to do 7 dní odo dňa jej zverejnenia.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


29.08.2018

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Oznamujem členom ŠKP, že dňa 06.09.2018 o 18:00 hod. sa uskutoční schôdza predstavenstva ŠKP. Schôdza predstavenstva ŠKP sa uskutoční v zasadačke v nových priestoroch ŠKP, ktoré sa nachádzajú v budove OTP banky. Vstup do budovy sa nachádza v zadnej časti budovy označenej OTP Building. Predmetná budova sa nachádza na ul. Sládkovičova 9, Žilina, centrum mesta. Obrázky budovy sídla ŠKP ako aj mapka polohy budovy sa nachádzajú v prílohách.

Príloha č.1. - Snímka budovy OTP Building,

Príloha č.2. - Mapa polohy sídla ŠKP,

Príloha č.3 - Zvolanie schôdze predstavenstva ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


28.08.2018

POVOLENKA NA STRELNICU

Oznamujem členom ŠKP, ktorí si zaplatili za povolenku na strelnicu v Považskom Chlmci a ešte im povolenka nebola vydaná, že pre jej vydanie treba aby ste o tom informovali vedenie ŠKP na e-pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Spätne Vám bude zaslaná povolenka v elektronickej forme.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


23.08.2018

ZVEREJNENIE ROZHODNUTÍ

Oznamujem členom ŠKP, že v kolónke AKTUALITY + ROZHODNUTIA boli pridané dve nové Rozhodnutia. Jedno Rozhodnutie predsedu ŠKP o udelení symbolického členského príspevku a druhé Rozhodnutie od predstavenstva ŠKP o odstránení nejasností v Stanovách ŠKP v súvislosti uhrádzaním členského príspevku u novo prijatých členov ŠKP. K predmetným rozhodnutiam majú prístup jedine členovia ŠKP po zadaní prístupových údajov, ktoré im boli zaslané v čase prijatia do ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


22.08.2018

ZVEREJNENIE ZÁPISNICE ZO SCHôDZE PREDSTAVENSTVA ŠKP

Oznamujem členom ŠKP, že v kolónke AKTUALITY + ZÁPISNICE bola zverejnená zápisnica zo schôdze predstavenstva ŠKP zo dňa 02.05.2018.  Odo dňa zverejnenia zápisnice zo schôdze predstavenstva ŠKP zo dňa 02.05.2018 plynie týždňová lehota na jej komentovanie. Zápisnicu môžu komentovať v zmysle jej správneho vyhotovenia obsahu len členovia ŠKP, ktorí boli prítomní na schôdzi predstavenstva ŠKP dňa 02.05.2018. Po uvedenom termíne už nebude možné predmetnú zápisnicu meniť.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


22.08.2018

TRÉNING

Dňa 26.08.2018 (nedeľa) o 17:00 hod. sa uskutoční tréning s palnými a airsoftovými zbraňami. Tréning sa bude konať na strelnici v Považskom Chlmci. Členovia ŠKP, ktorí majú záujem sa zúčasniť tréningu sa prihlasujú prostredníctvom klubovej e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Udalosť je poznačená aj v klubovom kalendári.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


18.08.2018

ZMENA SÍDLA ŠKP LUGER ŽILINA

Vážení členovia Športového klubu polície Luger Žilina. Oznamujem Vám novú adresu sídla ŠKP Luger Žilina, ktorou je budova OTP Buildings (budova OTP banky) pri Hoteli Grand, Sládkovičová 9, Žilina. Vstup do budovy sa nachádza z druhej strany. Do zmenenia Stanov ŠKP ohľadom zmeny sídla ŠKP bude i naďalej oficiálnym sídlom ŠKP Hlinská 2581/15, Žilina avšak všetky klubové veci vrátane pošty sa už budú vybavovať na novej adrese. Kanceláriu klubu v budove OTP Buildings nájdete jednoducho podľa ceduliek na 2 poschodí.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


15.08.2018

TRÉNING V LUKOSTREĽBE

Dňa 19.08.2018 o 09:30 hod. na strelnici v Považskom Chlmci sa uskutoční tréning v lukostreľbe. Členovia ŠKP, ktorí majú záujem sa zúčasniť na tréningu v lukostreľbe majú možnosť sa vopred prihlásiť prostredníctvom klubovej e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Daná udalosť je poznačená v kalendári.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


13.08.2018

BRIGÁDY

Oznamujem členom ŠKP, že tento rok sa nebudú konať brigády na súťažiach organizovaných ŠKP z dôvodu náročného a zdĺhavého vybavovania novej strelnice, ktorá vypĺňa všetok čas. Z uvedeného dôvodu ak sa budú konať nejaké brigády tak sa bude jednať o krátke brigády v okolí búdy ŠKP na strelnici v Považskom Chlmci.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


07.08.2018

OBJEDNÁVKA DRESOV

Členovia ŠKP, ktorí majú záujem o klubový dres v hodnote 25 eur (objednáva sa až z ČR) informujte o tom vedenie ŠKP prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. s uvedením: mena a priezviska a veľkosti dresu. Termín prijímania objednávok je do 17.08.2018 (piatok). Obrázok vzhľadu dresu sa nachádza v prílohe oznamu.

Príloha č.1 - Dres ŠKP,

Príloha č.2 - Tabuľka veľkostí dresu.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


25.07.2018

TRÉNING

Dňa 29.07.2018 o 13 hod. sa uskutoční tréning v IPSC streľbe z palných aj airsoftových zbraní. Na prihlásenie sa na tréning je potrebné zaslať svoju účasť na klubovú e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Udalosť je poznačená aj v kalendári.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


25.07.2018

POVOLENKA NA STRELNICU

Oznamujem členom ŠKP, ktorí si v predošlom mesiaci zaplatili povolenku na strelnicu resp. povolenka na strelnicu im ešte nebola vydaná, že povolenku na strelnicu si môžu prísť vyzdvihnúť do sídla ŠKP po 15 hod.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


20.07.2018

TRÉNING V LUKOSTREĽBE

Dňa 22.07.2018 o 09:30 hod. sa uskutoční tréning v lukostreľbe. Tréning sa bude konať na strelnici v Považskom Chlmci a pre materiálové zabezpečenie klub na tréning zabezpečí 1ks luku a šípy. Tréning povedie skúsený člen ŠKP - zástupca pre lukostrelecký oddiel. Účasť na tréningu je podmienená prihlásením sa prostredníctvom klubovej e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Udalosť je taktiež poznačená v kalendári.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


08.07.2018

TRÉNING

Dňa 15.08.2018 (nedeľa) o 13:00 hod. sa uskutoční tréning z palných a airsoftových zbraní. Tréning bude rozdelený do dvoch častí. 1. časť: presná streľba, 2. časť: parkúrová streľba. Na tréning je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Na tréning si doneste:

- 60 až 100 kusov nábojov,

- okuliare,

- slúchadlá,

- min. 2 kusy zásobníkov,

- púzdro na zbraň a zásobníky.

Uvedená udalosť je poznačená v kalendári.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


30.06.2018

TRÉNING V LUKOSTREĽBE

Dňa 01.07.2018 (nedeľa) o 09:30 hod. sa uskutoční tréning v lukostreľbe na strelnici v Považskom Chlmci. Udalosť je taktiež poznačená v kalendári. Pre účasť na tréningu je však potrebné kontaktovať zástupcu pre lukostrelecký oddiel, ktorého kontakt sa nachádza v kolónke KONTAKTY + PREDSTAVENSTVO.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


15.06.2018

TRÉNINGY V LUKOSTREĽBE

Po schválení predstavenstvom ŠKP zverejňujeme termíny tréningov v lukostreľbe. Tréningy budú vždy začínať o 09:30 hod. a bude ich viesť dlhoročne skúsený zástupca pre lukostrelecký oddiel. Členovia ŠKP, ktorí nemajú vlastný luk a šípy tak tie im budú zapožíčané ŠKP v zastúpení zástupcu pre lukostrelecký oddiel. Pred samotným trénigom v lukostreľbe je potrebné aby Ste sa vopred nahlásili prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  Všetky termíny tréningov sú poznačené v kalendári. Termíny tréningov sú nasledujúce:

24.06.2018

01.07.2018

22.07.2018

05.08.2018

19.08.2018

02.09.2018

16.09.2018

30.09.2018

15.06.2018

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


TRÉNING IPSC AIRSOFT

Oznamujem členom ŠKP, že dňa 17.06.2018 o 13 hod. na strelnici v Považskom Chlmci sa uskutoční tréning v IPSC Airsofte. Záujemcovia o tréning nahlásujú svoju účasť prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Udalosť je poznačená v kalendári.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


07.06.2018

TRÉNING

Dňa 10.06.2018 (nedeľa) sa uskutoční tréning zameraný na streľbu z palných a airsoftových zbraní. Záujemcovia o účasť na tréningu sa môžu prihlásiť prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Udalošť je taktiež poznačená v kalendári.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


07.06.2018

ZMENA ČASU KONANIA SCHôDZE PREDSTAVENSTVA ŠKP

Oznamujem členom ŠKP, ktorí majú záujem sa zúčasniť schôdze predstavenstva ŠKP konanej dňa 08.06.2018 v salóniku reštaurácie Máj v Žiline, že sa zmenil čas konania schôdze z 18:00 hod. na 19:15 hod. V prílohe oznamu sa nachádza program schôdze.

Príloha č. 1 - Zvolanie schôdze predstavenstva ŠKP

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


31.05.2018

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Členom ŠKP oznamujem, že dňa 08.06.2018 o 18:00 hod. v reštaurácií Máj sa uskutoční schôdza predstavenstva ŠKP. Hlavným a najdôležitejším bodom schôdze predstavenstva ŠKP bude schválenie právnych dokumentov súvisiacich s výstavbou novej strelnice vrátane ich podpisu. Dátum schôdze je taktiež poznačený v kalendári.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


31.05.2018

POVOLENKY NA STRELNICU

Členovia ŠKP, ktorí si v mesiaci máj 2018 zaplatili povolenku na strelnicu v Považskom Chlmci, tak si túto povolenku môžu prísť vyzdvihnúť u predsedu ŠKP. Pred samotným príchodom pre povolenku je potrebné sa dopredu telefonicky prihlásiť na tel. číslo predsedu ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


26.05.2018

TRÉNING

Dňa 27.05.2018 sa uskutoční tréning na strelnici v Považskom Chlmci. Tréning bude mať dve časti:

- od 13:00 hod. do 14:30 hod. = IPSC airsoft,

- od 14:45 hod. do 16:15 hod. = palné zbrane

Udalosť je poznačená aj v kalendári.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


15.05.2018

TRÉNING

Dňa 20.05.2018 o 13:00 hod. a o 14:30 hod. sa uskutočnia tréningy na strelnici v Považskom Chlmci. O 13:00 hod. sa uskutoční tréning pre členov strieľajúcich z airsoftových zbraní a o 14:30 hod. sa uskutoční tréning pre strelcov s palnými zbraňami. Členovia ŠKP, kotrí majú záujem sa zúčastniť na tréningu sa nahlasujú prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Udalosť je poznačená aj v kalendári, ktorý nájdete v kolónke AKTUALITY + KALENDÁR.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


14.04.2018

PRELOŽENIE SCHôDZE PREDSTAVENSTVA ŠKP

Oznamujem členom ŠKP, že schôdza predstavenstva ŠKP plánovaná na deň 24.04.2018 sa z organizačných dôvodov presúva na 02.05.2018. Čas a miesto ostavajú nezmenené. Zmena dátumu konania členskej schôdze je poznačená aj v kalendári.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


09.04.2018

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK 2018

Informujem členov ŠKP, ktorí si chcú i naďalej uržať členstvo v ŠKP, že podľa Stanov ŠKP a Zákona o športe je potrebné aby členovia ŠKP do konca apríla 2018 zaslali na účet ŠKP členský príspevok v schválenej výške. Po uvedenom termíne ŠKP bude musieť podľa Zákona o zbraniach a strelive a Zákona o športe vylučovať členov ŠKP, ktorí nemajú uhradený členský príspevok. Z dôvodu opakovaného zlého formátu zaslania predošlých členských príspevkov Vás opätovne žiadam aby Ste predmetnú platbu vykonali v nasledujúcom tvare:

Členský príspevok 2018 - Priezvisko meno

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


08.04.18

ZVOLANIE SCHôDZE PREDSTAVENSTVA ŠKP

Predseda ŠKP týmto zvoláva schôdzu predstavenstva ŠKP na deň 24.04.2018 o 18 hod. v reštaurácií Máj v Žiline. Schôdza je prístupná pre všetkých členov ŠKP. Zoznam bodov predložených na prerokovanie predstavenstvom sa nachádza v prílohe oznamu.

Príloha č. 1 Zvolanie schôdze predstavenstva

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


01.04.2018

POVOLENKY NA STRELNICU

Členovia ŠKP, ktorí v mesiaci marec zaslali na účet ŠKP finančnú sumu za nájom strelnice v Považskom Chlmci si môžu prísť od 3.4.2018 po povolenky k predsedovi ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


25.03.2018

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK DO SADS OD ROKU 2019

Oznamujem členom ŠKP, ktorí plánujú byť členmi Slovenskej asociácie dynamickej streľby (SADS) aj od roku 2019, že práve od roku 2019 SADS schválila zvýšenie členského príspevku o 10 eur pre všetky kategógie. To znamená, že členský príspevok do SADS je u daných kategórií nasledujúci:

1.) REGULAR = 40  eur,

2.) JUNIOR   = 20 eur, 

3.) SENIOR  = 20 eur,

4.) ACTION AIR = 20 eur.

Uvedené členské príspevky do SADS pridú do platnosti od roku 2019. SADS taktiež schválila poplatok pre kluby, ktoré sú členmi SADS na ročný príspevok vo výške 100 eur za to, že daný klub je členom SADS a môže organizovať súťaže. Spomínaný poplatok bude musieť ŠKP každoročne uhrádzať za to, že bude mať možnosť organizovať IPSC preteky pod záštitou SADS.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


25.03.2018

DRESY PRE ROZHODCOV

Oznamujem členom ŠKP, ktorí sú novými rozhodcami a splnili kvalifikačné predpoklady na zachovanie si štatútu rozhodcu podľa pravidiel IPSC, že si môžu u podpredsedu ŠKP vyzdvihnúť dresy rozhodcov, ktoré im pridelila asociácia (SADS). Jedná sa predovšetkým o nasledujúce mená:

1.) DARU Peter,

2.) ŠAFRÁNEK Matej,

3.) VÁROŠ Peter.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


14.03.2018

SÚŤAŽ V ACTION AIR IPSC

Informujem členov ŠKP o plánovanom organizovanom preteku v IPSC airsofte v Českej republike v meste Frídek Místek. Pretek sa uskutoční dňa 25.03.2018, štartovné je pre bežných strelcov 10eur, pre deti 5 eur. Pretek začína o 9 hod. Členovia ŠKP, ktorí máte záujem sa zúčastniť preteku je potrebné aby Ste kontaktovali administrátora na e-pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. za účelom zorganizovania odchodu členov ŠKP na predmetný pretek. Propagačný letáčik prikladám ako prílohu.

Príloha: PADAS Cup

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


07.03.2018

POVOLENKY NA STRELNICU

Členovia ŠKP, ktorí si vo februári zaplatili povolenku na strelnicu si už môžu prísť po povolenku na strelnicu. Povolenky vydáva predseda ŠKP preto Vás žiadam aby ste sa dopredu telefonicky ohlásili predsedovi ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


2% Z DANÍ

Vážení členovia ŠKP. Tak ako každý rok aj tento rok si Vás vedenie ŠKP dovoľuje požiadať o poukázanie 2% z daní pre ŠKP. Uvedené finančné prostriedky použije ŠKP na rozvoj ŠKP, materiálne zabezpečenie ŠKP a podporu športovcov ŠKP. Potrebné tlačívá sa nachádzajú v prílohe oznamu. Za ochotu pomôcť ŠKP touto cestou vám vedenie ŠKP vopred ďakuje.

Príloha č. 1: POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti,

Príloha č. 2: VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby,

Príloha č. 3: POUČENIE na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


03.02.2018

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK DO SADS

Oznamujem členom ŠKP, ktorí majú záujem o členstvo v SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby), že do 10.02.2018 treba zaslať členský príspevok na účet ŠKP zverejnený v kolónke ČLENSTVO. Výška členského príspevku pre dospelých je 30eur, pre pladistvých 10eur, pre seniorov 10eur a pre členov IPSC airsoft 10eur. Po 10.02.2018 už nebudeme prijímať platby nakoľko už 11.02.2018 ŠKP zasiela nazbierané členské príspevky na účet SADS.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


02.02.2018

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK 2018

V zmysle zákona o športe a v zmysle Stanov ŠKP informujem členov ŠKP, ktorí chcú ostať členmi ŠKP aj na rok 2018, že je potrebné uhradiť členský príspevok na rok 2018 do konca mesiaca apríl 2018. Výška členského príspevku pre jednotlivé zložky je zverejnená v kolónke ČLENSTVO. Zároveň si Vás dovoľujem upozorniť na zasielanie členského príspevku za rok 2018 a nájmu za strelnicu na rok 2018 v správnom tvare a to nasledovne:

Členský príspevok 2018 - meno, priezvisko 

Nájom strelnice 2018 - meno, priezvisko

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


02.02.2018

POVOLENKY NA STRELNICU 2018

Oznamujem členom ŠKP, ktorí si zaplatili povolenky na strelnicu v Považskom Chlmci, že si posupne môžu prísť po dané povolenky v čase po 13 hod. Pred prevzatím povolenky na strelnicu treba kontaktovať predsedu ŠKP, ktorý zabezpečuje vydanie povoleniek na strelnicu. Povolenky však budú vydané jedine tým členom ŠKP, ktorí už majú uhradený členský príspevok za členstvo v ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


08.01.2018

ZVEREJNENIE PROGRAMU SCHôDZE A VLANÉHO ZHROMAŽDENIA

V prílohe oznamu zverejňujeme pre členov ŠKP program schôdze predstavenstva a Valného zhromaždenia. Čas začatia Valného zhromaždenia bude závisieť od času ukončenia schôdze predstavenstva ŠKP, ktorá predchádza schôdzi Valného zhromaždenia ŠKP. Termín schôdzi je taktiež poznačení v kalendári AKTUALITY + KALENDÁR.

Príloha č. 1. - Zvolanie schôdze predstavenstva ŠKP,

Príloha č. 2. - Zvolanie schôdze Valného zhromaždenia ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


03.01.2018

STRELNICA

Oznamujem členom ŠKP, ktorí majú zakúpenú povolenku na strelnicu v Považskom Chlmci, že strelnicu môžete využívať do konca januára 2018.

Suma 27 eur / rok za nájom strelnice v Považskom Chlmci ostáva nezmenená aj v roku 2018 pričom predmetná suma sa vyzbiera max. do konca apríla 2018. Členovia ŠKP, ktorí máte záujem o povolenku na strelnicu v Považskom Chlmci na rok 2018 je potrebné aby ste sumu 27 eur zaslali na číslo účtu uvedené na spodnej stránke v kolónke ČLENSTVO. Predmetnú sumu za nájom strelnice zasielajte v tvare:

Nájom strelnice 2018 - priezvisko, meno

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


12.12.2017

ZVEREJNENIE ZÁPISNICE ZO SCHôDZE PREDSTAVENSTVA ŠKP

Oznamujem členom ŠKP, že na klubových web stránkach bola zverejnená zápisnica zo schôdze predstavenstva ŠKP konanej 11.11.2017. Prístup k zápisnici majú jedine členovia ŠKP, ktorí zadaním prihlasovacích údajov (ktoré boli zaslané e-poštou pri vstupe do ŠKP) sa dostanú do sekcie, ktorá je prístupná jedine členom ŠKP. Uvedená zápisnica sa nachádza v kolónke  AKTUALITY + ZÁPISNICE. Po zadaní spomínaných prístupových údajov sa dostanete do sekcie zverejnených zápisníc. Členovia ŠKP, ktorí si nepamätáte prístupové údaje tak neváhajte kontaktovať admina na e-pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


12.12.2017

KURZ BEZPEČNÉHO ZAOBCHÁDZANIA SO ZBRAŇOU 2

KURZ PRESNEJ STREĽBY

Dňa 17.12.2017 (nedeľa) o 12 hod. na strelnici v Považskom Chlmci sa uskutočnia dva kurzy so zameraním na bezpečnosť so zaobchadzaním so zbraňou a správnu streľbu.

Účel kurz:

 1. odstrániť zaužívané zlozvyky porušujúce bezpečnosť zaobchádzania so zbraňou,
 2. naučiť účastníkov kurzu správnym zásadam so zaobchádzaním so zbraňou,
 3. naučiť účastníkov kurzu správne strieľať:
 • držanie zbrane,
 • postoj,
 • mierenie,
 • prebíjanie.

Veci potrebné na kurzoch:

 1. pištoľ,
 2. 2ks zásobníkov,
 3. púzdro na zbraň a zásobníky,
 4. 30ks nábojov,
 5. okuliare,
 6. slúchadlá

Iné pokyny k účasti na kurzoch:

Je nevyhnutné aby sa záujemcovia o kurz dopredu nahlásili sms-kou na tel. čísle 0950 499 746. Kurz sa bude konať jedine za predpokladu ustáleného počasia.

Kurzy sú taktiež zverejnené v kalendári na www.skpluger.eu, ktorý si môžete stiahnúť aj do svojho smartfónu.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


04.12.2017

KURZ BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA ZBRANE V PRAXI

Dňa 10.12.2017 o 12 hod. na strelnici v Považskom Chlmci sa uskutoční kurz bezpečného pužívania zbrane v praxi. Kurz bude zameraný na:

- zopakovanie právnej problematiky použitia zbrane,

- príklady z praxe z použitia zbrane,

- spôsoby použitia palnej zbrane,

- praktické použitie zbrane na krátkom parkúre,

- simulovanie závad zbrane a ich riešenie.

So sebou si doneste nasledovné veci:

- palnú zbraň,

- náboje v počte 30 ks,

- púzdro na zbraň a zásobníky (min. 2ks zásobníkov).

Je potrebné aby sa záujemcovia o kurz vopred nahlásili sms správou na tel. číslo: 0950 499 746. Na kurz sa odporúča teplo sa obliecť vrátane použitia teplej a pevnej obuvy vzhľadom na už zimné počasie. Predpokladaná dĺžka trvania kurzu je do 2 hod. Kurz je zároveň poznačený v kalendári, ktorý nájdete v kolónke AKTUALITY + KALENDÁR. Predmetnú udalosť si budete môcť z kalendára stiahnúť do svojho kalendára v telefóne.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


30.11.2017

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP + VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠKP

Dňa 28.01.2018 o 17 hod. v salóniku reštaurácie Máj v Žiline sa uskutoční schôdza predstavenstva ŠKP a Valné zhromaždenie ŠKP. Valnému zhromaždeniu ŠKP bude v ten istý deň predchádzať schôdza predstavenstva ŠKP, ktorá sa bude konať o 17 hod. a po skončení schôdze predstavenstva ŠKP o 18 hod. sa bude konať Valné zhromaždenie ŠKP. K Valnému zhromaždeniu ŠKP upovedomujem členov predstavenstva ŠKP aby si podľa Stanov ŠKP pripravili vypracované správy za predchádzajúce funkčné obdobie pretože uvedené správy budú odprezentované na Valnom zhromaždení ŠKP. Predpokladaný čas trvania oboch schôdzi sa odhaduje na 3 hodiny.

Predmetná udalosť je poznačená v kalendári AKTUALITY + KALENDÁR pričom si predmetnú udalosť môžete taktiež prostredníctvom ikony pridať do kalendára google.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


30.11.2017

KURZ BEZPEČNOSTI SO ZAOBCHÁDZANÍM S PALNOU ZBRAŇOU

Dňa 03.12.2017 o 12 hod. ma strelnici v Považskom Chlmci sa uskutoční kurz bezpečnosti so zaobchádzaním s palnou zbraňou. Kurz bude zameraný tak na krátke a dlhé palné zbrane ako aj na airsoftové zbrane. Kurz povedú dvaja dlhoročne skúsení členovia ŠKP, ktorí sú zároveň aj rozhodcami IPSC streľby. Kurz je určený predovšetkým pre začínajúcich strelcov, členov ŠKP, ktorí prednedávnom získali zbrojný preukaz a členov ŠKP, ktorí chcú získať praktické vedomosti v oblasti bezpečnosti so zaobchádzaním s palnou zbraňou. Súčasťou kurzu bude aj vysvetlenie právneho hľadiska použitia zbrane v zmysle nutnej obrany a krajnej núdze.

Účasť na kurze je podmienená prihlásením sa na tel. číslo: 0950 499 746 - podpredseda ŠKP. Maximálny počet školiacich členov ŠKP na jedného inštruktora je v počte 4 záujemcovia o kurz na jedného inštruktora.

Termín kurzu je taktiež poznačený v kalendári AKTUALITY + KALENDÁR a danú udalosť si môžete taktiež pridať do kalendára google stračením druhej kolonky v úrovni nadpisu.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


05.11.2017

BRIGÁDA

Týmto sa vedenie ŠKP chce poďakovať členom ŠKP, ktorí sa dňa 04.11.2017 zúčastnili brigády na strelnici v Považskom Chlmci.

Ďalšia brigáda je plánovaná na sobotu dňa 11.11.2017 na 10 hod. na strelnici v Považskom Chlmci. Predmetom brigády bude dotretie zástien. Predpokladaný čas trvania brigády je 1:30 hod. Členovia ŠKP, ktorí nemajú vykonané brigády a budú sa chcieť zúčastniť na brigáde je potrebné aby svoju účasť nahlásili prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Brigáda je poznačená taktiež v kalendári na AKTUALITY + KALENDÁR.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


05.11.2017

PROGRAM SCHôDZE PREDSTAVENSTVA ŠKP

V prílohe oznamu prikladám program schôdze predstavenstva ŠKP, ktorá je naplánovaná na 09.11.2017 na 18 hod. v salóniku reštaurácie Máj oproti budove Váhostavu.

Príloha č. 1 - Program schôdze predstavenstva ŠKP

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


30.10.2017

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP LUGER ŽILINA

Oznamujem členom predstavenstva ŠKP, že dňa 09.11.2017 (štvrtok) o 18:00 hod. v reštaurácií Máj (oproti Váhostavu) sa uskutoční schôdza predstavenstva ŠKP. Súpis bodov schôdze navrhnutých na prerokovanie predstavenstvom ŠKP bude včas zverejnený. Schôdza je otvorená aj ostatným členom ŠKP, z uvedeného dôvodu chcem požiadať záujemcov o účasť na schôdzi predstavenstva ŠKP aby svoju účasť vopred nahlásili na e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


30.10.2017

BRIGÁDA

Vedenie ŠKP sa chce týmto poďakovať členom ŠKP, ktorí sa dňa 28 - 29.10.2017 zúčastnili na brigádach spojených s upratovaním búdy a jej okolia.

Ďalšia brigáda je naplánovaná na 04.11.2017 o 12 hod. na strelnici Riviéra v Považskom Chlmci. Úlohou brigády bude vypomáhanie pri oprave poškodených zástien a zhotovenie nových zástien. Po vykonaní brigády budú v pláne ešte 2 brigády na ktorých si členovia ŠKP budú môcť naplniť požadovaný počet odrobených brigád, ktorý bol stanovený predstavenstvom ŠKP na počet 2 odrobených brigád. Na brigádu sa môžete prihlásiť prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


24.09.2017

ROZHODNUTIE PREDSEDU

Dávam na známosť členom ŠKP, že predseda ŠKP vydal nové rozhodnutie pod označením: Rozhodnutie predsedu ŠKP o udelení symbolického členského príspevku. Predmetné rozhodnutie nájdete v kolónke AKTUALITY + ROZHODNUTIA zaradené do roku 2017. K predmetnému rozhodnutiu majú prístup jedine členovia ŠKP. Každému členovi ŠKP po schválení za člena ŠKP boli zaslané prístupové údaje za účelom vstupu na danú web stránku. V prípade, že si už svoje prihlasovacie údaje nepamätáte, treba kontaktovať admina web stránky prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


24.09.2017

ZVEREJNENIE NOVÝCH STANOV ŠKP

Oznamujem členom ŠKP, že na webových stránkach ŠKP v kolónke STANOVY boli zverejnené nové Stanovy ŠKP schválené Valným zhromaždením ŠKP koncom roka 2016. Aktuálne prefotené Stanovy ŠKP s razítkom Ministerstva vnútra SR sa nachádzajú na uvedenej stránke v pravom hornom rohu pod označením Preskenovaná forma Stanov ŠKP 2016. Pod uvedením označením nájdete aktuálne Stanovy 2016, ktoré majú 34 strán. Nevyhnutným dôvodom zmeny Stanov ŠKP bol Zákon o športe a hlavne rozvíjajúce sa aktivity ŠKP, ktoré potrebovali mať jednoznačne definované pravidlá za účelom zamedzenia prípadných sporov. Staré Stanovy ŠKP, ktoré sú zverejnené na predmetnej web stránke budú v krátkom čase prepísané do aktuálnej podoby Stanov ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


21.09.2017

UKONČENIE ROZHODCOVSKÉHO KURZU IPSC STREĽBY

Vedenie ŠKP svojim členom ŠKP oznamuje že v dňoch 8-10.09.2017 naši dvaja členovia úspešne ukončili rozhodcovský kurz IPSC streľby, ktorý bol organizovaný SADS v meste Humenné. Počas dní školenia členovia ŠKP absolvovali naozaj náročný školiaci proces ktorého súčasťou bolo aj rozhodovanie na preteku pod názvom SLOVENSKÝ POHÁR 2 kolo. Novým absolventom kurzu blahoželáme a želáme im veľa úspešne odrozhodovaných pretekov na domácich aj zahraničných súťažiach.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


21.09.2017

ZRUŠENIE GULÁŠKY

Oznamujem členom ŠKP, ktorí sa prihlásili na gulášku, že po zhodnotení počasia, ktoré je prognózované na sobotu 23.09.2019 organizátori gulášky sa zhodli na tom, že gulášku rušia. Guláška sa z uvedených dôvodov presúva na ďalšiu sobotu kedy je predpoklad krajšieho počasia. O potvrdení nasledujúcej soboty ako dňa uskutočnenia gulášky budú členovia ŠKP upovedomení prostredníctvom oznamu na klubovej web stránke. Za opätovne presunutie gulášky sa členom ŠKP Luger Žilina ospravedlňujeme.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


04.09.2017

GULÁŠKA

Z dôvodu dôležitých klubových povinností oznamujem členom ŠKP, že sa presúva termín konania gulášky zo dňa 16.09.2017 na deň 23.09.2017 o 13 hod. v nových priestoroch ŠKP - prvý kameňolom v k. ú. obce Lietavská Lúčka. Členovia ŠKP, ktorí majú záujem sa zúčastniť na guláške je potrebné aby Ste sa vopred nahlásili na e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


01.09.2017

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA

Oznamujem členom predstavenstva, že schôdza, ktorá bola naplánovaná na 31.08.2017 (štvrtok) sa presúva na nasledujúci štvrtok 07.09.2017 na 18:00 hod. v priestoroch reštaurácie VIX pri Junióre na Hlinách 5, Žilina. Schôdza sa presunula z dôvodu nutnej účasti všetkých členov ŠKP.

Príloha: Schôdza predstavenstva ŠKP (07-09-2017)

Podpredserda ŠKP Luger Žilina


29.08.2017

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Infomrujem členov predstavenstva ŠKP, že dňa 31.08.2017 o 18 hod. v reštaurácií VIX na Hlinách 5 v Žiline sa uskutoční schôdza predstavenstva. Kratší čas zvolania schôdze predstavenstva ŠKP bol schválený členmi predstavenstva ŠKP.

Príloha: Zvolanie schôdze predstavenstva ŠKP

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


29.08.2017

GULÁŠKA

Dňa 16.09.2017 (sobota) o 13 hod. ŠKP Luger Žilina organizuje pre členov ŠKP gulášku. Guláška sa uskutoční v nových priestoroch na pozemkoch nachádzajúcich sa v prvom kameňolome v obci Lietavská Lúčka okr. Žilina. Týmto zároveň žiadam členov ŠKP, ktorí majú záujem sa zúčastniť na guláške aby svoju účasť dopredu ohlásili prostredníctvom e-pošty na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


29.08.2017

TRÉNING

Dňa 03.09.2017 (nedeľa) o 13 hod. sa uskutoční tréning na strelnici Rivéra v Považskom Chlmci. Tréning budú viesť dvaja zodpovední členovia pričom na jedného bude môcť pripadať max. 5 strieľajúcich členov. Tréning je určený pre členov strieľajúcich z ostrých aj z airsoftových zbraní. Členovia ŠKP, ktorí majú záujem sa zúčastniť tréningu je potrebné aby Ste sa dopredu prihlásili prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


29.08.2017

OBSADENIE STRELNICE

Na základe podanej informácie od Slovenského poľovníckeho zväzu oznamujem členom ŠKP, že dňa 02.09.2017 (sobota) bude strelnica uzatvorená z dôvodu súkromnej akcie.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


24.08.2017

TRÉNING

Dňa 27.08.2017 (nedeľa) o 13 hod. sa uskutoční tréning na strelnici Riviéra v Považskom Chlmci. Predpokladaný čas dĺžky tréningu sa odhaduje na min. 2 hod. Členovia ŠKP, ktorí majú zájem sa zúčastniť tréningu je potrebné aby ste sa nahlásili dopredu na e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Maximálny počet strieľajúcich na jednu dozerajúcu osobu bol stanovený na 5 strelcov.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


03.08.2017

SÚŤAŽ

V dňoch 12-13.08.2017 (víkend) ŠKP Luger Žilina organizuje dva preteky, ktorých termín konania bol zrušený a presunutý. Jedná sa o preteky LUGER Match 1 + SLOVENSKÝ POHÁR a Malá cena Žiliny 2017. Spomínané preteky je klub povinný zorganizovať pretože sa k tomu zaviazal SADS. K predmetným súťažam budú členom ŠKP zasielané sms správy za účelom výpomoci na preteku.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


03.08.2017

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA

Oznamujem členom predstavenstva, že na deň 07.08.2017 (pondelok) na 18 hod. je zvolaná schôdza predstavenstva ŠKP v priestoroch penziónu DAJANA na Hlinách V, Žilina, hneď oproti junióru. Program schôdze bude upresnený a zverejnený cez víkend.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


03.08.2017

ŠKOLENIE ROZHODCOV

Oznamujem záujemcom o školenie rozhodcov IPSC streľby, že Slovenská asociácia dynamickej streľby (SADS) vypísala termín podávania prihlášok na kurz do 6.8.2017. Kurz sa uskutoční v dňoch 8-10.09.2017 v Humennom a bude spojený s pretekom SLOVENSKÉHO POHÁRA. Náklady spojené s kurzom prepláca klub. V uvedenom termíne chcem požiadať záujemcov o kurz rozhodcov aby mi zaslalí vyplnenú prihlášku, ktorá tvorí prílohu oznamu, ktorú následne zašlem prezidentke SADS.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


29.06.2017

STANOVY

Oznamujem členom ŠKP, že Ministerstvo vnútra SR schválilo ŠKP nové Stanovy, ktoré boli schválené Valným zhromaždením ŠKP v roku 2016. Nové Stanovy, ktoré musia byť v zmysle zákona o Športe schválené, sú viac prepracované a určujú zodpovednosť konkrétnym osôb. Nové Stanovy ŠKP sa rozšírili na 34 strán a budú zverejnené na webe ŠKP v čo najkratšom čase.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


26.06.2017

ZRUŠENIE PRETEKOV

Oznamujem členom ŠKP Luger Žilina, ktorí boli registrovaní na súťaže organizované klubom na dni 1-2.7.2017, že uvedené súťaže sa rušia z technických dôvodov. Uvedené súťaže sa presúvajú na iný termín, ktorý ešte bude upresnený.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


 

14.06.2017

MAJSTROVSTVÁ SVETA V IPSC PUŠKE

S radosťou oznamujem členom ŠKP Luger Žilina, že náš strelec JÁN PÁLKA získal na Majstrovstvách sveta v IPSC puške konaných v Rusku v kategórií senior a v divízií Standard Semi - Auto vynikajúce 2. miesto. Celkovo sa náš reprezentant umiestnil v danej divízií na 12 mieste zo 127 strelcov. Vicemajstrovi Jánovi PÁLKOVI gratulujeme k získaniu titulu a prajeme mu veľa ďalších športových úspechov.

Majstrovstva sveta v IPSC puske  Jan Palka

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


11.06.2017

TRÉNING

Dňa 18.06.2017 o 13 hod. sa uskutočni tréning na strelnici v Považskom Chlmci. Tréning bude zameraný na IPSC streľbu z ostrých aj arsoftových zbraní. Záujemcov o tréning chcem požiadať aby sa dopredu ohlásili na e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


22.04.2017

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

Oznamujem členom ŠKP, že do konca apríla 2017 v zmysle Stanov ŠKP a v zmysle zákona o športe, je potrebné aby každý člen ŠKP poukázal na účet ŠKP členský príspevok. Po uplynutý spomínaného termínu bude musieť ŠKP v zmysle zákona o zbraniach a strelive nahlásiť na príslušné Okresné riaditeľstvo PZ stratu členstva daného člena ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


22.04.2017

DRESY ŠKP

Členovia ŠKP, ktorí si na začiatku roka 2017 u vedeniu ŠKP zajednali dres ŠKP tak si ho môžu prísť prebrať od utorka 25.04.2017. Pred vydaním dresu ŠKP je potrebné v zmysle rozhodnutia predstavenstva ŠKP podať elektronickú žiadosť za účelom prevzatia dresu ŠKP. Bez žiadosti o dres ŠKP, nebude dres ŠKP vydaný. Ďalšia várka dresov sa bude zajednávať až v druhej polovici roka 2017.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


22.04.2017

STRELIVO

Oznamujem členom ŠKP, že ŠKP zakúpil výkonnú prebíjačku za účelom výroby streliva na športové účely. Náklady na výrobu streliva prostredníctvom vlasnej klubovej prebíjačky sú nižšie ako keby sa strelivo kupovalo v poľovníckom obchode. Strelivo vyrobené prostredníctvom klubovej prebíjačky bude slúžiť výhradne pre klubové potreby na športové a tréningové účely.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


22.04.2017

PREPLÁCANIE NÁKLADOV NA ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Členovia ŠKP, ktorí budú mať záujem o preplácanie nákladov za športové podujatia je potrebné aby finančnú sumu za štartovné poukázali najskôr na účet ŠKP a následne ŠKP toto štartovné poukáže na účet organizátora. Pri preplácaní cestovných nákladov je člen ŠKP povinný vyplniť cestovný príkaz, ktorý pred preplatením zašle ŠKP. Počas celého preteku, ktorý bol členovi ŠKP schválený za účelom preplácania nákladov je člen ŠKP povinný nosiť na sebe dres ŠKP. V prídape, že člen ŠKP nebude mať na sebe dres ŠKP tak sa mu žiadne náklady nebudú preplácať aj napriek tomu, že pred športovým podujatím bolo schválené preplácanie uvedených nákladov. Schváleniu preplatenia nákladov na športové podujatie predchádza elektronické podanie žiadosti člena ŠKP na oficiálnom tlačive, ktoré je zverejnené na webe ŠKP v kolónke AKTUALITY + TLAČIVÁ.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


22.04.2017

POVOLENKA NA STRELNICU

Oznamujem členom ŠKP, ktorí si zaplatili povolenku na strelnicu v Považskom Chlmci, že povolenky sú už vybavené. Povolenky si môžete vyzdvihnúť u predsedu ŠKP, ktorého kontakt je zverejnený v kolónke KONTAKTY.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


13.03.2017

POVOLENKA NA STRELNICU

Členovia ŠKP, ktorí si zaplatili povolenku na strelnicu v mesiaci február môžu si povolenku vyzdvihnúť u predsedu ŠKP. Je však potrebné aby ste sa pred príchodom po povolenku na strelnicu dopredu ohlásili u predsedu ŠKP aspoň 1hod. dopredu.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


04.03.2017

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Dňa 08.03.2017 o 18 hod. v reštaurácií penziónu KAMÉLIA sa uskutoční schôdza predstavenstva ŠKP. Skrátenie lehoty ozvolania schôdze o menej ako 7 dní bolo vopred schválené členmi predstavenstva ŠKP. Zoznam bodov na prerokovanie bude včas zverejnený v prílohe oznamu.

Príloha č. 1 - Zvolanie schôdze predstavenstva ŠKP

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


12.02.2017

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY 2% DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

Vážení členovia ŠKP. Kto by mal záujem ŠKP poukázať 2% z dane fyzickej osoby, prípadne si s týmto spôsobom uhradiť prípadný vzniknutý brigádny príspevok tak v prílohe prikladám tlačivo VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY 2% ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY, ktoré budú použité na rozvoj ŠKP. Zároveň prikladám komentár k tlačivu:

 1. Do kolónky „Rok" sa uvedie zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň, teda za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ") vykonal daňovníkovi ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Napr. ak sa v roku 2015 platí daň za zdaňovacie obdobie roku 2014, uvedie sa rok 2014.

 2. Do kolónky „Adresa" sa uvedie adresa trvalého pobytu daňovníka na území SR.

 3. Daňovník je po zaplatení dane z príjmov fyzických osôb oprávnený, podľa § 50 zákona o dani z príjmov, predložiť správcovi dane v prípade, ak tomuto daňovníkovi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vyhlásenie, v ktorom uvedie, že suma do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane sa má poukázať ním určenej právnickej osobe.

 4. Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníka a písomné hodnotenie dobrovoľníckej činnosti, ak o to dobrovoľník alebo vysielajúca organizácia požiada.

 5. Zoznam prijímateľov, ktorým sa môže podiel do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane poukázať, zverejňuje Notárska komora Slovenskej republiky do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi túto sumu poukázať.

 6. Daňovník vo vyhlásení môže určiť len jednu právnickú osobu (prijímateľa).

 7. Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie") v súlade so zákonom o dani z príjmov predloží správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla roku, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená. To znamená, že do termínu podania vyhlásenia bol zrazený (zaplatený) aj prípadný nedoplatok dane vyplývajúci z ročného zúčtovania - daňovník, ktorý sa rozhodne predložiť vyhlásenie podľa § 50 zákona o dani z príjmov, nemôže mať nedoplatok dane z príjmov fyzickej osoby.

 8. Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane určenému prijímateľovi nemožno dodatočne upravovať ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť bola iná. Ak v takom prípade daňovníkovi vznikne daňový preplatok z príjmov fyzickej osoby, tento sa zníži o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou do výšky 2 % alebo 3 % z upravenej daňovej povinnosti.

Postup: do 15.02.2017 sa odovzdáva vyhlásenie (príloha č. 1) účtovníkovi/čke, ktorá Vám Vami vyplnené tlačivo vráti spolu s ďalším tlačivom, ktoré vyhotovuje účtovník/čka. Vyplňujú sa jedine kolonky 1 až 11. Obe tlačivá napokon treba odovzdať predsedovi ŠKP, ktorý skontroluje správnosť vyplnenia tlačiva a odovzdá ho daňovému úradu.

Príloha č. 1 : Vyhlásenie o poukázaní 2%


12.02.2017

SÚŤAŽE ORGANIZOVANÉ ŠKP

Dnešným dňom vedenie ŠKP Luger Žilina zverejnilo na klubovej web stránke www.skpluger.eu v kolónke SÚŤAŽE, prvé súťaže, kotré ŠKP Luger Žilina plánuje zorganizovať v roku 2017 a ktoré sa budú konať na strelnici v Považskom Chlmci.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


10.02.2017

ČLENSKÉ DO SADS

Členovia ŠKP, ktorí chcú ostať členmi SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby) prípadne sa stať novými členmi je potrebné aby Ste do 15.02.2017 zaslali členský príspevok do SADS na účet ŠKP: SK71 8330 0000 0025 0063 6020 (FIO Banka) v nasledujúcich výškach členského:

 • dospelí pre ostrú streľbu                  = 30 eur,
 • junióri do 18 rokov                          = 10 eur,
 • IPSC Action Air bez rozdielu veku = 10 eur.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


10.02.2017

POVOLENKY NA STELNICU

Oznamujem členom ŠKP, že v piatok 10.02.2017 boli vybavené povolenky na strelnicu Riviéra v Považskom Chlmci. Povolenky si môžete prísť prebrať od predsedu ŠKP individuálne v sídle ŠKP. Pred samotným prevzatím povolenky na strelnicu je nevyhnutné sa dopredu včas ohlásiť.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


09.02.2017

POVOLENKY NA STRELNICU

Dňa 10.02.2017 predseda ŠKP pôjde do budovy poľovníckeho zväzu za účelom vyplatenia povoleniek na strelnicu za členov ŠKP, ktorí na účet zaslali peniaze za strelnicu. Povolenky však budú odovzdané členom ŠKP, ktorí už majú zaplatený členský príspevok, tak ako sa na tom zhodlo predstavenstvo ŠKP. Vydanie povolenie na strelnicu bude oznámené členom ŠKP na klubovom webe.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


01.02.2017

KOMUNIKÁCIA CEZ WHATSAPP

Oznamujem členom ŠKP, že už pár týždňov je v prevádzke komunikácia členov ŠKP cez aplikáciu WhatsApp, ktorí sú združení v skupine pod názvom ŠKP Luger&KNM. Komunikácia cez WhatsApp sa ukázala ako prospešná a rýchla komunikácia pri riešení veci medzi členmi ŠKP a v rámci orgánov ŠKP. Členovia ŠKP, ktorí sú v spomínanej skupine rozoberajú dôležité záležitosti ŠKP medzi viacerými členmi ŠKP, ktorí si medzi sebou vymieňajú informácie v rámci ŠKP. Ak sa chcete stať členom spomínanej skupiny členov ŠKP na WhatsApp-e, ktorí v ňom riešia veci súvisiace so ŠKP tak Vás chcem požiadať, napíšte mi na klubovú e-poštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. aby sme Vás na Vašu žiadosť zaradili do skupiny. Každý názor k danej téme je dôležitý a prospešný k rozvoju ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


24.01.2017

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK DO SADS

Vážení záujemcovia o členstvo v SADS. Oznamujem Vám, že výška členského príspevku do SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby) sa nemenil a ostáva i naďalej vo výške 30 eur/rok. Pokiaľ sa chcete stať členom SADS prípadne i naďalej zotrvať v SADS je potrebné aby Ste do 10.02.2017 zaslali na účet ŠKP zverejnený v kolónke ČLENSTVO 30 eur s poznámkou v nasledujúcom tvare: Členský príspevok SADS 2017 - Priezvisko meno.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


23.01.2017

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK A NÁJOM STRELNICE

Oznamujem členom ŠKP, že členský príspevok na rok 2017 ostáva nezmenený. Členský príspevok sa musí vyzbierať od členov v zmysle zákona o športe č. 440/2015 a preto v zmysle uvedeného zákona nebudeme môcť evidovať členov ŠKP, ktorí nezaplatia členský príspevok ako členov ŠKP. Výšku jednotlivých členských príspevkov pre jednotlivé zlošky  si môžete prečítať v kolónke ČLENSTVO. Členský príspevok sa zasiela jedine bankovým prevodom na číslo účtu, ktoré je zverejnené v kolónke ČLENSTVO v nasledujúcom tvare: Členský príspevok 2017 - Martin Straka. K členskému príspevku nezabudníte zarátať brigádny príspevok v prípade, že ste sa nezúčastnili brigád. Jedna brigáda na ktorej Ste sa nezúčastnili je vo výške 10 eur. V prípade, že ste sa zúčastnili na brigádach tak brigádny príspevok neuhrádzate. Zaslaním členského príspevku na účet ŠKP vrátane zachovania formátu poznámky k vykonanej platbe nám značne ušetríte prácu s pridelením platby.

Nájom strelnice v Považskom Chlmci ostáva pre členov ŠKP na rok 2017 nezmenený vo výške 27 eur/rok. Finančná čiastka za nájom strelnice sa posiela taktiež na číslo účtu ŠKP, ktorý je zverejnený v kolónke ČLENSTVO. Finančnú sumu za nájom strelnice posielajte v nasledujúcom tvare: Nájom strelnice 2017 - Martin Straka.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


23.12.2016

ŠTASTNÉ A VESELÉ VIANOCE

Vedenie ŠKP praje svojim členom štastné a veselé vianoce v kruhu najbližších, bohatého ježiška a plný stôl vianočných dobrôt.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


23.12.2016

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Predseda ŠKP zvoláva schôdzu predstavenstva ŠKP, ktorá sa uskutoční dňa 29.12.2016 o 17:30 hod. teda pol hodinu pred uskutočnením Valného zhromaždenia ŠKP v reštaurácií penziónu Kamélia. Hlavnými témami bude zmena Stanov ŠKP a prijatie nových členov.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


11.12.2016

ZVEREJNENIE ZÁPISNICE ZO SCHôDZE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ŠKP.

Informujem členov ŠKP, že dnešným dňom, bola na webe ŠKP zverejnená zápisnica zo schôdze Valného zhromaždenia ŠKP. Zápisnicu nájdete v kolónke AKTUALITY + ZÁPISNICE. Prístup k zápisniciam majú jedine členovia ŠKP na základe prístupových údajov, ktoré im boli zaslané po prijatí do ŠKP. V prípade, že si nepamätáte svoje prístupové údaje tak za týmto účelom kontaktujte administrátora web stránky na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


03.12.2016

ZVEREJNENIE ZÁPISNÍC Z ČLENSKÝCH SCHôDZI ŠKP

Dnešným dňom sú pre členov ŠKP zverejnené posledné dve zápisnice zo schôdzi predstavenstva ŠKP. Zverejnené zápisnice nájdete v kolónke AKTUALITY + ZÁPISNICE. Zápisnica zo schôdze Valného zhromaždenia bude zverejnená v čo najkratšom čase. Vstup do sekcie so zverejnenými zápisnicami majú len členovia ŠKP na základe prihlasovacích údajov, ktoré im boli zaslané e-poštou pri vstupe do ŠKP. V prípade, že si svoje prihlasovacie údaje nepamätáte kontaktujte podpredsedu ŠKP prostredníctvom klubovej e-pošty. Pripomienkovanie zápisníc smie jedine člen ŠKP do 7 dní odo dňa ich zverejnenia na www.skpluger.eu. Do úvahy sa berú pripomienky jedine od členov ŠKP, ktorí boli prítomní na konkrétnej schôdzi ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


02.12.2016

ZMENA TERMÍNU KONANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ŠKP

Z technických dôvodom sa vedenie ŠKP rozhodlo presunúť termín konania Valného zhromaždenia ŠKP z 27.12.2016 na dátum 29.12.2016. Miesto a čas ostávajú nezmenené. Udalosť je zaznamenaná aj v kalendári. Hlavným bodom schôdze VZ bude zmena stanov ŠKP a voľba členov ŠKP do orgánov ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


30.11.2016

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠKP

Oznamujem členom ŠKP, že Valné zhromaždenie ŠKP, ktoré sa uskutočnilo 26.11.2016 (sobota) nebolo uznášania schopné a preto predseda ŠKP zvoláva ďalšie Valné zhromaždenie ŠKP na 27.12.2016 (utorok) o 18:00 hod. v reštaurácií penziónu Kamélia. Hlavným bodom schôdze bude schválenie nových Stanov ŠKP a voľba do orgánov ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


15.11.2016

SCHôDZA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ŠKP

Oznamujem záujem o účasť na schôdzi Valného zhromaždenia ŠKP, že dňa 26.11.2016 o 18:00 hod. v reštaurácií penziónu Kamélia sa uskutoční schôdza Valného zhromaždenia ŠKP. Najdôležitejším bodom schôdze bude schválenie nových Stanov ŠKP. Zoznam bodov schôdze Valného zhromaždenia ŠKP bude včas zverejnený. Záujemcovia o účasť na schôdzi Valného zhromaždenia ŠKP môžu svoju účasť dopredu nahlásiť na klubovú e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


12.11.2016

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Dňa 13.11.2016 o 18 hod. v reštaurácií penziónu KAMÉLIA sa uskutoční schôdza predstavenstva ŠKP. Schôdza predstavenstva ŠKP sa uskutočňuje vo veľmi krátkom čase po zvolaní avšak so súhlasom členov predstavenstva ŠKP. Členovia ŠKP, ktorí majú záujem sa zúčastniť schôdze je potrebné aby Ste sa včas nahlásili na tel. čísle: 0950 499 746.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


29.10.2016

ZMENA MIESTA KONANIA SCHôDZE PREDSTAVENSTVA ŠKP

Oznamujem predovšetkým členom predstavenstva ŠKP a záujemcom o účasť na schôdzi predstavenstva ŠKP, že sa mení miesto konania schôdze predstavenstva ŠKP. Z tech. príčin reštaurácia v penzióne DAJANA je zatvorená tak sa zvolilo ako náhradné riešenie konania schôdze predstavenstva ŠKP reštaurácia v penzióne KAMÉLIA na bôriku pri veži (Eurohome). Čas a deň konania chôdze predstavenstva (dnes o 18:00 hod.) sú nezmenené.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


27.10.2016

SÚŤAŽ IRON MAN 2016

Oznamujem členom ŠKP, že dňa 6.11.2016 (nedeľa) ŠKP organizuje IPSC airsoft súťaž v žilinských kasárňach. Súžaž je zadarmo pre všetkých členov, ktorí majú záujem si prísť zastrieľať. Podmienkou je však registrácia na www.skpluger.eu v kolonke Súťaže.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


24.10.2016

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Oznamujem členom ŠKP, ktorí sa chcú zúčastniť na schôdzi predstavenstva ŠKP, že v prílohe oznamu nájdete program schôdze predstavenstva ŠKP. Schôdza sa bude konať o 18:00 hod. dňa 29.10.2016 (sobota) v penzióne DAJANA (bývalý penzión JUNIOR). Hlavnou témou schôdze bude zmena Stanov ŠKP, preto sa od prítomných členov ŠKP očakávajú rozumné a efektívne návrhy k doplneniu resp. zmeneniu Stanov ŠKP.

Príloha č. 1 - Program schôdze predstavenstva ŠKP

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


24.10.2016

ZMENA TERMÍNU TRÉNINGU

Upovedomujem záujemcov o tréning v IPSC airsofte, že tréning sa presúva z 24.10.2016 na 25.10.2016 (utorok) na 18:00 hod. v žilinských kasárňach. Vstup bude z ulice Škultétyho cez bráničku v plechovom plote. Událosť je poznačená v kalendári.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


20.10.2016

TRÉNING IPSC AIRSOFTU

Oznamujem predovšetkým členom ŠKP zameraných na IPSC airsoft, že dňa 24.10.2016 (pondelok) o 17:30 hod. sa uskutoční v žilinských kasárňach tréning. Vstup bude od ulice Škultétyho cez bráničku, ktorá sa nachádza na plechovom plote preto treba si auto odparkovať na inom mieste kvôli premávke na ceste. Na tréning sa môžete prihlásiť prostredníctvom klubovej e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


05.10.2016

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Oznamujem členom predstavenstva ŠKP, že na deň 29.10.2016 (sobota)na 18:00 hod.v penzione DAJANA (bývalý penzion JUNIOR) je plánovaná schôdza predstavenstva ŠKP. Hlavnou témou bude zmena a upravenie stanov ŠKP. Preto Vás žiadam aby Ste na schôdzu prišli už s konkrétnymi návrhmi na úpravu Stanov ŠKP v zmysle projektu, ktorý ŠKP realizuje. Udalosť je poznačená v kalendári.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


05.10.2016

ZMENA TERMÍNU KONANIA SÚŤAŽÍ V IPSC AIRSOFTE

Oznamujem členom ŠKP, že z organizačných dôvodov ŠKP presunul konanie dvoch IPSC airsoft súťaží na dni 5 a 6 novembra 2016. Súťaže sa budú konať v telocvičňách žilinských kasární. Zmena termínu konania spomenutých súťaží je poznačená aj v kalendári udalostí, ktorý nájdete na AKTUALITY + KALENDÁR.

Zároveň upovedomujem členov ŠKP, ktorí nemajú vykonané 2x brigády za rok 2016, že na uvedených súťažiach bude posledná možnosť na to aby tieto brigády mali zapísané. Nesplnením vykonania 2x brigád za kalendárny rok sa podľa rozhodnutia predstavenstva ŠKP zvyšuje členský poplatok na nasledujúci rok konkrétnemu členovi ŠKP o 10 eur za každú nevykonanú brigádu. Účelom brigád je hlavne poznať členov ŠKP a finančne odbremeniť ŠKP nakoľko nezúčastnením sa na brigádach ŠKP vznikajú finančné náklady na zaplatenie brigádnikov na lepenie terčov. Od brigád sú oslobodení nasledujúci členovia ŠKP:

 1. člen ŠKP s preukazom ZŤP,

 2. sponzor,

 3. členovia ŠKP dlhodobo chorí,

 4. ženy na rodičovskej a materskej dovolenke,

 5. hosťujúci členovia (sú mimo postavenia riadného člena),

 6. strelci, ktorí robia výsledky na dôležitých pretekoch.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


28.09.2016

ZMENA STANOV ŠKP

Informujem členov predstavenstva ŠKP ale aj ostatných členov ŠKP, že vedenie ŠKP sa rozhodlo, že do času uskutočnenia Valného zhromaždenia ŠKP, ktoré sa bude konať koncom novembra 2016 je potrebné predložiť na schválenie Valným zhromaždením nové upravené Stanovy ŠKP. Ako pracovná skupina bolo určené predstavenstvo ŠKP ale podávať pripomienky či návrhy môžu aj ostatní členovia ŠKP, ktorí tak pomôžu ku skvalitňovaniu chodu ŠKP. Zároveň upovedomujem členov ŠKP o nevyhnutnosti zmeny Stanov ŠKP. Tieto dôvody boli predložené na posledných schôdziach predstavenstva ŠKP. Z uvedeného dôvodu sa bude konať jedna schôdza predstavenstva ŠKP koncom mesiaca október 2016 na ktorej sa budú schvaľovať pripomienky alebo návrhy každého člena ŠKP, ktorý príde s konštruktívnymi návrhmi a pripomienkami. Zdôrazňujem nevyhnutnú potrebu zmeny stanov už v tomto roku 2016 pretože možnosť na zmenu Stanov ŠKP sa nám naskytne až na ďalšom Valnom zhromaždení ŠKP, ktoré obyčajne býva až za rok od predošlého konania Valného zhromaždenia ŠKP. Svoje návrhy či pripomienky nám zasielajte na klubovú e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


29.8.2016

ZVEREJNENIE ZÁPISNICE ZO SCHôDZE PREDSTAVENSTVA ŠKP

Oznamujem členom ŠKP, že dnešným dňom bola zverejnená zápisnica zo schôdze predstavenstva ŠKP konaná dňa 30.7.2016. Zápisnicu si môžete prečitať v AKTUALITY + ZÁPISNICE. Po zadaní Vašich prihlasovacích údajov a hesla, ktoré Vám boli zaslané v čase vstupu do ŠKP sa dostanete na stránku kde sú zverejnené všetky zápisnice. V zápisnici sú však niektoré vyjadrenia resp. vety prekryté čiernou farbou nakoľko podľa Stanov ŠKP podliehajú utajeniu z dôvodu zamädzenia vyzradenia a zmarenia sledovaného účelu. Dané informácie sú zaznamenané v originálnej zápisnici zo schôdze predstavenstva ŠKP. Odo dňa zverejnenia zápisnice zo schôdze predstavenstva ŠKP plynie 7-dňová lehota na pripomienkovanie členmi ŠKP, ktorí boli prítomní na schôdzi predstavenstva ŠKP konanej dňa 30.7.2016.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


24.8.2016

VICEMAJSTRI SR V IPSC AIRSOFTE

Oznamujem členom ŠKP, že v mesiaci august 2016 sa uskutočnili Majstrovstvá SR v IPSC airsofte vo Vranove nad Topľou. Na Majstrovstvách SR nás reprezentovali členovia ŠKP v kategórií dospelí ale aj junióri ako aj rozhodcovia. S potešením Vám môžem oznámiť, že za ŠKP Luger Žilina získali titul vicemajstra SR v kategórií regular a divízií štandard JÁN PÁLKA a v kategórií junióri a divízií štandard JAKUB KNIŽKA. Našim vicemajstrom SR vedenie klubu gratuluje k peknému úspechu a do budúcnosti želá veľa športových úspechov.

Video ako aj fotky z Majstrovstiev SR v IPSC airsofte budú zverejnené na www.skpluger.eu v čo najkratšom čase.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


19.8.2016

PRAVIDLÁ IPSC STREĽBY

Oznamujem členom ŠKP, ktorí sú vyslaní na kurz rozhodcu IPSC streľby, že v prílohe tohto oznamu sú aktuálne pravidlá IPSC streľby 2016. Vo vlastnom záujme si ich vytlačte a cez víkend si ich preštudujte pretože v pondelok sa stretnete u podpredsedu ŠKP za účelom stručnej prezentácie pravidiel IPSC streľby. Stretnutie ohľadom prezentácie pravidiel IPSC streľby je naplánované na 17:15 hod. Poznámka: Tam kde je na začiatku vety označenie: [H] znamená to, že dané pravidlo platí pre pištoľ. Vám stačí si pozrieť pravidlá pre pištoľ. Iné označenia ako sú [R] alebo [S] nie sú pre Vás smerodajné. Pravidlá, ktoré nie sú označené jedným z týchto troch znakov sú všeobecné pravidlá pre pištoľ, pušku a brokovnicu.

Príloha č. 1: Pravidlá IPSC streľby 2016

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


18.8.2016

KURZ ROZHODCU IPSC STREĽBY

Pre členov ŠKP, ktorí sa dobrovoľne nahlásili na kurz rozhodcu IPSC streľby zverejňujem nasledujúce informácie:

Seminár pre nových rozhodcov sa uskutoční v Čachticiach na adrese:

RDA, s. r. o.

Trenčianska 1885/27

915 01 Nové Mesto nad Váhom

mapka: http://www.rda.sk/kontakty/

 

Časový harmonogram:

26.8.2016

9.00-18.00 začiatok teoretickej prípravy + testy v zasadačke RDA

27.8.2016

9.00-12.00 teoretická časť + testy v zasadačke RDA

12.00-18.00 praktická časť na strelnici

28.8.2016

Podľa časového harmonogramu na strelnici - praktická časť na strelnici - rozhodovanie a práca ako ARO

 

Je potrebné si doniesť so sebou písacie potreby, zošit na poznámky, pravidlá IPSCa vyplnenú prihlášku /príloha/. Obed , ubytovanie na vlastné náklady. Ubytovanie je možné si zabezpečiť cez Dušana Kubicu /RDA/. Je zároveň možné si streliť pretek v rámci prematch-u / strelivo podľa potreby/. Zmena programu podľa potreby a vývinu aktuálnej situácie.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


28.7.2016

TRÉNING S MAJSTROM SLOVENSKA

V súvislosti s tréningom s Majstrom Slovenska v IPSC streľbe dávam na známosť členom ŠKP, že teoretická ako aj praktická výučba tréningu sa bude konať v sobotu 30.7.2016 od 9:00 hod. Cena kurzu je stanovená vyučujúcim na sumu 70 eur. So sebou si doneste písacie pomôcky, zbraň a približne 150 nábojov. Viac informácií ako aj prihlásenie sa na tréning získate na podpredsedovom tel. čísle 0950 499 746.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


28.7.2016

PRESUN SCHôDZE PREDSTAVENSTVA ŠKP

Upovedomujem záujemcov o účasť na schôdzi predstavenstva ŠKP, že schôdza sa presúva z piatka na sobotu. Čas a miesto schôdze predstavenstva ostávajú nezmenené.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


26.7.2016

TRÉNING S MAJSTROM SLOVENSKA V IPSC STREĽBE

Vážení členovia ŠKP Luger Žilina. Cez víkend k nám do Žiliny zavíta Majster Slovenska v IPSC streľbe, člen ŠKP Luger Žilina, ktorý k nám príde zo Zvolena. Svoj voľný čas investuje do praktickej aj teoretickej výučby IPSC streľby členov ŠKP. Vrelo vám odporúčam využiť danú možnosť pretože málokto má tu možnosť sa učiť od tých najlepších. Tréning s Majstrom Slovenska je ideálna možnosť ako sa lepšie pripraviť na blížiace sa Majstrovstvá SR 2016 v IPSC streľbe, ktoré sa budú konať v Čachticiach. Na tréning sa prihlásite prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Presný dátum a čas bude v priebehu týždňa včas zverejnený. Rátajte však s tým, že tréning bude trvať rádovo niekoľko hodín a vystrieľa sa na ňom okolo 100 nábojov.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


26.7.2016

PROGRAM SCHôDZE PREDSTAVENSTVA ŠKP

V prílohe oznamu sverejňujem pre členov ŠKP, najmä pre predstavenstvo ŠKP program schôdze predstavenstva ŠKP.

Príloha č. 1 - Program schôdze predstavenstva ŠKP

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


24.07.2016

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Oznamujem členom predstavenstva ŠKP, že na deň 29.7.2016 (piatok) na 18:00 hod. je zvolaná schôdza predstavenstva ŠKP v reštaurácií VIX pri vstupe do COOP Jednota na Hlinách 5, Žilina. Schôdza je prístupná pre všetkých členov ŠKP. Program schôdze bude včas zverejnený. Hlavnými bodmi schôdze však bude prijatie nových členov ŠKP a vylúčenie člena ŠKP za porušenie Stanov ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


15.7.2016

TRÉNING

Dňa 16.07.2016 o 09:00 hod. sa uskutoční tréning - príprava na súťaž SLOVENSKÝ POHÁR - 2 kolo, konané v Prešove. Členovia ŠKP, ktorí máte záujem o tréning vrátane IPSC airsoftu tak sa nahláste na tréning prostredníctvom sms na tel číslo: 0950 499 746 alebo e-poštou: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


15.7.2016

KURZ ROZHODCU IPSC STREĽBY

Oznamujem členom ŠKP, ktorí sa prihlásili na kurz rozhodcu IPSC streľby, že bol stanový termín kurzu na dni 26-27.08.2016. Príchod na miesto určenia je dňa 25.08.2016 večer a začatie kurzu približne o 18:00 hod. Na záver kurzu v nedeľu sa účastníci kurzu zúčastnia rozhodovania na preteku konaného v ten deň. Kurz sa bude konať v Novom Meste nad Váhom a rozhodovať sa bude na strelnici v Čachticiach. Nakoľko ŠKP hradí všetky náklady spojené s kurzom rozhodcu (cesta, ubytovanie a kurz) potreboval by som od záujemcov, ktorí sa prihlásili na kurz aby mi potvrdili záväzne svoj záujem aj účasť na kurze a to prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Jedná sa o nasledujúcich zájemcov o kurz:

 1. DARU Peter,
 2. VÁROŠ Peter,
 3. HEINRICH Roman,
 4. ŠAFRÁNEK Matej,
 5. SÁGA Rastislav.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


01.07.2016

TRÉNING

Dňa 02.07.2016 o 09:00 hod. sa uskutoční tréning na strelnici Žilina - Považský Chlmec. Tréning bude zameraný na streľbu z palných aj airsoftových zbraní pričom dôraz sa bude klásť na presnosť a dynamiku. Tréning je poznačený aj v kalendári. V prípade zlého počasia je potrebné aby Ste dopredu kontaktovali vedenie ŠKP za účelom uistenia sa či sa tréning bude konať.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


26.06.2016

SLOVENSKÝ POHÁR - 2. kolo

Členom ŠKP dávam na známosť, že na klubových web stránkach klubu www.skpluger.eu v kolonke SÚŤAŽE je spustená registrácia na súťaž SLOVENSKÝ POHÁR - 2. kolo. Súťaž sa bude konať 17.07.2016 na strelnici Cemjata v Prešove. Kto má záujem sa zúčastniť preteku je nutné aby ste sa registrovali kvôli výške štartovného. Cestovné na súťaž hradí ŠKP z mesta Žilina do Prešova.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


17.06.2016

KURZ ROZHODCU IPSC STREĽBY

SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby) na svojej web stránke www.sads.sk oznámila záujemcom o kurz rozhodcu (RO), že spomínaný kurz sa uskutoční v dohľadnom období v roku 2016 avšak stanovenie termínu záleží na počte záujemcov o kurz. Kurz rozhodcu bude spojený zároveň s nejakým pretekom kde si vyskúšate svoje znalosti, ktoré ste nadobudli na kurze rozhodcu. Členovia ŠKP, ktorí máte záujem o kurz rozhodcu (RO) tak informujte o svojom záujme vedenie ŠKP prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Vedenie ŠKP vypíše vašu prihlášku, ktorú zašle prezidentovi SNROI. V e-pošte nezabudnite zaslať svoju aktuálnu fotku potrebnú na preukaz rozhodcu. Náklady spojené s kurzom uhrádza ŠKP. Termín podania prihlášky je stanovený do konca mesiaca jún 2016.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


13.06.2016

MAJSTER SLOVENSKA V IPSC PUŠKE

Vedenie ŠKP gratuluje členovi ŠKP Jánovi PÁLKOVI za vzornú reprezentáciu ŠKP a k získaniu titulu MAJSTRA SLOVENSKA na Majstrovstvách SR v IPSC puške konaných dňa 11.06.2016 v Čachticiach. V náročnej medzinárodnej konkurencií sa podarilo Jánovi ukázať, že je najlepším strelcom v IPSC puške na Slovensku a patrí k najlepším v porovnaní so zahraničnými strelcami. K získanému titulu patrí Jánovi úprimná gratulácia od vedenia ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


13.06.2016

TRÉNING

Dňa 18.06.2016 (sobota) o 13 hod. sa uskutoční tréning na strelnici v Považskom Chlmci. Tréning bude zameraný na streľbu z ostrých aj airsoftových zbraní pri využití dynamiky. Strieľať sa bude na kovy aj na papierové terče. Pre viac informácií kliknite na kalendár v kolonke AKTUALITY.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


07.06.2016

TRÉNING

Dňa 08.06.2016 o 17:00 hod. sa uskutoční tréning na strelnici v Považskom Chlmci. Záujemcovia o tréning sa môžu nahlásiť vopred na t.č.: 0950 499 746.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


04.06.2016

PRESUN TRÉNINGU

Vzhľadom na pracovnú vyťaženosť sa zajtrajší (nedeľa) tréning naplánovaný na 11:00 hod. presúva na 17:00 hod. Zmena je zaznamenaná aj v kalendári udalostí.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


02.06.2016

SÚŤAŽ

Oznamujem záujemcom o súťaž v IPSC airsofte, konanej vo Vranove nad Topľou dňa 12.06.2016 aby sa nezabudli registrovať na linku uverejneného zo dňa 30.05.2016 a organizátorovi preteku zaslali štartovné na ním uvedené číslo účtu pretože v deň preteku je štartovné o 5 eur vyššie. Zároveň žiadam záujmcov o uvedenú súťaž aby sa zároveň nahlásili prostredníctvom klubovej e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. za účelom naplánovania cesty.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


02.06.2016

TRÉNING

Dňa 05.06.2016 (nedeľa) o 11:00 hod. sa uskutoční tréning na strelnici v Považskom Chlmci. Tréning bude zameraný na streľbu z palných a airsoftových zbraní v zmysle pravidiel IPSC. Záujemcovia o tréning sa môžu dopredu nahlásiť prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Udalosť je poznačená aj v kalendári.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina

02.06.2016

TRÉNING

Dňa 05.06.2016 (nedeľa) o 11:00 hod. sa uskutoční tréning na strelnici v Považskom Chlmci. Tréning bude zameraný na streľbu z palných a airsoftových zbraní v zmysle pravidiel IPSC. Záujemcovia o tréning sa môžu dopredu nahlásiť prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Udalosť je poznačená aj v kalendári.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


30.05.2016

SÚŤAŽ

Dňa 12.06.2016 sa uskutoční súťaž v IPSC airsofte vo Vranove nad Topľou. Pre tých, ktorí majú záujem prikladám link na registráciu a bližšie informácie: http://iaal-slovakia.webnode.sk/registration/. Registrácia je časovo obmedzená preto ju nezmeškajte. V prípade záujmu je zapotreby kontaktovať aj vedenie ŠKP na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. za účelom naplánovania cesty. Vo Vranove nad Topľou sa robia preteky na vysokej úrovni preto vám odporúčam sa ich zúčastniť. Medzi tým sa vedenie ŠKP rozhodne akú časť nákladov bude preplácať členom ŠKP, ktorí sa zúčastnia preteku. Pretek je zaratávaný do medzinárodnej IPSC airsoft ligy.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


30.05.2016

POVOLENKY NA STRELNICU

Dnešným dňom boli vybavené povolenky na strelnicu v Považskom Chlmci tým členom ŠKP, ktorí v mesiaci máj poukázali poplatok za strelnicu. Povolenky si môžete prevziať v pracovné dni po telefonickom kontakte s predsedom ŠKP, ktorý vám vydá povolenky. Zároveň oznamujem členom ŠKP, že mesiac máj bol posledným mesiacom na vybavenie povolenky na strelnicu. V prípade záujmu o povelnku na stelnicu si bude musieť záujemca o povolenku na strelnicu túto povolenku vybaviť na Slovenskom poľovníckom zväze.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


30.05.2016

REPREZENTAČNÝ DRES

Členovia ŠKP, ktorí reprezentujete ŠKP a máte záujem o reprezentačný dres tak je potrebné aby ste si z kolonky AKTUALITY + TLAČIVÁ stiahli žiadosť o bezplatné pridelenie dresu a vyplnenú žiadosť zaslali na klubovú e-poštu. Na preplatenie dresov zo strany ŠKP majú nárok členovia reprezentujúci ŠKP, sponzori a tí členovia ŠKP, ktorí sa výrazne podieľali na chode ŠKP či už vybavovaním dôležitých vecí pre ŠKP alebo samotnou prácou pri vybavení určitej záležitosti dôležitej pre ŠKP. Ostatní členovia ŠKP si môžu dres zakúpiť za sumu 25 eur. Objednávka sa bude zasielať dňa 05.06.2016 preto vaše žiadosti očakávame na klubovej e-pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Náhľad ako vyzerá dres je priložený v prílohe oznamu.

Príloha č. 1 - ŠKP reprezentačný dres

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


26.05.2016

TRÉNING

Dňa 28.05.2016 (sobota) o 11:00 hod. sa uskutoční tréning na strelnici v Považskom Chlmci. Strieľať sa bude z ostrých aj airsoftových zbraní. Uvedená udalosť je poznačená aj v kalendári web stránky klubu. Záujemcovia, ktorí máte záujem sa zúčastniť na tréningu je však potrebné aby ste sa dopredu nahlásili prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


23.05.2016

PRELOŽENIE GULÁŠKY

Oznamujem záujemcom o gulášku, že tá sa presúva z 29.05.2016 o týždeň neskôr z dôvodu konania ligového medzinárodného kola AA v Budapešti. Presný dátum bude včas zverejnený.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


23.05.2016

ROZHODCOVSKÉ TRIČKÁ A NOVÉ IPSC PRAVIDLÁ

Žiadam nových rozhodcov, ktorí si minulý rok spravili kurz rozhodcu IPSC streľby aby kontaktovali vedenie ŠKP na e-pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. prípadne na tel. čísle: 0950 499 746 za účelom prevzatia si tričiek rozhodcu IPSC streľby a nových pravidiel IPSC.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


19.05.2016

MEDZINÁRODNÁ IPSC AIRSOFT LIGA

Oznamujem členom ŠKP, ktorí sú vedení v SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby) ako strelci v disciplíne IPSC airsoft, že dňa 29.05.2016 sa v Budapešti uskutoční jedno z ligových kôl medzinárodnej ligy. Kto by mal záujem ísť s nami na uvedené ligové kolo dajte o sebe vedieť prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. aby sme vedeli už dopredu zajednať odvoz s dostatočným počtom záujemcov. Uvedené kolo sa započítava do hodnotenia na výber na Majstrovstvá sveta 2017 konaných v Budapešti. Termín na prihlásenie sa na pretek stanovujem do 18:00 hod. dňa 22.05.20.16. V uvedenom prípade ŠKP hradí cestu.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


18.05.2016

GULÁŠKA + TRÉNING

Oznamujem členom ŠKP, že dňa 29.05.2016 (nedeľa) od 10 hod. sa uskutoční tréning pre členov ŠKP na strelnici v Považskom Chlmci. Po skončení tréningu na 14 hod. je naplánovaná guláška taktiež na strelnici v Považskom Chlmci. Na gulášku budú pozvaní členovia ŠKP (bude zaslaná pozvánka prostredníctvom e-pošty), ktorí si počas predchádzajúcich rokov plnili svoje povinnosti ako je výpomoc na pretekoch ale aj sponzori, členovia ŠKP, ktorí pomohli pri riešení organizačných problémov ŠKP prípadne členovia ŠKP, ktorí šírili dobré meno ŠKP svojími výsledkami na súťažiach. Na tréning sa treba nahlásiť prostredníctvom klubovej e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ďalšie informácie sú zverejnené v kalendári, ktorý nájdete v kolonke AKTUALITY + KALENDÁR.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


18.05.2016

VYUŽITIE MATERIÁLU ČLENMI ŠKP

Vážení členovia ŠKP. Tak ako každý rok aj v roku 2016 majú členovia ŠKP možnosť si zapožičať materiál od vedenia ŠKP. Strelecký materiál či už ide o terče, stojany či kovové terče nemusíte so sebou nosiť pretože všetok strelecký materiál ŠKP sa nachádza na strelnici v klubovom skladovacom kontajneri ŠKP. Pre možnosť využitia zapožičania si materiálu v konkrétny deň treba kontaktovať predsedu alebo podpredsedu ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


17.05.2016

ZVEREJNENIE ZÁPISNICE

Oznamujem členom ŠKP, že na klubovom webe v kolonke AKTUALITY + ZÁPISNICE bola zverejnená zápisnica zo schôdze predstavenstva ŠKP zo dňa 10.05.2016. Zápisnicu môžu námietkovať tí členovia ŠKP,  ktorí boli prítomní na schôdzi predstavenstva ŠKP a to do 7 dní odo dňa zverejnenia zápisnice. V prípade, že Ste zabudli svoje prihlasovacie údaje ku kolonkám kde sa vyžaduje prihlásenie tak neváhajte kontaktovať admina na e-pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


12.05.2016

TRÉNING

Dňa 14.05.2016 (sobota) o 16 hod. sa uskutoční tréning na strelnici v Považskom - Chlmci. Záujemcovia o tréning sa môžu prihlásiť prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Predpokladaný čas trvania tréningu 1,30 až 2 hodiny.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


05.05.2016

TRÉNING

Dňa 08.05.2016 o 11 hod. sa uskutoční tréning na strelnici v Považskom Chlmci. Odporúčam záujem, ktorí plánujú prísť na tréning aby svoju účasť vopred nahlásili prostredníctvom klubovej e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


05.05.2016

KALENDÁR IPSC AIRSOFT SÚŤAŽÍ

Vážení členovia ŠKP Luger Žilina. Z vedenia SADS som obdŕžal kalendár konania IPSC Airsoft súťaží, ktoré sú súčasťou medzinárodnej Poľsko-Slovensko-Maďarskej ligy v IPSC airsofte. Nakoľko sa v roku 2017 budú konať Majstrovstvá sveta v IPSC airsofte v Budapešti (Maďarsko) tak podmienkou je aby sa záujemca o Majstrovstvá sveta zúčastnil aspoň jedného kola konaného v danom štáte. Tí, ktorí splnia podmienky budú klasifikovaní a z klasifikovaných strelcov prezídium SADS vyberie tých najúspešnejších, ktorí budú reprezentovať Slovensko na Majstrovstvách sveta 2017 konaných v Maďarsku.

Medzinárodná IPSC Airsoft ligaPodpredseda ŠKP Luger Žilina


02.05.2016

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Oznamujem členom predstavenstva ŠKP, že na deň 10.05.2016 na 18:00 hod. je naplánovaná schôdza predstavenstva ŠKP vo vinotéke pri vchode do COOP Jednota na Hlinách V, Žilina. Žiadam členov predstavenstva, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť na schôdzi predstavenstva ŠKP aby dali dopredu vedieť predsedovi ŠKP. Program schôdze predstavenstva ŠKP sa nachádza v prílohe.

Príloha č. 1 - Schôdza predstavenstva ŠKP

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


26.04.2016

POVOLENKY NA STRELNICU

Oznamujem členom ŠKP, ktorí si v mesiaci apríl 2016 zaplatili celoročnú povolenku na strelnicu v Považskom Chlmci, že povolenku si môžu vyzdvihnúť u predsedu ŠKP. Je však potrebné aby ste svoj príchod po povolenku vopred oznámili predsedovi ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


25.04.2016

POĎAKOVANIE

Vedenie ŠKP sa chce poďakovať všetkým členom ŠKP, ktorí sa zúčastnili na pretekoch konaných v dňoch 23-24.04.2016 ako pomocníci a prispeli tak svojou ochotou k tomu aby preteky prebehli bezproblémovo. ĎAKUJEME VÁM.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


25.04.2016

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

Vážení členovia ŠKP. Dávam vám na vedomie hlavne tým členom ŠKP, ktorí ešte nezaslali členský príspevok na účet ŠKP, že toto je posledný týždeň kedy tak môžete ešte urobiť. Členský príspevok sa podľa Stanov ŠKP zasiela do konca apríla príslušného kalendárneho roka. Po uvedenom dátume bude musieť vedenie ŠKP postupovať v zmysle Stanov ŠKP, zákona o zbraniach a strelive a zákona o športe a vylúčiť tak členov ŠKP, ktorí si nezaplatili členský príspevok. Členský príspevok je nevyhnutné vyzbierať od členov ŠKP v zmysle zákona o športe a členstva v UNITOP-e a nemôže sa mu nikto vyhnúť pokiaľ má záujem ostať členom. Členský príspevok sa týka všetkých členov ŠKP aj vedenia ŠKP aj revíznej komisie. Zároveň opätovne zdôrazňujem, že neposielajte členský príspevok cez poštu alebo iných ľudí pretože z výpisu z banky nedokážeme identifikovať platbu a zbytočne takto dochádza k problémom ohľadom členstva.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


15.04.2016

SÚŤAŽ - BRIGÁDA

Vážení členovia ŠKP. ŠKP v dňoch 23-24.04.2016 organizuje súťaže. Z uvedeného dôvodu sa vedenie ŠKP obracia na vás so žiadosťou o výpomoc ako pomocníci pri lepení terčov. Uvedená výpomoc sa zaratáva do brigád. Za prípadnú ochotu vám vopred ďakujem. Pre prípad účasti na súťaži - brigády kontaktujte podpredsedu ŠKP na t.č.: 0950 499 746.

Podpredseda ŠKP


03.04.2016

POVOLENKY NA STRELNICU

Oznamujem členom ŠKP, ktorí si zaplatili povolenku na strelnicu v Považskom Chlmci na rok 2016 a ktorí si povolenku ešte nevyzdvihli, že tak môžu urobiť od pondelka 04.04.2016. Predtým ako si prídete po povolenku na strelnicu je potrebné aby ste telefonicky kontaktovali predsedu ŠKP, ktorý povolenky vydáva.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


21.03.2016

ZVEREJNENIE ZÁPISNÍC

Informujem členov ŠKP, že na klubovom webe www.skpluger.eu v kolonke AKTUALITY + ZÁPISNICE boli zverejnené dve zápisnice: Schôdza valného zhromaždenia ŠKP a schôdza predstavenstva ŠKP. Zápisnice si môžete prečítať až po prihlásení sa, to znamená zadaním svojich registračných údajov, ktoré boli každému zaslané pri vstupe do ŠKP. V prípade, že  si nepamätáte svoje prihlasovacie údaje, tak je treba kontaktovať administrátora na klubovej e-pošte.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


13.03.2016

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

Pripomínam členom ŠKP, že členský príspevok na rok 2016 sa zasiela do konca apríla 2016. V prípade, že v stanovenom termíne člen ŠKP nepoukáže členský príspevok na účet ŠKP tak ŠKP podľa zákona o zbraniach a strelive bude musieť ohlásiť zánik členstva člena ŠKP v ŠKP na Okresnom riaditeľstve PZ v mieste trvalého pobytu. Nakoľko každý rok dochádza k tým istým problémom súvisiacich s neskorým zaslaním členského príspevku tak v tomto prípade musíme dopredu upozorniť členov ŠKP, ktorí budú meškať so zaslaním členského príspevku, že pokiaľ dopredu uvedenú skutočnosť nenahlásia predsedovi ŠKP tak 01.05.2016 sa bude vyhodnocovať členská základňa na základe zaslaného členského príspevku a dôjde k vylúčeniu členov ŠKP, ktorí členský príspevok nezaslali včas na účet ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


05.03.2016

POVOLENKY NA STRELNICU

Členovia ŠKP, ktorí si zaplatili povolenku na vstup na strelnicu v Považskom Chlmci na rok 2016, tak si môžu povolenku vyzdvihnúť priamo u predsedu ŠKP a to od pondelka 07.03.2016. Pred samotným príchodom pre povolenku na strelnicu je nevyhnutné aby ste svoj príchod dopredu ohlásili predsedovi ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


05.03.2016

PROGRAM SCHôDZE PREDSTAVENSTVA ŠKP

Oznamujem záujemcom o účasť na schôdzi predstavenstva ŠKP, že program schôdze sa nachádza v prílohe oznamu. V prípade, že sa člen predstavenstva ŠKP nebude môcť zúčastniť na schôdzi predstavenstva ŠKP, tak Vás žiadam aby Ste o Vašej neúčasti dali vedieť prostredníctvom klubovej e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Príloha č. 1 - Zvolanie schôdze predstavenstva ŠKP

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


01.03.2016

ZMENA TERMÍNU KONANIA SCHôDZE PREDSTAVENSTVA ŠKP

Členom predstavenstva ŠKP a členom ŠKP, ktorí budú mať záujem sa zúčastniť na schôdzi predstavenstva ŠKP oznamujem zmenu termínu konania schôdze predstavenstva ŠKP. Pôvodný termín 07.03.2016 sa ruší a nový termín bol stanovený na 09.03.2016 (streda) v nezmenený čas na rovnakom mieste.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


01.03.2016

MEDZINÁRODNÁ IPSC AIRSOFT LIGA

Priaznivcom IPSC airsoftu oznamujem, že ŠKP Luger Žilina bola ponúknutá možnosť zorganizovať jedno kolo medzinárodnej Slovensko-Poľko-Maďarskej IPSC airsoft ligy. ŠKP Luger Žilina túto ponuku prijal. Súťaž sa bude konať v druhú sobotu v mesiaci október 2016 a bude na úrovni level 2. Strelci, ktorí budú chcieť byť v lige vyhodnotení tak sa budú musieť zúčastniť aspoň jedného kola z dvoch konaného v jednom zo štátov, organizujúcich ligu. V každom z uvedených štátov sa budú konať dve kolá ligy. Dohromady ligu bude tvoriť 8 ligových kôl, ktoré sa budú konať v Poľsku, na Slovensku a v Maďarsku. Na Slovensku sa budú konať kolá v Žiline a vo Vranove nad Topľou, v Poľsku sa budú kolá organizovať v mestách Biaľsko-Biala a Waršava a v Maďarsku v meste Budapešť a druhé mesto bude včas zverejnené. Výsledky ligových kôl za rok 2016 ako aj Majstrovstiev Slovenska 2016 v IPSC airsofte budú smerodajné pri výbere tých strelcov, ktorí budú vyslaní SADS na Majstrovstvá sveta 2017, ktoré sa budú konať v Maďarsku v Budapešti.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


29.02.2016

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Dňa 07.03.2016 (pondelok) o 18:00 hod. v reštaurácií pri junióre na Hlinách 5, Žilina sa uskutoční schôdza predstavenstva ŠKP. Schôdza bude prístupná pre všetkých členov ŠKP. Program schôdze bude včas zverejnený a termín je zaznamenaný v kalendári na klubovej stránke.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


21.02.2016

ZVEREJNENIE ZÁPISNIC

Oznamujem členom ŠKP, že na klubovej stránke ŠKP boli zverejnené tri zápisnice z roku 2015 pod poradovým číslom 7, 8, 9. Zápisnice nájdete v kolonke AKTUALITY + ZÁPISNICE. Po zadaní svojich prihlasovacích údajov a hesla, ktoré ste obdŕžali pri prijatí do ŠKP sa vám otvorí sekcia so zápisnicami. Od času zverejnenia zápisnic plynie 7 dňová lehota na ich pripomienkovanie členmi ŠKP, ktorí boli prítomní na danej schôdzi. V prípade problémov spojených s prihlasovacími údajmi kontaktujte admina na e-pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


19.02.2016

ZMENA TEL. KONTAKTU

Oznamujem členom ŠKP, že sa zmenil tel. kontakt na podpredsedu ŠKP Michala Radolca. Aktuálne číslo je: 0950 499 746. Aktuálny kontakt bude zverejnený aj v kolonke KONTAKT na klubovej web stránke www.skpluger.eu.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


19.02.2016

ČLENOVIA SADS

Oznamujem členom ŠKP, ktorí si na rok 2016 preplatili členstvo v SADS, že zoznam členov ŠKP s členstvom v SADS sa nachádza na uvedenom linku: http://www.sads.sk/clenovia prípadne na adresse: www.sads.sk + ČLENOVIA SADS (po ľavej strane).

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


15.02.2016

BRIGÁDNY PRÍSPEVOK

Vážení členovia ŠKP. V oznamoch už bolo niekoľkokrát vysvetlené a aj popísané čo je to brigádny príspevok a kto ho platí alebo kto ho neplatí. Aj napriek opakovane zverejneným oznamom, členovia ŠKP zasielajú členský príspevok aj s brigádnym príspevkom vo výške 20 eur namiesto 7 eur. Brigádny príspevok na rok 2016 je vo výške 7 eur. Keď ste v roku 2015 nemali odpracované 2x brigády za rok tak v roku 2016 poukazujete k členskému príspevku aj brigádny príspevok vo výške 7 eur.  Brigádny príspevok vo výške 20 eur sa uplatní až koncom roka 2016 po ukončení streleckej sezóny kedy sa vyhodnotí účasť členov ŠKP na brigádach, to znamená, že keď koncom roka 2016 člen ŠKP nebude mať vykonaných 2x brigády tak až na konci roka 2016 si člen ŠKP dopláca brigádny príspevok vo výške 20 eur.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


05.02.2016

UMIESTNENIE ŠKP V BODOVANÍ SADS

Oznamujem členom ŠKP, že ŠKP na rok 2016 získal v bodovaní najaktívnejších klubov, ktorých združuje SADS historický tretie miesto. Poradie 3 miesto zo 41 klubov registrovaných v SADS vyjadruje aktívnosť ŠKP v organizovaní súťaží, zúčastňovaní sa ŠKP rozhodcov na súťažiach a v získavaní umiestnenia strelcov na súťažiach od level 2 a vyššie. Aj v roku 2016 ŠKP bude pokračovať v nastolenom trende a hlavne napredovať vo zvyšovaní kvality strelcov a organizovaných súťaží.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


05.02.2016

ČLENSTVO V SADS

Oznamujem členom ŠKP, ktorí majú záujem o predĺženie si členstva v SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby) na rok 2016, že dnešným dňom sa zasielajú nazbierané členské príspevky za členstvo v SADS z účtu ŠKP na účet SADS. Posledný termín prijatia členského poplatku v SADS je dňa 07.02.2016, po uvedenom termíne si prípadný záujemca o predĺženie členstva v SADS hradí členstvo a s tým spojené penále na vlastné náklady. Termín úhrady členského príspevku do SADS neplatí pre nových záujemcov, ktorí môžu vstúpiť do SADS ako noví členovia kedykoľvek v priebehu roka 2016. Stanovený termín zaslania členského príspevku do SADS platí pre tých členov ŠKP, ktorí si predĺžujú členstvo z roka 2015 na rok 2016. V prípade, že kvôli meškaniu zašlete členský príspevok do SADS až v pondelok tak by bolo dobre keby ste o tom telefonicky informovali podpredsedu ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


01.02.2016

POVOLENKA NA STRELNICU

Oznamujem členom ŠKP, ktorí si prostredníctvom predsedu ŠKP zaplatili povolenku na vstup na strelnicu v Považskom Chmci, že si môžete prísť po povolenku. Svoj príchod telefonicky oznámte predsedovi ŠKP, ktorý vydáva povolenky na vstup na strelnicu.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


01.02.2016

ČLENSTVO V SADS

Oznamujem členom ŠKP, ktorí minulý rok 2015 boli registrovanými členmi SADS a chcú si predĺžiť členstvo v SADS, prípadne sa chcete stať novými členmi SADS, že je potrebné zaslať členský príspevok do SADS do 07.02.2016 na účet ŠKP, ktorý je zverejnený v kolonke ČLENSTVO. Po uvedenom dátume bude vedenie ŠKP zasielať prijaté členské príspevky na účet SADS. V prípade, že sa niekto oneskorí so zaslaním členského príspevku do SADS tak musí rátať s tým, že si bude musieť podľa rozhodnutia SADS priplatiť za meškanie. Z uvedeného dôvodu vás žiadam o včasné zaslanie členského príspevku do SADS nakoľko toto je posledný oznam o zaslaní členského príspevku do SADS.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


29.01.2016

ZASIELANIE ČLENSKÉHO ZA ČLENSTVO V ŠKP

Vážení členovia ŠKP. Aj napriek zverejneným oznamom o spôsobe zasielania členských príspevkov na účet ŠKP, pravidelne každý rok aj v tomto roku dochádza k tým istým problémom zasielania členského príspevku do ŠKP a to tým, že veľa členov ŠKP zasiela členský príspevok tak ako by nemala, presný opak toho čo už bolo zverejnené v oznamoch, to znamená, že za člena ŠKP zašle členský príspevok napr. jeho manželka bez poznámky, prípadne niekto zašle členský príspevok cez poštu a nám sa vo výpise nezobrazuje kto členský príspevok do ŠKP zaslal. Akonáhle zašlete týmto spôsobom členský príspevok do ŠKP tak nám vzniká problém pridelenia platby ku konkrétnemu členovi ŠKP. V klube je do 200 členov ŠKP a keď sa pri zasielaní členského príspevku nedodržiavajú stanovené pravidlá - podmienky tak zbytočne vznikajú problémy s členstvom v ŠKP tak pre člena ŠKP ako aj pre vedenie ŠKP, ktoré je zodpovedné za zoznam aktuálnych členov v ŠKP a v súvislosti s tým podľa zákona musí zasielať na Policajný zbor zoznam vyradených členov ŠKP, ktorí neuhradili členský príspevok do ŠKP. Člen ŠKP si podľa Stanov ŠKP zasiela členský príspevok sám za seba, prípadne ak to nie je možné a členský príspevok zasiela iná osoba ako je člen ŠKP tak vás žiadam aby ste do poznámky písali presný formát, ktorý bol už niekoľkokrát zverejnený v oznamoch a ktorý je zverejnený v kolonke ČLENSTVO.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


29.01.2016

ČLENSKÉ DO SADS

Členom ŠKP, ktorí si chcú obnoviť členstvo v SADS prípadne sa stať členom SADS opätovne pripomínam, že členský príspevok do SADS treba zaslať do budúceho týždňa dňa 07.02.2016 na účet ŠKP zverejnený v kolonke ČLENSTVO. Do dnešného dňa tak spravili len 3 členovia ŠKP. Zároveň považujte tento oznam o zaslaní členského do SADS za posledný oznam. V pondelok dňa 08.02.2016 sa budú zasielať prijaté platby za členstvo v SADS na účet SADS. Kto premešká termín zaslania členského príspevku do SADS do dňa 07.02.2016 tak po tomto dátume si záujemca o členstvo v SADS bude hradiť členstvo v SADS na vlastné náklady zvýšené o sankčný poplatok určený SADS.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


25.01.2016

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY 2% DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

Vážení členovia ŠKP. Kto by mal záujem ŠKP poukázať 2% z dane fyzickej osoby, prípadne si s týmto spôsobom uhradiť prípadný vzniknutý brigádny príspevok tak v prílohe prikladám tlačivo VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY 2% ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY, ktoré budú použité na rozvoj ŠKP. Zároveň prikladám komentár k tlačivu:

 1. Do kolónky „Rok" sa uvedie zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň, teda za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ") vykonal daňovníkovi ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Napr. ak sa v roku 2015 platí daň za zdaňovacie obdobie roku 2014, uvedie sa rok 2014.

 2. Do kolónky „Adresa" sa uvedie adresa trvalého pobytu daňovníka na území SR.

 3. Daňovník je po zaplatení dane z príjmov fyzických osôb oprávnený, podľa § 50 zákona o dani z príjmov, predložiť správcovi dane v prípade, ak tomuto daňovníkovi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vyhlásenie, v ktorom uvedie, že suma do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane sa má poukázať ním určenej právnickej osobe.

 4. Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníka a písomné hodnotenie dobrovoľníckej činnosti, ak o to dobrovoľník alebo vysielajúca organizácia požiada.

 5. Zoznam prijímateľov, ktorým sa môže podiel do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane poukázať, zverejňuje Notárska komora Slovenskej republiky do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi túto sumu poukázať.

 6. Daňovník vo vyhlásení môže určiť len jednu právnickú osobu (prijímateľa).

 7. Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie") v súlade so zákonom o dani z príjmov predloží správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla roku, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená. To znamená, že do termínu podania vyhlásenia bol zrazený (zaplatený) aj prípadný nedoplatok dane vyplývajúci z ročného zúčtovania - daňovník, ktorý sa rozhodne predložiť vyhlásenie podľa § 50 zákona o dani z príjmov, nemôže mať nedoplatok dane z príjmov fyzickej osoby.

 8. Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane určenému prijímateľovi nemožno dodatočne upravovať ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť bola iná. Ak v takom prípade daňovníkovi vznikne daňový preplatok z príjmov fyzickej osoby, tento sa zníži o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou do výšky 2 % alebo 3 % z upravenej daňovej povinnosti.

Postup: do 15.02.2016 sa odovzdáva vyhlásenie (príloha č. 1) účtovníkovi/čke, ktorá Vám Vami vyplnené tlačivo vráti spolu s ďalším tlačivom, ktoré vyhotovuje účtovník/čka. Vyplňujú sa jedine kolonky 1 až 11. Obe tlačivá napokon treba odovzdať predsedovi ŠKP, ktorý skontroluje správnosť vyplnenia tlačiva a odovzdá ho daňovému úradu.

Príloha č. 1 : Vyhlásenie o poukázaní 2%

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


23.01.2016

STANOVENIE PODMIENOK PREPLÁCANIA SÚŤAŽÍ

Oznamujem členom ŠKP, ktorí sa aktívne zúčastňujú na streleckých pretekoch teda chodia súťažiť pod záštitou ŠKP, že podmienky preplácania súťaží ako aj možnosť mať zadarmo preteky organizované ŠKP sú nezmené. Jedná sa o nasledovné podmienky:

 1. rozhodca, ktorý príde pomôcť rozhodovať na pretek organizovaný ŠKP má súťaž zadarmo,

 2. strelec, ktorý má vykonaných viac ako 2x organizované brigády ŠKP má domáci pretek zadarmo,

 3. strelec, ktorý príde pomôcť pri stavaní parkúrov má domáci pretek zadarmo,

 4. sponzori majú domáce preteky zadarmo a taktiež majú nárok na preplatenie vybraných pretekov organizovaných na území SR,

 5. strelec, ktorý sa podieľal na získaní financií pre ŠKP má domáci pretek zadarmo,

 6. strelci, ktorí za predošlý rok dosiahli úspechy na Majstrovstvách SR, Európy či sveta majú nárok na preplatenie preteku rovnakej dôležitosti.

Taktiež pripomínam, že pokiaľ sa jedná o preplácanie nákladov na súťaž, ktorú organizuje iný klub, tak súťažiaci strelec, ktorý má záujem o preplatenie nákladov súvisiacich so športovým podujatím je povinný týždeň pred súťažou, žiadosťou požiadať o schválenie preplatenia nákladov. Žiadosť sa zasiela na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Vzor žiadostí sa nachádza v kolonke AKTUALITY + TLAČIVÁ. Nedodržaním termínu zaslania žiadosti, sa automaticky nevyhovie v žiadosti. Ku každej žiadosti sa totiž prideľujú registratúrne čísla, ktoré zabránia tomu aby sa nejaká formálna písomnosť vydala so spätným dátumom. Schválenie žiadosti je podmienené súhlasom predsedu a prínosom pre ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


23.01.2016

BRIGÁDNY PRÍSPEVOK - VYSVETLENIE

Vážení členovia ŠKP. V súvislosti s brigádnym príspevkom na rok 2016 v súvislosti so vzniknutými nejasnosťami si pokladám za povinnosť vám opätovne objasniť kritéria poukázania brigádneho príspevku, ktorý je súčasťou členského príspevku. Členovia ŠKP, ktorí si v roku 2015 nesplnili povinnosť 2x do roka sa zúčasniť na brigádach organizovaných ŠKP, poukázujú členský príspevok vo výške 7 eur spolu s členským príspevkom do konca apríla 2016. Ak máte 2x brigády za rok 2015 tak brigádny príspevok nepoukazujete spolu s členským príspevkom. Brigádny príspevok vo výške 20 eur je aktuálny až koncom roka 2016 po uskutočnení všetkých súťaží naplánovaných ŠKP. To znamená, že posledný pretek, ktorý ŠKP organizuje je v mesiaci september 2016 po ktorom sa vyhodnotí brigádna činnosť členov ŠKP a až vtedy keď sa zistí, že člen ŠKP nemá splnenú povinnosť 2x brigády za rok tak až vtedy vzniká povinnosť uhradiť brigádny príspevok ak si chce člen ŠKP udržať členstvo v ŠKP pretože brigádny príspevok je súčasťou členského príspevku a neuhradením členského príspevku sa napĺňa článok Stanov ŠKP, ktorý hovorí o tom v ktorých prípadoch zaniká členstvo v ŠKP. Od brigádneho príspevku sú oslobodení tí členovia, ktorí sú spomenutí v predošlých oznamoch.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


18.01.2016

STRELNICA NA ROK 2016

Oznamujem členom ŠKP, ktorý máte záujem o povolenku, ktorá vám umožní využívanie strelnice v Považskom Chlmci na rok 2016, že je potrebné aby ste poplatok za povolenku odovzdali predsedovi ŠKP, ktorý vždy ku koncu daného mesiaca zanesie nazbierané peniaze poľovníckemu združeniu, ktoré následne na to vydá povolenku na využívanie strelnice členom ŠKP. Poplatok za povolenku za využívanie strelnice na rok 2016 je nezmenený teda vo výške 27 €. Povolenky na strelnicu sa budú vybavovať max. do konca mesiaca máj 2016. V uvedenom prípade vás však upozorňujem, že povolenka na strelnicu nebude predsedom ŠKP vybavená pokiaľ záujemca o povolenku na využívanie strelnice na rok 2016 nebude mať uhradený členský príspevok s prípadným brigádnym príspevkom pokiaľ sa min. 2x do roka nezúčastnil na brigádach organizovaných ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


18.01.2016

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SO ZBRAŇOU

Na základe udalostí, ktoré sa opakujú každý rok aj v súvislosti s členmi ŠKP na strelnici v Považskom Chlmci pridávam stručný výcuc toho ako ma strelec bezpečne zaobchádzať so zbraňou na strelnici. Tieto pokyny berte zodpovedne pretože každého jedného z nás si na strelnici všímajú vojaci, policajti, colníci, športoví strelci či iní ľudia, ktorí manipulujú so zbraňou a nedostatky naších členov potom posúvajú predsedovi ŠKP prípadne prevádzkovateľovi strelnice, ktorí k danej veci musia zaujať postoj.

 1. So zbraňou zaobchádzajte vždy tak ako keby bola nabitá - majte na zreteli, že palná zbraň je pri jej použití smrteľná alebo minimálne môže spôsobiť neželané zranenie aj s trvalými následkami.

 2. V prítomnosti iných ľudí sa so zbraňou manipuluje vždy tak aby iní ľudia boli za človekom, ktorý manipuluje - strieľa zo zbrane max. v uhle 90o.

 3. Po strelnici sa pohybuje so zbraňou bez zásobníka v zbrani s prázdnou komorou a spusteným bicím ústrojenstvom a zapúzdrenou alebo vybitou a odloženou v uložnom boxi, zásobník sa dáva do zbrane a bicie ústrojenstvo sa napína na palebnej čiare.

 4. Pri streľbe má mať strieľajúci ako aj prítomní ľudia okolo neho okuliare aj slúchadlá - zo striel pri náraze o kameň či iný tvrdý predmet odlietavajú črepiny, ktoré preletia aj do iného valu, pri zasiahnutí oka Vám toto oko už nič nenahradí a rovno si môžte kúpiť sklenené oko!!! Ak nemáte slúchadla dajte si provizórne do uší vatu alebo nábojnice, pomôže Vám to ale viac sa odporúčajú slúchadlá, ktoré Vám zakryjú celé sluchové ústrojenstvo.

 5. Vždy sa strieľa tak aby strieľajúci bol v priestore medzi dvoma valmi teda nesmie byť ďalej ako je začiatok valu a to hlavne kvôli bezpečnosti iných strieľajúcich ľudí to znamená že po oboch stranách strelca v uhle do 90o sa musia nachádzať valy. V opačnom prípade ohrozujete na zdraví iných prítomných strelcov.

 6. Ak z palebnej čiary strieľa viac ako jeden človek, tak sa počká na posledného strelca kým sa dostrieľa a až po tom ako si všetci dáte pokyny, že bola streľba ukončená, všetci vykonáte ranu istoty po vybratí zásobnika zo zbrane, zapúzdrite zbrane a až potom sa chodí ku terčom. Nechoďte k terčom so zbraňou v ruke aj keď ju máte vybitú a spravili Ste predtým ranu istoty. Jedného dňa sa Vám to môže vymstiť a zabudnete na to, že máte zbraň nabitú.

 7. Po dostrieľaní pred vyhodnotím zásahov v terčoch vždy spravte ranu istoty aj keď máte záver vzadu a to vždy v smere streľby do strelišťa a potom zbraň zapúzdrite, takto sa vždy uistite, že zbraň je prázdna a bezpečná - ak nezískate tento návyk raz sa Vám to môže vymstiť tým, že môžete spôsobiť zranenie sebe prípadne iným zúčastneným osobám.

 8. Z bezpečnostného dôvodu ak máte viac zbraní, vždy niekto ostáva prítomný pri ostatných zbraniach kým iní idú ku terčom pretože strelnica nie je oplotená a na strelnicu má prístup doslova každý aj neželaní ľudia, ktorí na strelnicu prichádzajú za účelom vyzbierania nábojníc po strelcoch.

 9. Nedovoľte iným ľuďom, ktorí nemajú povolenie na vstup na strelnicu (deti, ľudia z centra pre liečbu drogovo závislých, zberači nábojníc) aby Vám chodili okolo miesta kde strieľate prípadne zbierali nábojnice v čase keď strieľate, túto ich činosť im povoľte až keď úplne skončíte streľbu a zbraň máte bezpečne vybitú a uloženú v boxe a v taške mimo zrak iných osôb, kľudne môžete týchto ľudí vykázať zo strelnice prípadne ich upozornite nech majú okuliare a slúchadlá. Dávam do pozornosti, že občas sa na strelnici vyskytnú nepríjemní alebo arogantní ľudia, v tomto prípade neváhajte volať políciu.

 10. Majte na zreteli, že aj keď relatívne bezpečne zaobchádzate so zbraňou k zraneniu môže dôjsť hoci aj sporadicky napr.: odrazením guly od pevnej prekážky a zasiahnutím črepinou strelca prípadne osôb nachádzajúcich sa v blízkosti preto dbajte na to aby ľudia vo vašom okolí mali okuliare. 

 11. S autami parkujte jedine na ceste prípadne v strede strelnice na štrku nie však na trávniku bližšie k valom prípadne pred poľovníckou búdou - vyžaduje si to takto predseda poľovníckeho združenia.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


18.01.2016

SPôSOB ZASIELANIA ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV

Vážení členovia ŠKP. Nakoľko každý rok sa opakujú tie isté problémy so zasielaním členských príspevkov do ŠKP alebo do SADS tak považujem za potrebné vám spresniť spôsob zasielania členského príspevku do ŠKP prípadne do SADS. Presný postup zasielania členského príspevku na účet ŠKP je popísaný na klubovom webe v kolonke ČLENSTVO to znamená, že člen ŠKP zasiela členský príspevok na účet ŠKP zverejnený na webe ŠKP v kolonke ČLENSTVO najneskoršie do konca apríla príslušného kalendárneho roka v nasledujúcom tvare: meno priezvisko - členské 2016 napr.: Dušan Václavský - členské 2016. Obdobne sa zasiela aj členský príspevok do SADS v tvare: meno priezvisko - členské SADS 2016 napr.: Dušan Václavský - členské SADS 2016. Nezasielajte členský príspevok cez Slovenskú poštu pretože i keď nám platba príde na účet ŠKP nevieme vyhodnotiť od koho bol zaslaný členský príspevok do ŠKP. Dajte si prosím vás záležať na tvare zasielania členského príspevku či už do ŠKP alebo do SADS. Dodržaním tvaru zaslania členského príspevku nám uľahčíte identifikovať platbu a predchádzať tak prípadným nejasnostiam.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


16.01.2016

ČLENSKÉ DO SADS

Pripomínam záujemcom o členstvo v SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby), že pokiaľ si chcete obnoviť členstvo v SADS na rok 2016 prípadne sa stať novými členmi SADS, že je potrebné zaslať na účet ŠKP členské do SADS najneskoršie do 07.02.2016. Po stanovenom termíne si člen ŠKP bude vybavovať členstvo v SADS na vlastné náklady. Pripomenutie zaslania členského do SADS bude ešte zverejnené v oznamoch koncom mesiaca január 2016.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


07.01.2016

VIDEO MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA V IPSC AIRSOFTE

Vážení členovia ŠKP. ŠKP v minulom roku dňa 13.12.2015 organizoval historicky prvé Majstrovstvá Slovenska v IPSC airsofte pod názvom ACTION AIR IPSC - SLOVAK NATIONAL CHAMPIONSHIP 2015. O tom ako prebiehali majstrovstvá od stavby parkúrov cez samotný priebeh súťaže až po vyhodnotenie je zachytené na videu, ktoré máte možnosť si pozrieť na uvedenom linku:  https://www.youtube.com/watch?v=x2TMkQerLQ0. Na Majstrovstvách organizovaných ŠKP získali skúsenosti naši junióri a úspechom na druhom mieste sa môže pochváliť náš najlepší strelec Ján PÁLKA. Video časom bude taktiež vyvesené aj na klubovej web stránke.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


04.01.2016

NOVÁ ZÁLOŽKA NA WWW.SKPLUGER.EU

Členom ŠKP dávam na známosť, že na klubovom webe www.skpluger.eu bola pridaná nová karta s názvom LEGISLATÍVA. V novej karte nájdete legislatívu ohľadom zbraní vrátane legislatívy o športe a legislatívy súvisiacej s riadením občianského združenia.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


30.11.2015

NOVÝ ROK 2016

Vedenie ŠKP Luger Žilina želá svojim členom do nového roka 2016 šťastie, pevné zdravie a veľa osobných i pracovných úspechov :-).

Vedenie ŠKP Luger Žilina


30.12.2015

ČLENSKÉ DO SADS

Oznamujem členom ŠKP, ktorí sú členmi SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby) prípadne sa chcú stať novými členmi SADS na rok 2016, že SADS vypísala termín zaslania členského príspevku a to do 10.02.2016. Členovia ŠKP, ktorí majú záujem si obnoviť členstvo v SADS na rok 2016 prípadne sa stať novým členom SADS tak je potrebné aby Ste na účet ŠKP (zverejnený v kolonke ČLENSTVO) zaslali členský príspevok s textom v správe pre prijímateľa v nasledujúcom znení: (meno, priezvisko) Michal ZÁVADSKÝ - členské do SADS 2016. Termín zaslania členského do SADS na účet ŠKP bol stanovený do 07.02.2015. Po uvedenom dátume sa budú zasielať prijaté členské príspevky do SADS z účtu ŠKP na účet SADS. Členský príspevok pre ostré zbrane = 30 eur/ročne, členský príspevok pre IPSC airsoft = 10 eur/ročne. Nakoľko sa každým rokom opakujú tie isté problémy so zasielaním členského do SADS, tak dávam na vedomie záujemcom o členstvo v SADS, že ŠKP nebude vopred hradiť členské do SADS za člena ŠKP, ktorý mešká so zaslaním členského do SADS. V prípade, že sa niekto oneskorí so zaslaním členského do SADS tak si podľa rozhodnutia SADS bude musieť za meškanie zaslania členského priplatiť. Členstvo v SADS je dobrovoľné a umožní vám zúčastňovať sa na súťažiach od úrovne LEVEL 2 a viac čo sú vyspelejšie súťaže ako súťaže na úrovni LEVEL 1, ktoré sú určené prevažne pre začínajúcich strelcov. Na súťažiach LEVEL 2 a viac máte väčšiu možnosť sa porovnávať s lepšou konkurenciou ale aj odstrieľať si zložitejšie parkúry.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


28.12.2015

STRELNICA

Oznamujem členom ŠKP, ktorí budú mať záujem o povolenku na využívanie strelnice v Považskom Chlmci, že peniaze za povolenku bude prijímať predseda ŠKP v hotovosti a to od januára 2016. Povolenka na strelnicu sa bude odovzdávať vždy ku koncu daného mesiaca v roku avšak max. do konca mesiaca máj 2016. Vybavenie povolenky na strelnicu cez predsedu ŠKP však bude podmienené zaslaním členského príspevku spolu s brigádnym príspevkom.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


23.12.2015

VIANOČNÉ ŽELANIE

Všetkým členom Športového klubu polície Luger Žilina vedenie klubu praje šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny a splnené priania do nového roku 2016 :-)

Štatutári ŠKP Luger Žilina


19.12.2015

ZMENA LOGA ŠKP

Oznamujem členom ŠKP, že na poslednej schôdzi predstavenstva ŠKP bolo schválené nové logo pre ŠKP pod ktorým budú vystúpovať všetky oddiely v rámci ŠKP. Hlavným dôvodom zmeny loga ŠKP bolo to aby vhodným spôsobom prezentovalo ŠKP ako celok, ktorý zastrešuje ďalšie oddiely bez toho aby v grafike loga prevažoval motív konkrétneho oddielu ŠKP. Nové logo je zverejnené na úvodnej web stránke ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


19.12.2015

ZMENA INFORMÁCIÍ O ČLENSTVE

Členom ŠKP dávam na vedomie zmenu podmienok členstva v ŠKP, ktoré odsúhlasilo predstavenstvo ŠKP. Aktuálne zmeny ako aj celé znenie nájdete v kolonke ČLENSTVO. Hlavnými zmenami, ktoré boli schválené predstavenstvom ŠKP sú:

 1. zmena členského príspevku pre dôchodcov a vyrovnanie členského poplatku u žien s členským poplatkom ozbrojených zložiek,

 2. zvýšenie brigádneho príspevku platného na rok 2016 ako aj sprísnenie splnenia podmienky 2x brigády do roka.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


18.12.2015

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE POZÍCIE "SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR STRÁNKY www.sads.sk"

Členom ŠKP dávam na známosť oznam zverejnený na webe SADS prezidentkou asociácie: Z osobných dôvodov súčasného administrátora Ondreja Pupalu ukončil svoju činnosť. Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pozície"SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR STRÁNKY www.sads.sk". Vaše ponuky, spolu s prezentáciou Vašej práce a referenciami zasielajte do 28.12.2015 na email:

1. Viceprezidenta Ing. Bystríka Zachara: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Výhodou administrátora je, že súťaže na ktorých sa zúčastni pod hlavičkou SADS sú hradené asociáciou.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


14.12.2015

POĎAKOVANIE

Týmto sa chce vedenie ŠKP Luger Žilina poďakovať všetkým členom klubu, ktorí sa dňa 13.12.2015 zúčastnili na Majstrovstvách SR v IPSC airsofte organizovaných ŠKP Luger Žilina ako pomocníci prípadne ako rozhodcovia. Pretek bol postavený na vysokej úrovni s medzinárodnou účasťou z Poľska a z Maďarska. Naša vďaka patrí všetkým pomocníkom, ktorí lepili terče, rozhodcom ale aj štatistovi za pozitívny a zodpovedný prístup. Taktiež sa chceme poďakovať Maťkovi Šafránkovi a jeho otcovi ako aj Michalovi Strokovi a jeho otcovi, ktorí ostali až do konca preteku a pomáhali nám so spratovaním materiálu po súťaži. Od vedenia ŠKP vám patrí naša vďaka.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


02.12.2015

BRIGÁDA

Vážení členovia ŠKP Luger Žilina. Blíži sa nám termín uskutočnenia MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA V IPSC AIRSOFTE, ktoré sa budú konať v žilinských kasárňach dňa 13.12.2015 (nedeľa). Za týmto účelom zháňame tých členov ŠKP, ktorí ešte nemajú naplnený počet brigád za rok (2 brigády do roka) na výpomoc na lepenie terčov. Pomocníkov na lepenie budeme hlavne potrebovať v deň preteku dňa 13.12.2015 (nedeľa) a menší počet pomocníkov aj deň vopred dňa 12.12.2015 (sobota). Súťaž bude oficiálne trvať od 09:00 hod. do približne 14:15 hod. Záujemcovia o brigádu sa môžu nahlasovať prostredníctvom sms na tel. čísle: 0948 094 023. Za ochotu vám vopred ďakujem.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


02.12.2015

PETÍCIA

Vážení členovia ŠKP. Možno sa k vám už dostala informácia o návrhu zakázania vlastnenia zbraní, ktorý bol podaný v europarlamente. V prípade schválenia uvedeného návrhu by to malo dopad na nás všetkych v klube. Preto Vás informujem, že v predajni Lusien prebieha podpísová petícia za zachovanie vlastnenia samonabíjacích zbraní. Podobné aktivity prebiehajú aj v iných mestách Slovenska. Preto Vás chcem požiadať ak si nájdete kúsok voľného času aby Ste svojim podpisom podporili dotejšie podmienky vlastnenia palných zbraní.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


29.11.2015

ZVEREJNENIE PROGRAMU SCHôDZÍ

Členov ŠKP informujem o zverejnení programu schôdze predstavenstva ŠKP a Valného zhromaždenia ŠKP. Obsah programu sa nachádza v prílohe pod oznamom.

 1. Zvolanie schôdze predstavenstva ŠKP,
 2. Zvolanie schôdze Valného zhromaždenia ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


24.11.2015

ZMENA TERMÍNU KONANIA SCHôDZI

Členov ŠKP informujem o zmene termínu konania schôdze predstavenstva a Valného zhromaždenia ŠKP. Plánovaný termín bol dňa 30.11.2015 (pondelok), nový termín 29.11.2015 (nedeľa) na rovnakom mieste v rovnaký čas. Program schôdze bude zverejnený najneskôršie v sobotu.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


23.11.2015

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP A VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ŠKP

Upovedomujem členov predstavenstva ŠKP, že dňa 30.11.2015 o 18:00 hod. na Hlinách 5, Žilina, v podniku Vix sa uskutoční schôdza predstavenstva ŠKP. Schôdza bude prevažne zameraná na schválenie nových členov ŠKP a dokončenie nesplnených úloh. Schôdza bude trvať približne 15 min. Hneď po schôdzi predstavenstva ŠKP sa uskutoční Valné zhromaždenie ŠKP v zmysle Stanov ŠKP. Valné zhromaždenie ŠKP je otvorené pre všetkých členov ŠKP. Hlavnými bodmi Valného zhromaždenia ŠKP bude zmena členského poplatku do klubu pre dôchodcov a stanovenie zásadných úloh pre rozvoj klubu na rok 2016. Týmto chcem požiadať členov ŠKP, ktorí majú záujem sa zúčastniť na Valnom zhromaždení aby sa vopred nahlásili na klubovú e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z dôvodu rezervovania dostatočného miest na sedenie. Žiadam všetkých členov predstavenstva ŠKP aby sa zúčatnili na schôdzi predstavenstva ŠKP pretože sa bude preberať jeden dôležitý bod, ktorý bude mať v roku 2016 a ďalšie roky zásadný vplyv na rozvoj ŠKP a streleckého športu. Podľa Stanov ŠKP ČL. 2 ods. 21 a 22 štatutár ŠKP uplatňuje svoje právo nezverejniť bod schôdze predstavenstva ŠKP a preto spomínaný bod bude prerokovaný zásadne a jedine na schôdzi predstavenstva ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


03.11.2015

SCHôDZA K ZORGANIZOVANIU MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA

Dávam na vedomie predovšetkým členom predstavenstva ŠKP Luger Žilina, že dňa 06.11.2015 o 18:00 hod. vo VIX-e pri junióre na Hlinách 5, Žilina sa uskutoční neoficiálna schôdza v súvislosti s určením úloh k zorganizovaniu plynulého chodu Majstrovstiev slovenska v IPSC airsofte, ktoré sme na vyžiadali dostali za úlohu zorganizovať v decembri 2015. Na schôdzi sa budú taktiež podpisovať dokumenty, na ktorých chýbajú podpisy konkrétnych členov predstavenstva ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


31.10.2015

AIRSOFT TRÉNING

Členom ŠKP dávam na vedomie nasledujúci oznam zverejnený na webe SADS:

Vážený členovia SADS !

Slovenská asociácia dynamickej streľby v spolupráci s KRK Humenné organizuje tréning pre juniorov dňa 29.11.2015 v centre voľného času (CVČ) vo Vranove nad Topľou. Tréning bude pozostávať z 2 častí. Prvá časť začne od 9.00 do 11.00. Potom bude krátka prestávka. Druhá časť bude pozostávať zo streleckého preteku, ktorý sme si pre Vás prichystali. Štartovné na pretek pre juniorov bude 2 Eur.  Záujemcovia z radov juniorov prihláste sa mi do 22.11.2015 na e-mail: tibor.figei@gmail. com, bližšie informácie ohľadom preteku nájdete na: www.sads.sk a www.shootingarea.eu.

Kto by mal záujem tak sa prihláste na klubovú e-poštu a následne na to sa zašle zoznam záujemcov organizátorovi.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


30.10.2015

TRÉNING

Vážení členovia ŠKP Luger Žilina. Dňa 31.10.2015 o 14:00 hod. na strelnici v Považskom Chlmci sa uskutoční tréning. Tréning a podmienky účasti sú zapísané aj v kalendári.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


24.10.2015

BRIGÁDNY POPLATOK

Dňa 23.10.2015 (piatok) sa uskutočnila schôdza predstavenstva ŠKP Luger Žilina. Jedným z prerokovaných bodov na schôdzi bolo aj zvýšenie brigádneho poplatku za 2x neúčasť na brigádach organizovaných ŠKP v priebehu kalendárneho roka. Doteraz platilo rozhodnutie predstavenstva ŠKP o tom, že keď sa člen ŠKP min. 2x do roka nezúčastni na brigádach organizovaných ŠKP tak si k členskému poplatku priplatí 7 eur. Za pár rokov fungovania spomínaného brigádneho poplatku vo výške 7 eur vedenie ŠKP zaznamenalo nárast členov ŠKP, ktorí si radšej zaplatia brigádny poplatok vo výške 7 eur ako by sa mali zúčastniť na brigáde. Čiastka 7 eur vykryje neúčasť člena ŠKP iba na jednej brigáde a neúčasť na druhej brigáde znášal ŠKP. Vzhľadom na uvedené skutočnosti predstavenstvo ŠKP prijalo nasledujúce opatrenie - od 1.1.2016 sa zvyšuje brigádny poplatok zo 7 eur na 10 eur. Brigádny poplatok 10 eur je za neúčasť na jednej brigáde to znamená, že keď sú predstavenstvom ŠKP stanovené min. dve brigády za rok tak neúčasť na dvoch brigádach bude vo výške 20 eur. Predstavenstvo ŠKP sa snaží uvedeným opatrením nielen donútiť členov ŠKP aby sa zúčastňovali na veciach v súvislosti s chodom ŠKP ale aj to aby úzke vedenie ŠKP osobne poznalo členov ŠKP počas celého roka. ŠKP je predovšetkým policajným klubom, ktorý je kontrolovaný nielen zo strany polície ale aj zo strany UNITOP-u (únia telovýchovných organizácií polície). Akýkoľvek problém, ktorý nastane v súvislosti s ktorýmkoľvek členom ŠKP riešia štatutári prípadne predstavenstvo ŠKP, ťažko sa potom vysvetľuje kontrolným orgánom o akú osobu sa jedná z radov členov ŠKP keď tú osobu úzke vedenie ŠKP od prijatia do ŠKP ani nevidelo. Aj kvôli uvedenému dôvodu sa predstavenstvo ŠKP rozhodlo zmeniť brigádny poplatok, ktorý by mal donútiť zaujímať sa členov ŠKP o brigády. V uvedenom prípade treba odlišovať členský a brigádny poplatok. Členským poplatkom si člen ŠKP potvrdzuje svoje členstvo v ŠKP. Bez členského poplatku by ŠKP bol postihovaný zo strany UNITOP. Zaplatením členského poplatku si člen ŠKP nielen potvrdzuje členstvo v ŠKP ale podľa Stanov ŠKP má nárok aj na zapožičanie materiálu a iné (viď Stanovy ŠKP - práva člena ŠKP), ktoré by si člen ŠKP obyčajne musel kúpiť za nemalé peniaze. Brigádny poplatok slúži na chod ŠKP výlučne v čase organizovania súťaži. Vo veci brigádneho príspevku dávam na vedomie členom ŠKP, že stále ostáva v platnosti rozhodnutie predstavenstva ŠKP o tom, že ak člen ŠKP neuhradí brigádny poplatok v stanovenej výške, ktorý mu vznikol za min. 2x neúčasť na brigádach tak ho predstavenstvo ŠKP na nasledujúcej schôdzi vylúči za neuhradenie členského poplatku pretože brigádny poplatok je súčasťou členského poplatku a podľa Stanov ŠKP, člen ŠKP stráca členstvo v ŠKP neuhradením brigádneho poplatku. Od platenia brigádneho poplatku ostávajú oslobodení:

 1. sponzory,
 2. osoby s preukazom ZŤP,
 3. osoby dlhodobo choré (treba preukázať lekárskym potvrdením). 

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


23.10.2015

VOĽBA ČLENA REVÍZNEJ KOMISIE ŠKP LUGER ŽILINA

Z dôvodu dlhodobého odcestovania z pracovných dôvodov sa hľadá nový záujemca o miesto člena revíznej komisie ŠKP Luger Žilina. O dané miesto sa môže uchádzať jedine člen ŠKP. Kto by mal záujem byť viac prospešný pre ŠKP Luger Žilina v oblasti kontroly činnosti ŠKP je potrebné aby ste svoj záujem o dané miesto dali najavo predstavenstvu ŠKP prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


23.10.2015

PRESUNUTIE SCHôDZE PREDSTAVENSTVA ŠKP

Oznamujem členom ŠKP a členom predstavenstva ŠKP, že schôdza predstavenstva ŠKP konaná dňa 21.10.2015 o 18:00 hod. vo VIX-e na Hlinách 5, Žilina nebola uznášania schopná a preto sa po dohode s členmi predstavenstva ŠKP presunula na 23.10.2015 (piatok) v rovnaký čas a na rovnakom mieste.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


16.10.2015

GULÁŠ PÁRTY

Vážení členovia ŠKP. Oznamujem vám, že vedenie ŠKP sa po zvážení situácie na strelnici ovplyvnenej počasím rozhodlo pre presunutie gulášky na ďalší víkend. Vzhľadom na počasie sa vedenie rozhodlo pre presun termínu konania gulášky spojenej s tréningom. Vybraní členovia ŠKP, ktorí majú splnené svoje povinnosti za rok 2015 a sponzori budú pozvaní prostredníctvom sms správy.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


15.10.2015

MAJSTROVSTVÁ SR V IPSC AIRSOFTE

Dávam na vedomie členom ŠKP, že Slovenská asociácia dynamickej streľby (SADS) pod ktorú spadá ŠKP, schválila ŠKP Luger Žilina zorganizovanie Majstrovstiev SR v IPSC airsofte na úrovni level 2, ktoré sa budú konať na začiatku mesiaca december 2015. Budú to historický prvé Mastrovstvá SR v IPSC airsofte, ktoré sa budú konať na území SR. V roku 2016 pripadá usporiadanie Majstrovstiev SR v IPSC airsofte AŠK Vranov nad Topľou. Uvedené pridelenie zorganizovania Majstrovstiev SR v IPSC airsofte je pre ŠKP nielen významnou udalosťou ako sa viac zviditeľniť ale aj dôležitou povinnosťou.  Záujemcovia sú vítaní či už ako diváci alebo strelci.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


15.10.2015

BRIGÁDY

Vážení členovia ŠKP. Jednou z povinností člena ŠKP je účasť na min. 2 brigádach do roka. Táto povinnosť platí pre všetkých členov ŠKP aj pre predstavenstvo ŠKP. V prípade, že sa člen ŠKP v priebehu roka nezúčastní na min. 2 brigádach bude mu nasledujúci rok zvýšený členský poplatok o 7 eur. Uvedené zvýšenie bude slúžiť na vyplácanie najatých študentov na lepenie terčov na súťažiach na ktorých sa daný člen ŠKP nemohol zúčastniť. Členovia ŠKP, ktorí sú oslobodení o brigád sú uvedení v kolonke ČLENSTVO, jedná sa predovšetkým o osoby s preukazom ZŤP a iné osoby, ktorých zdravotný stav prípadne iné závažné okolnosti bránia zúčastniť sa po celý rok na brigádach zorganizovaných ŠKP. Brigády organizované ŠKP majú dvojaký zmysel a to: aby vedenie ŠKP počas celého roka vedelo o konkrétnom členovi teda o tom aký má prístup k streleckému športu prípadne k zbraniam a aby sme vedeli o akého človeka sa jedná a ten druhý zmysel spočíva vo zviditeľňovaní ŠKP v streleckej komunite na Slovensku. Tieto aktivity robia ŠKP klubom takým ako ho poznájú nielen členovia ŠKP ale aj celá strelecká komunita na Slovensku. Z hľadiska vykonaných brigád bolo doposiaľ vykonaných 6 brigád a ďalšie dve brigády pripadajú práve na začiatok decembra 2015 kedy ŠKP v Žiline organizuje Majstrovstvá SR v IPSC airsofte. Toto bude posledná možnosť dohnať si zvyšok brigád, ktoré vám chýbajú.

Ohľadom brigád organizovaných ŠKP chcem spomenúť to, že na rok 2015 má prevažná väčšina členov ŠKP splnené brigády prípadne si tieto brigády daní členovia uhradili. Stále však máme v ŠKP členov, ktorí do dnešného dňa neuhradili brigádny poplatok za rok 2014. Týchto členov je veľmi málo. Tu však chcem upozorniť členov ŠKP na skutočnosť úhrady brigádneho poplatku do konca tohto týždňa ináč v opačnom prípade vedenie ŠKP po kontrole stavu brigád po víkende a to dňa 19.10.2015 bude vylučovať tých členov ŠKP, ktorí si za rok 2014 nesplnili podmienku 2 brigády do roka prípadne nemajú uhradený brigádny poplatok. Ak si potrebujete preveriť počet brigád za rok 2014 stačí keď sa budete informovať prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


15.10.2015

ZVEREJNENIE PROGRAMU SCHôDZE PREDSTAVENSTVA ŠKP

Vážení členovia ŠKP. V prílohe oznamu je zverejnený program schôdze predstavenstva ŠKP konanej dňa 21.10.2015. Schôdza je prístupná pre každého člena po nahlásení svojej účasti na schôdzi prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Príloha č. 1: Zvolanie schôdze predstavenstva ŠKP

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


10.10.2015

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Oznamujem členom ŠKP Luger Žilina, že dňa 21.10.2015 (streda) sa uskutoční schôdza predstavenstva ŠKP Luger Žilina. Schôdza je prístupná aj pre členov ŠKP, ktorí nie sú v predstavenstve ŠKP po nahlásení sa na e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Program schôdze bude včas zverejnený na webe klubu.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


10.10.2015

GULÁŠ PÁRTY

Oznamujem členom ŠKP Luger Žilina, že dňa 18.10.2015 o 11:00 hod. v priestoroch strelnice v Považskom Chlmci sa uskutoční guláš párty určená pre sponzorov, aktívnych strelcov a členov ŠKP, ktorí si počas minulého a tohtoročného roka splnili svoju povinnosť a to min. 2 brigády za rok. Za týmto účelom budú zasielané jednotlivým členom ŠKP pozvánky na guláš párty, ktorá bude spojená nielen s príjemným posedením ale aj s krátkym tréningom.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


05.10.2015

POTVRDENIE ÚČASTI NA VÍKENDOVÝCH BRIGÁDACH

Týmto chcem požiadať členov ŠKP, ktorí sa zúčastnili na víkendových pretekoch v dňoch 03-04.10.2015 ako lepiči aby zaslali sms podpredsedovi ŠKP na tel.č.: 0948 094 023 v ktorej by potvrdili svoju účasť na brigádach - pretekoch ako lepiči. Vaša sms sa porovná so zoznamom nahlásených členov ŠKP na výpomoc na pretekoch a potom sa vám zapíše vykonaná brigáda. 

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


05.10.2015

POĎAKOVANIE

Vedenie ŠKP Luger Žilina sa chce týmto poďakovať všetkým členom ŠKP, ktorí prišli pomôcť pri lepení terčov na víkendových pretekoch v dňoch 3-4.10.2015. Vašu ochotu prísť pomôcť a zabezpečiť tak bezchybný chod organizácie pretekov si naozaj ceníme a vaša ochota nám moc pomohla k úspešnému zvládnutiu pretekov k spokojnosti strelcov.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


24.09.2015

VÝPOMOC NA SÚŤAŽIACH

Oznamujem členom ŠKP, že v dňoch 03-04.10.2015 ŠKP organizuje cez víkend dve súťaže. Členovia ŠKP, ktorí nemajú ešte odrobené dve brigády do roka tak je tu možnosť naplniť si limit. Z uvedeného dôvodu chcem požiadať členov ŠKP o výpomoc v uvedených dňoch. Uvedená výpomoc sa bude týkať lepenia terčov na samotnom preteku.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


TRÉNING

Dňa 27.09.2015 (nedeľa) od 11:30 hod. sa uskutoční tréning z ostrých aj airsoftových zbraní na strelnici v Považskom Chlmci. Záujemcovia o tréning sa môžu prihlásiť prostredníctvom klubovej e-pošty This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Tréning je taktiež pridaný do kalendára.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina.-.


18.09.2015

TRÉNING

Dňa 20.09.2015 o 11:30 hod. sa uskutoční tréning na strelnici "Riviéra" v Považskom Chlmci. Kto má záujem nahláste sa dopredu na klubovú e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Tréning je taktiež pridaný aj do kalendára.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


18.09.2015

ZVEREJNENIE ROZHODNUTIA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Vážení členovia ŠKP. V kolonke AKTUALITY + ROZHODNUTIA bolo zverejnené najnovšie rozhodnutie predstavenstva ŠKP o upravení športovej činnosti mládeže do 21 rokov. Rozhodnutie predstavenstva si môžete prečítať po zadaní vašich prihlasovacích údajov a hesla. Ak ste tieto údaje zabudli, kontaktujte admina na klubovej e-pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


04.09.2015

ZVEREJNENIE ROZHODNUTÍ PREDSEDU ŠKP

Členom ŠKP dávam na známosť, že boli zverejnené dve nové rozhodnutia predsedu ŠKP. Uvedené rozhodnutia si môžete prečítať v kolonke AKTUALITY + ROZHODNUTIA.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


02.09.2015

ODSTRAŇOVANIE CHÝB KOMPONENTY

Oznamujem členom ŠKP, že na klubových web stránkach www.skpluger.eu bola spustená nová komponenta na registrovanie pretekárov na preteky organizované ŠKP. Komponenta je v skúšobnej dobe a môže sa stať, že vám príde e-pošta o registrácií nového pretekára. Na odstránení chyby sa pracuje.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


02.09.2015

ZVEREJNENIE ZÁPISNÍC

Členom ŠKP dávam na známosť, že v kolonke AKTUALITY + ZÁPISNICE boli zverejnené posledné tri zápisnice zo schôdzí predstavenstva ŠKP. Dôvodom neskorého zverejnenia zápisníc bola technická závada. Zápisnice môžu pripomienkovať osoby, ktoré boli na schôdzi predstavenstva ŠKP a to do 7 dni prostredníctvom klubovej e-pošty.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


21.08.2015

TRÉNING

Dňa 22.08.2015 o 16:00 hod. na strelnici v Považskom Chlmci sa uskutoční tréning. Záujemcovia o tréning sa môžu dopredu ohlásiť na t.č.: 0948 094 023.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


11.08.2015

OBSADENOSŤ STRELNICE + ORGANIZOVANÉ SÚŤAŽE ŠKP.

Dávam na známosť členom ŠKP Luger Žilina, že na klubových web stránkach www.skpluger.eu v kolonke AKTUALITY + KALENDÁR sú zverejnené dni kedy je strelnica v Považskom Chlmci obsadená resp. prenajatá iným subjektom. V kalendári taktiež nájdete súťaže, ktoré organizuje ŠKP Luger Žilina. 

Do pozornosti taktiež dávam spustenie novej komponenty ohľadom registrovania sa na súťaže organizované ŠKP Luger Žilina. Táto komponenta sa taktiež nachádza na www.skpluger.eu v kolonke SÚŤAŽE.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


02.08.2015

POVOLENKY NA STRELNICU

Členovia ŠKP, ktorí si ešte nevyzdvihli povolenku na strelnicu "Riviéra" v Považskom Chlmci môžu tak urobiť v priebehu pracovných dní osobne u predsedu ŠKP. Pred vyzdvihnutím si povolenky na strelnicu je potrebné kontaktovať predsedu ŠKP aspoň hodinu predtým najlepšie v poobedňajších hodinách.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


02.08.2015

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP LUGER ŽILINA

Dňa 10.08.2015 o 18:00 hod. vo Vixe na Hlinách 5 v Žiline sa uskutoční schôdza predstavenstva ŠKP. Schôdza je prístupná pre všetkých členov ŠKP. Žiadam členov predstavenstva ŠKP, ktorým z pracovných resp. iných dôvodov nevyhovuje termín aby kontaktovali podpredsedu v záujme nájsť lepší termín pre všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť. Zároveň žiadam členov predstavenstva ŠKP, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť schôdze predstavenstva ŠKP aby svoju neúčasť vopred nahlásili. Program schôdze predstavenstva ŠKP sa nachádza v prílohe.

Príloha: Schôdza predstavenstva ŠKP (10-08-2015)

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


31.07.2015

GEMERSHOOTING HANDGUN 3

Dňa 09.08.2015 (nedeľa) v Rimavskej Sobote sa uskutoční súťaž Gemershooting handgun 3 (level 1, pištoľ). Kto by mal záujem ísť s našimi členmi si zastrieľať na súťaž tak sa prihláste na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ešte jedno miesto je voľné.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


30.07.2015

PRETEKY V IPSC AIRSOFT-e

V dňoch 29-30.08.2015 sa uskutočnia vo Vranove nad Topľou dva preteky v IPSC airsofte na úrovni level 1 a 2. Záujemcovia z radov členov ŠKP, ktorí máte záujem sa zúčastniť, kontaktujte vedenie ŠKP prostredníctvom klubovej e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Náklady sa však preplácajú tým členom ŠKP, ktorí spĺňajú podmienky v rozhodnutí predsedu ŠKP, ktoré nájdete po prihlásení sa v kolonke AKTUALITY + ROZHODNUTIA.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


30.07.2015

PRETEKY ZORGANIZOVANÉ ŠKP LUGER ŽILINOU

Dňa 26.07.2015 sa uskutočnili dva preteky v IPSC airsofte v žilinských kasárňach. Pretek bol zorganizovaný na vysokej úrovni s medzinárodnou účasťou z ČR a z Poľska. Preteky dopali výborne aj vďaka zúčastneným členom ŠKP, ktorí na preteku pomáhali lepiť terče a stavať popre a gongy. Týmto sa chcem poďakovať členom ŠKP, ktorí prišli pomôcť na spomínané preteky. Tí členovia ŠKP, ktorí ostali na oboch pretekoch pomáhať tak budú mať započítané dve brigády a tým pádom majú splnenú podmienku na jeden kalendárny rok. Ešte raz ĎAKUJEM vám.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


30.07.2015

UKONČENIE KURZU IPSC ROZHODCU

Vážení členovia ŠKP Luger Žilina. Oznamujem Vám, že predošlý víkend úspešne ukončili kurz IPSC rozhodcu dvaja naši členovia. Novým rozhodcom gratulujem k absolvovaniu kurzu a prajem im veľa úspechu v rozhodovaní a hlavne správne rozhodnutia pri rozhodovaní. Členovia, ktorí mali záujem ísť na kurz a z vyššej moci nemohli ísť tak nasledujúci kurz rozhodcu IPSC sa bude konať až o rok. Avšak ak by mali členovia ŠKP záujem o kurz a aj rozhodovať tak im ŠKP môže spraviť školenie rozhodcu IPSC avšak po absolvovaní školenia IPSC rozhodcu skúseným členom ŠKP v rozhodovaní, môžete tým pádom rozhodovať jedine na pretekoch úrovne level 1. Na vyšších pretekoch si budete musieť spraviť oficiálny kurz pod záštitou SADS. Ak máte o školenie záujem tak stačí keď sa prihlásite na školenie prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


01.07.2015

KURZ ROZHODCOV IPSC

Oznamujem záujemcom o kurz rozhodcu IPSC, že asociácia stanovila konečný termín konania školenia rozhodcov IPSC na dni 24-26.07.2015 (piatok až nedeľa). Nakoľko klub musí poukázať asociácií peniaze za školenie záujemcov o kurz IPSC rozhodcu je potrebné aby ste mi na klubovú e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. zaslali vaše potvrdenie o účasti na kurze rozhodcu IPSC. Kurz IPSC rozhodcu sa bude konať v Prešove. ŠKP hradí poplatok za kurz rozhodcu IPSC, cestu a ubytovanie. Ostatné veci spojené so stravovaním si hradí každý sám. Pred samotným konaním kurzu záujemcov o kurz IPSC rozhodcu budú školiť kluboví IPSC rozhodcovia, ktorí vás pripravia na kurz. Pravidlá IPSC si môžete stiahnúť z klubovej web stránky v kolonke GALÉRIA + NA STIAHNUTIE. Na kurze sa predpokladá, že budete poznať aspoň zhruba pravidlá.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


12.06.2015

KURZ ROZHODCOV

Oznamujem členom ŠKP, ktorí boli prihlásený na kurz rozhodcov v IPSC streľbe, že Slovenská asociácia dynamickej streľby (SADS) určila predbežný termín konania kurzu, ktorým je mesiac august v Prešove. Kurz bude teda spojený s pretekom konaným v Prešove kde po ukončení kurzu budete rozhodovať v rámci kurzu pod dohľadom skúsených rozhodcov. Kurz bude trvať dva dni cez víkend s tým, že sa prichádza v piatok. Náklady spojené s cestou a ubytovaním hradí ŠKP. Jedine čo si treba zobrať so sebou je jedlo prípadne peniaze na jedlo. Viac informácií bude včas zverejnených.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


12.06.2015

AIRSOFT KEMP

Oznamujem členom ŠKP, ktorí chodievaju strieľať súťažne prípadne sa chystajú na tento rok, že Slovenská asociácia dynamickej streľby (SADS) organizuje v mesiaci august 2015 v Rimavskej Sobote Airsoftový kemp počas dvoch dní - víkend. Na organizovanej akcií sa v priebehu celého víkendu bude trénovať z airsoftových zbraní pod dohľadom skúsených inštruktorov. Kto by mal záujem kontaktujte podpredsedu ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


12.06.2015

TRÉNING

Dňa 14.06.2015 o 18:00 hod. na strelnici v Považskom Chlmci sa uskutoční tréning. Viac informácií nájdete v kalendári.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


04.06.2015

TRÉNING

Dňa 07.06.2015 na strelnici v Považskom Chlmci sa uskutoční tréning členov ŠKP. Bližšie informácie nájdete v kalendári AKTUALITY + KALENDÁR.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


19.05.2015

TERMÍN KONANIA IPSC AIRSOFT PRETEKU

Členom ŠKP oznamujem, že sa vedeniu ŠKP podarilo vybaviť priestory v ktorých ŠKP bude organizovať IPSC airsoftový pretek. Tieto priestory sa nachádzajú v žilinských kasárňach. Snažíme sa aby prvá súťaž v IPSC airsofte bola na vysokej a kvalitnej úrovni k čomu sú aj vykonávané potrebné práce. Termín uskutočnenia IPSC airsoftového preteku bol stanovený na 26.07.2015.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


19.05.2015

PRÁCE K ZORGANIZOVANIU IPSC AIRSOFT

Dávam na vedomie členom ŠKP, že do kalendára AKTUALITY + KALENDÁR boli zaznačené dni v ktorých sú plánované práce za účelom zhotovenia zariadení k zorganizovaniu IPSC aisoftového preteku.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


19.05.2015

TRÉNING

Dňa 23.05.2015 o 11:00 hod. na strelnici v Považskom Chlmci sa uskutoční tréning. Udalosť je zaznamenaná v kalendári kde nájdete viac informácií.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


17.05.2015

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Oznamujem členom predstavenstva ŠKP Luger Žilina, že dňa 24.05.2015 (nedeľa) o 18:00 hod. vo VIX-e na Hlinách 5, Žilina sa uskutoční schôdza predstavenstva ŠKP. Schôdza je prístupná aj pre ostatných členov ŠKP. Program schôdze bude včas zverejnený. Hlavnými bodmi schôdze sú:

 1. určenie úloh k zorganizovaniu IPSC airsoftového preteku v mesiaci Júl 2015 (už máme schválené priestory),
 2. vylúčenie členov ŠKP, ktorí do dňa uskutočnenia schôdze predstavenstva ŠKP nepoukazali na účet ŠKP členský poplatok.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


13.05.2015

ČLENSKÝ POPLATOK

Dávam na vedomie tým členom ŠKP, ktorí ešte neuhradili členský poplatok na účet ŠKP vedený v ČSOB, že mesiac máj 2015 je posledným mesiacom na zasielanie oneskorených členských poplatov na rok 2015. Nakoľko sa jedná o posledný mesiac nad rámec stanov avšak rozhodnutím predstavenstva ŠKP schváleným posledným termínom, ktorý platí už 3 rok, oneskorené členské poplatky sú navýšené o 5 eur. Vylučovanie členov ŠKP, ktorí nezaslali členský poplatok a tým si nepotvrdili svoje členstvo v ŠKP bude na najbližšej schôdzi predstavenstva ŠKP, ktorej predbežný termín konania sa odhaduje na budúci týždeň.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


13.05.2015

TRÉNING

Dňa 16.05.2015 (sobota) o 11:00 hod. sa uskutoční tréning. Viac informácií nájdete v kalendári AKTUALITY + KALENDÁR.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


05.05.2015

ČLENSKÝ POPLATOK

Vážení členovia ŠKP. Podľa Stanov ŠKP je najneskorší termín zaslania členského poplatku na účet ŠKP do konca mesiaca apríl príslušného kalendárneho roka. Rozhodnutím predstavenstva ŠKP, ktoré je v platnosti už 3 rok sa čas na zaslanie členského poplatku na účet ŠKP predĺžil o mesiac máj avšak s tým, že v máji je členský poplatok zvýšený o 5 eur z dôvodu adminstratívnej náročnosti spracovania po termíne uhradenia členského poplatku podľa stanov ŠKP. Po mesiaci máj 2015 vedenie ŠKP pristúpi k vylučovaniu tých členov ŠKP, ktorí si podľa stanov ŠKP nesplnili svoju povinnosť - zaslanie členského poplatku na účet ŠKP. Zároveň dávam do povedomia, že už 3 rok v ŠKP funguje brigádny poplatok 7 eur, ktorý uhrádza člen ŠKP, ktorý sa v priebehu roka nezúčastnil min. 2x na brigádach vyhlásených ŠKP na webe klubu. Preto upovedomujem tých členov ŠKP, ktorí síce zaplatili členský poplatok ale nezaslali 7 eur (v prípade, že sa v priebehu roka nezúčastnili min. 2x na brigádach) aby tak urobili najneskôr do konca mája 2015. Brigádny poplatok 7 eur slúži na to aby sa vyplatili lepiči, ktorí lepia terče na súťažiach v prípade, že sa člen ŠKP nezúčastní na brigáde - lepenie terčov na súťažiach.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


29.04.2015

TRÉNING

Dňa 09.05.2015 sa uskutoční tréning na strelnici v Považskom Chlmci. Viac informácií nájdete v kalendári v kolonke AKTUALITY + KALENDÁR. Vyžaduje sa však prihlásiť sa dopredu na e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


29.04.2015

POVOLENKA NA STRELNICU

Oznamujem členom ŠKP, ktorí si v mesiaci apríl 2015 zaplatili povolenku na strelnicu v Považskom Chlmci, že od pondelka 04.05.2015 v poobedňajších hodinách si môžu prísť pre povolenku osobne k predsedovi ŠKP. Povolenky vydáva predseda ŠKP, ktorého kontaktujte telefonicky. Telefonický kontakt na predsedu ŠKP nájdete v kolonke KONTAKTY + PREDSTAVENSTVO.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


28.04.2015

PREZENTÁCIA ŠKP LUGER ŽILINA V TELEVÍZIÍ

Členom ŠKP Luger Žilina dávam do pozornosti nasledujúci link: https://www.youtube.com/watch?v=FtMlrP3_x0s (čas: 9:31) kde nájdete prezentáciu pretekov v TV Fénix, ktoré boli organizované práve ŠKP Luger Žilina. Víťazom v divízií standard semi-auto sa stal náš člen Ján P.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


27.04.2015

NASLEDUJÚCA SÚŤAŽ ORGANIZOVANÁ ŠKP

Členom ŠKP dávam na známosť, že nasledujúca súťaž bude v IPSC airsofte (6 parkúrov) v žilinských kasárňach (dve telocvične) koncom mesiaca júl 2015. Vybavovanie telocvičných priestorov v žilinských kasárňach je ešte v štádiu schvaľovania zo strany veliteľa žilinských kasární. Po zorganizovaní IPSC airsoftového preteku bude ŠKP prvým klubom na Slovensku, ktorý sa zapodieva nielen IPSC ostrou streľbou ale aj IPSC airsoftom. Zorganizovanie IPSC airsoftu je podmienkou k zorganizovaniu Majstrovstiev Slovenska v IPSC airsofte, ktoré sa na základe splnenia podmienky budú organizovať taktiež v žilinských kasárňach o počte 12 parkúrov. Podmienku zorganizovania prvého preteku v IPSC airsofte na to aby ŠKP mohol zorganizovať Majstrovstvá Slovenska v IPSC airsofte v žilinských kasárňach nám dala SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby).

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


27.04.2015

ČLENSKÝ POPLATOK

Dávam na známosť členom ŠKP, ktorí ešte nemajú zaplatený členský poplatok za členstvo v ŠKP na rok 2015, že majú čas do konca mesiaca apríl 2015. Po mesiaci apríl 2015 do konca mesiaca máj 2015 bude možné uhradiť členský poplatok avšak zvýšený o 5 eur a po mesiaci máj 2015 sa budú oficiálne vyradzovať tí členovia ŠKP, ktorí nezaslali členský poplatok na účet ŠKP uvedený v kolonke ČLENSTVO. Spomenuté termíny úhrady členského polatku sa riadia podľa Stanov ŠKP a rozhodnutia predstavenstva ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


27.04.2015

POĎAKOVANIE

Touto cestou sa chcem poďakovať členom ŠKP, ktorí sa podieľali na ogranizácií pretekov cez víkend v dňoch 25-26.04.2015 ako pomocníci pri lepení terčov ale aj ako pomocníci pri stavbe a skladovaní materiálu. S vašou pomocou sa nám podarilo zorganizovať preteky, ktoré majú veľmi dobrú odozvu nielen u slovenských strelcov ale aj u poľských aj českých strelcov. Osobitne sa chcem poďakovať zástupcovi pre lukostrelecký oddiel Radoslavovi S. za jeho čas a ochotu naučiť sa štatistický program na nahadzovanie a vyhodnocovanie výsledkov strelcov na puškovom preteku konaného dňa 26.04.2015 (nedeľa) bez ktorého by nebolo možné pretek úspešne ukončiť. Moje poďakovanie patrí všetkým zúčastneným členom ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


13.04.2015

TRÉNING

Dňa 19.04.2015 (nedeľa) sa na strelnici v Považskom Chlmci o 10:30 hod. uskutoční tréning pre členov ŠKP. Prípadní záujemcovia sa hláste na klubovú e-poštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Udalosť je zaznamenaná aj v kalendári na klubovej web stránke v kolonke AKTUALITY + KALENDÁR.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


10.04.2015

KURZ NA ZÍSKANIE ROZHODCU PRE IPSC STREĽBU

Vážení členovia ŠKP. SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby) v letných mesiacoch 2015 organizuje kurz na získanie rozhodcu IPSC. Náklady spojené s kurzom hradí ŠKP pričom sa jedná o 3-dňový kurz, ktorý začína v piatok a končí sa v nedeľu. Presný dátum konania kurzu bude ešte zverejnený. Výhodou člena ŠKP, ktorý absolvuje kurz rozhodcu pre IPSC streľbu (vrátane IPSC airsoftu) je, že neuhrádza štartovné na pretekoch, na ktorých rozhoduje a táto možnosť mu nielen viac sprístupní aj iné preteky IPSC streľby (vrátane IPSC airsoftu) po finančnej stránke ale rozšíri mu aj obzor v streľbe alebo aj možnosť sa porovnávať s vyspelými pretekármi. Vyslanie na kurz rozhodcu, SADS podmieňuje členstvom v SADS, ktorý je pre členov v kategórií palných zbraní 30 € a v kategórií airsoftu 10 €. Nakoľko máme v klube členov, ktorí sú členmi SADS tak v tomto prípade už nič neuhrádzajú ale členovia ŠKP, ktorí nie sú členmi SADS a majú záujem sa zúčastniť kurzu tak v tom prípade sa musia stať členmi SADS ešte pred samotným konaním kurzu. Prípadní záujemcovia môžu poslať svoj záujem zúčastniť sa na kurze prostredníctvom klubovej e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


07.04.2015

TRÉNING

Dňa 11.04.2015 o 10:30 hod. na strelnici v Považskom Chlmci sa uskutoční tréning. Tréning je určený pre členov ŠKP. Uskutočnenie tréningu je však závislé od počasia, ktoré bude v daný deň. Ďalšie informácie nájdete v kalendári AKTUALITY + KALENDÁR.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


07.04.2015

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Dnešným dňom o  18:00 hod. vo vix-e na Hlinách 5, pri junióre v Žiline sa uskutoční schôdza predstavenstva ŠKP. Jedná sa o presunutú schôdzu predstavenstva ŠKP z predošlého dátumu konania schôdze. S presunutím schôdze súhlasili členovia predstavenstva ŠKP. Schôdza je prístupná pre členov ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


02.04.2015

TRÉNING

Dňa 05.04.2015 (nedeľa) o 10:30 hod. na strelnici v Považskom Chlmci sa uskutoční tréning. Záujemcovia o tréning sa môžu nahlásiť prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Počet osôb na jedného vyučujúceho je stanovený na max. 4 osoby preto sa prednostne vyučujúci členovia ŠKP budú venovať tým členom ŠKP, ktorí sa dopredu nahlásia na spomínanej e-pošte. V prípade nových uchádzačov o tréning sa bude na začiatku venovať pozornosť teórií a to hlavne bezpečnosti a v prípade členov ŠKP, ktorí už boli na tréningu sa výučba zameria na spresnenie streľby za súčasného aplikovania bezpečnostných pravidiel. Tréning sa však uskutoční za predpokladu vyhovujúceho počasia a práve pre tento účel sa prihláseným záujemcom o tréning bude posielať sms v prípade nevyhovujúceho počasia, že sa tréning ruší. Tréning je zapísaný aj v kalendári v kolonke AKTUALITY + KALENDÁR.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


01.04.2015

ČLENSKÝ POPLATOK

Upovedomujem členov ŠKP, ktorí ešte nemajú uhradený členský poplatok za rok 2015, že mesiac apríl 2015 je podľa Stanov ŠKP posledným mesiacom na zaslanie členského poplatku na účet ŠKP vedený v ČSOB (viac info v kolonke členstvo). Po mesiaci apríl 2015 bude členský poplatok zvýšený o 5 eur a v mesiaci jún 2015 sa budú vylúčovať tí členovia ŠKP, ktorí neuhradili v stanovenom termíne členský poplatok. K členskému poplatku však treba pripočítať brigádny poplatok vo výške 7 eur - to platí pre členov ŠKP, ktorí v roku 2014 neboli min. 2x na brigádach.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


01.04.2015

POVOLENKY NA STRELNICU

Oznamujem členom ŠKP, ktorí si zaplatili za povolenku na strelnicu v Považskom Chlmci, že dnešným dňom boli povolenky na strelnicu vybavené. Ohľadom prevzatia povolenky na strelnicu kontaktujte predsedu ŠKP až od 14:00 hod. odo dňa 02.04.2015.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


24.03.2015

TLAČIVÁ SÚVISIACE SO ŠPORTOVOU ČINNOSŤOU ČLENA ŠKP

Pripomínam hlavne aktívnym členom ŠKP (strieľajúci), že aj na rok 2015 sú v platnosti tlačivá súvisiace s účasťou na športových podujatiach ako sú napríklad: žiadosť o schválenie preteku alebo žiadosť o schválenie cesty. Tieto tlačivá je potrebné vyplniť a zaslať na e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. v prípade, že strelec ŠKP má záujem o preplatenie pomernej sumy nákladov alebo všetkých nákladov súvisiacich so športovou činnosťou člena ŠKP. Tlačivá sa zasielajú min. týždeň pred uskutočnením cesty alebo športového podujatia. Každé tlačivo má svoje číslo, ktoré prideľuje podpredseda ŠKP preto v prípade oneskoreného zaslania potrebných tlačív nebude uvedená žiadosť akceptovaná. Potrebné informácie k danému tlačivu sa nachádzajú v spodnej časti písomnosti v poučení. Potrebné tlačivá nájdete v kolonke AKTUALITY + TLAČIVÁ.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


24.03.2015

ČLENSKÝ POPLATOK

Pripomínam členom ŠKP, že termín poukázania členského poplatku na účet klubu je podľa Stanov ŠKP stanovený do konca mesiaca apríl 2015. Po mesiaci apríl do konca mája 2015 pre tých čo zabudli na zaslanie členského poplatku do konca mesiaca apríl 2015 sa členský poplatok zvyšuje o 5 eur. Stanovené podmienky platia pre všetkých členov ŠKP vrátane predstavenstva, revíznej komisie a aktívnych členov ŠKP. Po mesiaci máj 2015 sa budú vylúčovať tí členovia ŠKP, ktorí nezaslali na účet ŠKP členský poplatok a zo zákona sa budú zasielať upovedomenia na miestne príslušné oddelenie PZ.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


24.05.2015

TRÉNING

Dňa 29.03.2015 o 10:15 hod. sa uskutoční tréning na strelnici Riviéra v Považskom Chlmci. Žiadam hlavne juniorov a ostatných záujemcov o tréning aby sa vopred nezabudli nahlásiť prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Z bezpečnostného hľadiska je stanovený max. počet osôb v počte 4 členovia na jednú vyučujúcu osobu.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


24.03.2015

ZMENA TERMÍNU KONANIA SCHôDZE PREDSTAVENSTVA ŠKP

Na základe dojednania termínu schôdze predstavenstva ŠKP medzi jednotlivými členmi predstavenstva ŠKP dávam na vedomie členom predstavenstva ŠKP a členom ŠKP, ktorí majú záujem prísť na schôdzu, že sa posunul termín konania schôdze predstavenstva zo dňa 27.03.2015 na deň 26.03.2015 na 17:00 hod. Body schôdze budú ešte zverejnené na webe klubu pred samotnou schôdzou.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


20.03.2015

GULÁŠOVÁ AKCIA PRE ČLENOV ŠKP

Vážení členovia ŠKP Luger Žilina.

Tak ako to vedenie ŠKP ohľadom zorganizovania posedenia pri guláši avizovalo koncom roka 2014 tak sa vedenie ŠKP rozhodlo, že dňa 10.05.2015 (nedeľa) organizuje pre svojich členov ŠKP, ktorí sa podieľali na chode ŠKP v roku 2014 a pre sponzorov posedenie pri guláši s malým tréningom. Daná akcia sa uskutoční na strelnici v Považskom Chlmci. Členovia ŠKP k danej akcií budú postupom času dostávať pozvánky cez e-pošty na uvedenú akciu.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


17.03.2015

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Dňa 27.03.2015 o 18:00 hod. vo vinotéke VIX pri juniore na Hlinách V, Žilina sa uskutoční schôdza predstavenstva ŠKP. Program schôdze bude včas zverejnený.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


01.03.2015

POVOLENKY NA STRELNICU V POVAŽSKOM CHLMCI

Oznamujem členom ŠKP, ktorí si zaplatili povolenky na strelnicu Riviera v Považskom Chlmci, že od utorka 02.03.2015 si môžu prísť prevziať povolenku na strelnicu. Pred prevzatím povolenky kontaktujte telefonicky predsedu ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


12.02.2015

ZVEREJNENIE ZÁPISNICE ZO SCHôDZE PREDSTAVENSTVA ŠKP + ZVEREJNENIE ROZHODNUTIA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Oznamujem členom ŠKP, že na klubových web stránkach www.skpluger.eu dnešným dňom je prístupná zápisnica zo schôdze predstavenstva ŠKP, ktorú nájdete v sekcií AKTUALITY + ZÁPISNICE, taktiež dnešným dňom je zverejnené rozhodnutie predstavenstva ŠKP o vytvorení loga pre lukostrelecký oddiel ŠKP, ktoré nájdete v sekcií AKTUALITY + ROZHODNUTIA. K zverejneným písomnostiam majú prístup jedine členovia ŠKP zadaním svojích prístupových údajov, ktoré im boli zaslané e-poštou. V prípade zabudnutia uvedených prihlasovacích údajov kontaktujete administrátora web stránky prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


09.02.2015

2% Z DANÍ

Vážení členovia ŠKP. V prílohe oznamu vám prikladám tlačivo - vyhlásenie o poukázaní 2% z daní FO. Tí členovia ŠKP, ktorí majú záujem touto formou prispieť k chodu ŠKP je za potreby aby ste vyplnené talčivo od kolonky 01 až po kolonku 11 vyplnili a najneskoršie do 15 februára odovzdali zamestnávateľovi. Zvyšné kolonky vyplňuje ŠKP. Zamestnáveteľ vám po určitom čase vráti spomínané vyhlásenie spolu s ďalším papierom, ktoré je potrebné potom odovzdať predsedovi ŠKP. Z poukázaných 2% z daní FO po dohode medzi vami a vedením ŠKP budú môcť byť hradené niektoré výdavky súvisiace s členstvom či športovými aktivitami v ŠKP.

Príloha č. 1 - Vyhlásenie o poukázaní 2% z daní FO

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


09.02.2015

LOGO LUKOSTRELECKÉHO ODDIELU ŠKP

Dňa 06.02.2015 sa uskutočnila schôdza predstavenstva ŠKP na ktorej sa schválilo vytvorenie osobitného loga pre lukostrelecký oddiel ŠKP. Uvedené logo budú môcť nosiť na dresoch členovia ŠKP zapodievajúci sa lukostreľbou teda tí, ktorí sa zúčastňujú na lukostreleckých pretekoch. Spomínané logo bude schválené na nasledujúcej schôdzi predstavenstva ŠKP a tí členovia ŠKP, ktorí majú záujem sa podieľať na tvorbe loga pre lukostrelecký oddiel ŠKP môžu svoj návrh zaslať na e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. najneskôr do konania schôdze predstavenstva ŠKP na ktorej sa bude schvaľovať spomínané logo lukostreleckého oddielu ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


09.02.2015

KALENDÁR ŠKP

Dávam na známosť členom ŠKP, že v sekcií AKTUALITY + KALENDÁR je zverejnený kalendár v ktorom sa v priebehu kalendárneho roka budú zapisovať akcie konané pod hlavičkou ŠKP ako aj iné aktivity súvisiace s chodom ŠKP pre lepšie zorientovanie sa v plánovaných aktivitách ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


09.02.2015

BRIGÁDNY POPLATOK

Vážení členovia ŠKP. Už tretí rok za sebou funguje v klube uplatnenie uhradenia brigádneho poplatku členom ŠKP vo výške 7€ v prípade, že sa člen ŠKP za predošlý rok nezúčastnil brigád min. 2x do roka. Bližšie podmienky sú popísané v sekcií ČLENSTVO. Dňa 06.02.2015 sa uskutočnila shcôdza predstavenstva ŠKP na ktorej sa stanovili podmienky pre tých členov ŠKP, ktorí nebudú musieť uvedený brigádny poplatok uhrádzať spolu s členským poplatkom. Medzi uvedených členov ŠKP, ktorí sú oslobodení od platenia brigádneho poplatku patria:

 1. členovia ŠKP s preukazom ZŤP,
 2. sponzori,
 3. členovia ŠKP dlhodobo chorí (treba dokladovať).

Brigádny poplatok sú povinní uhradiť aj predstavenstvo ŠKP, revízna správa ŠKP a aktívne strieľajúci členovia ŠKP, ktorí za predošlý rok nemajú splnenú povinnosť 2x do roka sa zúčastniť na brigáde.

Účelom brigád nie je len ostať v užšom kontakte s členmi ŠKP ale aj organizačná výpomoc pri organizovaní pretekov pod hlavičkou ŠKP. Pri brigádach zúčastnení členovia ŠKP ostávajú v kontakte s úzkym vedením ŠKP, teda vedenie ŠKP vie o Vás nie len z karty člena, ktorú Ste pri vstupe predkladali ale aj z osobného kontaktu, ktorý je pre úzke vedenie ŠKP taktiež dôležité pretože musíme o Vás vedieť nie len z papieru ale aj z osobného kontaktu nakoľko komunikujeme s orgánmi štátnej správy.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


04.02.2015

BRIGÁDNY POPLATOK

Vážení členovia ŠKP. Do konca apríla 2015 je čas na zaslanie ročného členského poplatku na účet klubu vedeného v ČSOB, ktorého číslo je zverejnené v sekcií ČLENSTVO. Do dnešného dňa už boli na účet ŠKP zaslané ročné členské poplatky za rok 2015 avšak bez brigádneho poplatku, ktorí činí 7 eur na rok. Brigádny poplatok je v platnosti už tretí rok a uplatňuje sa u členov ŠKP, ktorí sa v priebehu predošlého roka nezúčastnili min. 2x na brigádach. Brigádny príspevok platí aj pre členov predstavenstva a aktívne strieľajúcich členov ŠKP, ktorí sa v priebehu predošlého roka min. 2x do roka nezúčastnili brigád. Od brigádneho príspevku sú oslobodení sponzori, členovia s preukazom ZŤP, členovia dlhodobo chorí alebo odcestovaní (je potrebné o tejto skutočnosti informovať predstavenstvo na e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


03.02.2015

ČLENSKÝ POPLATOK DO SADS

Vážení aktívne strieľajúci členovia ŠKP a rozhodcovia. Blíži sa termín do ktorého by ste mali zaslať členský poplatok za členstvo v SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby). Nakoľko transakcie medzi bankami taktiež trvajú nejaký ten čas tak z tohto dôvodu sme stanovili termín do 06.02.2015 kedy sa má zaslať členský príspevok do SADS. Členské príspevky do SADS zasielajte na číslo účtu klubu IBAN: SK7183300000002500636020 (fio banka). Neskôršia platba členského bude možná avšak s adekvátnou penalizáciou, ktorú schválila SADS. V uvedenom prípade chcem upozorniť rozhodcov, ktorí rok boli bez členstva v SADS, že druhý rok bez členstva v SADS daný rozhodca stráca štatút rozhodcu pre IPSC streľbu.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


30.01.2015

POVOLENKA NA STRELNICU V POVAŽSKOM CHLMCI

Vážení členovia ŠKP, ktorí ste si zaplatili celoročnú povolenku na strelnicu v Považskom Chlmci, oznamujem vám, že dnešným dňom boli povolenky na strelnicu vybavené a po telefonickom dohovore s predsedom ŠKP si môžete pre povolenky chodiť. Ďalšia povolenka na strelnicu sa bude vybavovať až koncom mesiaca február 2015. Zároveň vás chcem požiadať aby ste predsedovi volali ohľadom povoleniek na strelnicu maximálne do 18 hod. a dodržiavali pravidlá manipulácie so zbraňou na strelnici tak ako to je popísané v ozname zo dňa 26.01.2015.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


28.01.2015

ČLENSKÁ SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Oznamujem členom predstavenstva ŠKP, že dňa 06.02.2015 o 18 hod. sa uskutoční schôdza predstavenstva ŠKP. Viac informácií ako aj program schôdze nájdete v prílohe oznamu. Obzvlášť chcem upozorniť tých členov predstavenstva ŠKP, ktorí sa nezúčastnili na predošlej schôdzi predstavenstva ŠKP, že neúčasť 2x za sebou na schôdzi predstavenstva ŠKP, podľa Stanov ŠKP sa rieší vylúčením člena predstavenstva ŠKP a voľbou nového člena ŠKP. V prípade vážnych dôvodov opätovnej neúčasti na schôdzi predstavenstva ŠKP je potrebne o tejto skutočnosti informovať hlavne predsedu ŠKP, ktorý ako jediný podľa Stanov ŠKP môže podľa povahy okolnosti udeliť výnimku.

Príloha č. 1 - Zvolanie schôdze predstavenstva ŠKP

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


28.01.2015

ČLENSKÝ POPLATOK DO SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby)

Posledný oznam pre aktívne strieľajúcich členov ŠKP a členov ŠKP, ktorí chú byť členmi SADS. Oznamujem aktívne strieľajúcim členom ŠKP a členom ŠKP, ktorí chcú byť členmi SADS - ktorí majú záujem aj v roku 2015 strieľať na súťažiach IPSC streľby od úrovne level 2 a vyššie, že je potrebné do 06.02.2015 zaslať na účet ŠKP členský polatok do SADS vo výške 30 €. Uvedený členský poplatok bude hromadne zaslaný z klubového účtu ŠKP na účet SADS. Oneskorenie zaslania členského poplatku asociácia postihuje zvýšením členského polatku. Členský poplatok do SADS vo výške 30 € platí pre streľbu IPSC (ostrá streľba), poplatok 5 € do SADS platí pre strelcov z airsoftových zbraní, ktorí sa tým pádom môžu taktiež zúčastňovať airsoftových súťaží od úrovne level 2 a vyššie. Uvedené členské poplatky do SADS zasielajte na druhý klubový účet s IBAN: SK71833 0000 000 2500 636020 (fio banka). Do poznámky zadajte svoje meno a priezvisko a účel platby napr.: Michal Hruška - členský poplatok do SADS aby sme vedeli s istotou identifikovať platiteľa. Bez toho aby sme mohli identifikovať platiteľa nebude zaslaný členský poplatok do SADS. O preverení pripísania členského poplatku do SADS vo výške 30 € na účet ŠKP sa môžete informovať cez e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


26.01.2015

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SO ZBRAŇOU

Na základe udalostí, ktoré sa opakujú každý rok aj v súvislosti s členmi ŠKP na strelnici v Považskom Chlmci pridávam stručný výcuc toho ako ma strelec bezpečne zaobchádzať so zbraňou na strelnici. Tieto pokyny berte zodpovedne pretože každého jedného z nás si na strelnici všímajú vojaci, policajti, colníci, športoví strelci či iní ľudia, ktorí manipulujú so zbraňou a nedostatky naších členov potom posúvajú predsedovi ŠKP.

 1. So zbraňou zaobchádzajte vždy tak ako keby bola nabitá - majte na zreteli, že palná zbraň je pri jej použití smrteľná alebo minimálne môže spôsobiť neželané zranenie.

 2. V prítomnosti iných ľudí sa so zbraňou manipuluje vždy tak aby iní ľudia boli za človekom, ktorý manipuluje - strieľa zo zbrane.

 3. Po strelnici sa pohybuje so zbraňou bez zásobníka v zbrani s prázdnou komorou a spusteným bicím ústrojenstvom a zapúzdrenou prípadne odloženou v uložnom boxi, zásobník sa dáva do zbrane a bicie ústrojenstvo sa napína na palebnej čiare.

 4. Pri streľbe má mať strieľajúci ako aj prítomní ľudia okolo neho okuliare aj slúchadlá - zo striel pri náraze o kameň či iný tvrdý predmet odlietavajú črepiny, ktoré preletia aj do iného valu, pri zasiahnutí oka Vám toto oko už nič nenahradí a rovno si môžte kúpiť sklenené oko!!! Ak nemáte slúchadla dajte si provizórne do uší vatu alebo nábojnicu pomôže Vám to ale viac sa odporúčajú slúchadlá, ktoré Vám zakryjú celé sluchové ústrojenstvo.

 5. Vždy sa strieľa tak aby strieľajúci bol v priestore medzi dvoma valmi teda nesmie byť ďalej ako je začiatok valu a to hlavne kvôli bezpečnosti iných strieľajúcich ľudí.

 6. Ak z palebnej čiary strieľa viac ako jeden človek, tak sa počká na posledného strelca kým sa dostrieľa a až po tom ako si všetci dáte pokyny, že bola streľba ukončená, všetci vykonáte ranu istoty po vybratí zásobnika zo zbrane, zapúzdrite zbrane a až potom sa chodí ku terčom.

 7. Po dostrieľaní vždy spravte ranu istoty aj keď máte záver vzadu a to vždy v smere streľby do strelišťa, takto sa vždy uistite, že zbraň je prázdna a bezpečná - ak nezískate tento návyk raz sa Vám to môže vymstiť.

 8. Z bezpečnostného dôvodu ak máte viac zbraní, vždy niekto ostáva prítomný pri ostatných zbraniach kým iní idú ku terčom pretože strelnica nie je oplotená a na strelnicu má prístup doslova každý aj neželaní ľudia.

 9. Nedovoľte iným ľuďom, ktorí nemajú povolenie na vstup na strelnicu (deti, ľudia z centra pre liečbu drogovo závislých, zberači nábojníc) aby Vám ochodili okolo miesta kde strieľate prípadne zbierali nábojnice v čase keď strieľate, túto ich činosť im povoľte až keď úplne skončíte streľbu kľudne môžete týchto ľudí vykázať zo strelnice prípadne ich upozornite nech majú okuliare a slúchadlá.

 10. S autami parkujte jedine na ceste prípadne v strede strelnice na štrku nie však na trávniku bližšie k valom prípadne pred poľovníckou búdou - vyžaduje si to takto predseda poľovníckeho združenia.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


19.01.2015

ČLENSKÝ POPLATOK A POPLATOK ZA STRELNICU

Vážení členovia ŠKP. Pre upresnenie ohľadom výšky členského poplatku vás chcem odkázať na klubovú stránku www.skpluger.eu kde v sekcií ČLENSTVO nájdete potrebné informácie o výške členského poplatku. Členský poplatok sa zasiela cez účet s už určeným textom tak ako to je na klubovej stránke. Nezasielajte členský poplatok cez poštu pretože často krát nám vo výpise chýbajú údaje o odosielateľovi čím zbytočné vznikajú problémy napri. pri odvolávaní člena ŠKP za neuhradenie členského poplatku.

Taktiež vás chcem upozorniť na to, že poplatok za strelnicu sa platí osobne do rúk predsedovi ŠKP. Kontakt na predsedu ŠKP nájdete v sekcií KONTAKTY + PREDSTAVENSTVO. Nezasielajte poplatok za strelnicu spolu s členským poplatkom prípadne osobitne na účet klubu ale osobne do rúk predsedovi ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


19.01.2015

ZVEREJNENIE FORMÁLNYCH TLAČÍV POUŽÍVANÝCH V ŠKP

Vážení členovia ŠKP. V sekcií AKTUALITY + TLAČIVÁ boli zverejnené oficiálne tlačivá schválené predstavenstvom ŠKP. Zverejnené tlačivá sa používajú pre vnútornú komunikáciu v ŠKP za účelom zefektívnenia vedenia administratívnej agendy ŠKP ale aj financií. Preto Vás žiadam hlavne v prípade žiadania o schválenie preplatenia preteku či cesty aby ste včas a správne vyplnené tlačivá zasielali na klubovú e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


13.01.2015

ZVEREJNENIE ZÁPISNICE ZO SCHôDZE PREDSTAVENSTVA ŠKP

V sekcií AKTUALITY + ZÁPISNICE bola zverejnená zápisnica zo schôdze predstavenstva ŠKP konanej dňa 22.12.2014. Zápisnicu si môžu prečítať jedine členovia ŠKP, ktorí majú prístupové údaje na otvorenie sekcie ZÁPISNICE, ktoré im boli zaslané pri registrácií adminom. V prípade, že si nepamätáte prístupové údaje prípadne vám z nejakého dôvodu nejde otvoriť sekcia ZÁPISNICE je potrebné aby ste za účelom odstránenia problému kontaktovali admina cez klubovu e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Zároveň dávam na známosť, že podľa rozhodnutia predstavenstva ŠKP plynie zároveň 7 dňová lehota odo dňa zverejnenia zápisnice na jej pripomienkovanie. Pripomienkovať môžu jedine osoby, ktoré boli prítomné na schôdzi predstavenstva ŠKP a to v prípade, že zaznamenané rozhodnutia v zápisnici zo schôdze predstavenstva ŠKP nesúhlasia so skutkovým stavom zo dňa uskutočnenia schôdze predstavenstva ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


06.01.2015

ČLENSKÝ POPLATOK DO SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby)

Oznamujem členom ŠKP, ktorí majú záujem v roku 2015 strieľať na súťažiach IPSC streľby od úrovne level 2 a vyššie, že je potrebné do 06.02.2015 zaslať na účet ŠKP členský polatok do SADS vo výške 30 €. Uvedený členský poplatok bude hromadne zaslaný z klubového účtu ŠKP na účet SADS. Oneskorenie zaslania členského poplatku asociácia postihuje zvýšením členského polatku. Členský poplatok do SADS vo výške 30 € platí pre streľbu IPSC (ostrá streľba), poplatok 5 € do SADS platí pre strelcov z airsoftových zbraní, ktorí sa tým pádom môžu taktiež zúčastňovať súťaží od úrovne level 2 a vyššie. Uvedené členské poplatky do SADS zasielajte na druhý klubový účet s IBAN: SK71833 0000 000 2500 636020 (fio banka). Do poznámky zadajte svoje meno a priezvisko a účel platby napr.: Michal Hruška - členský poplatok do SADS aby sme vedeli s istotou identifikovať platiteľa. Bez toho aby sme mohli identifikovať platiteľa nebude zaslaný členský poplatok do SADS.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


06.01.2015

POVOLENKA NA STRELNICU V POVAŽSKOM CHLMCI

Vážení členovia ŠKP. Ak máte záujem chodiť a strieľať na strelnicu v Považskom Chmci i naďalej v priebehu roka 2015 tak je potrebné kontaktovať predsedu ŠKP a osobne mu odovzdať peniaze za prenájom strelnice na rok 2015, ktoré následne odovzdá poľovníckemu združeniu, ktoré je majiteľom strelnice. Tel. kontakt na predsedu je zverejnený v kolonke kontakty. Výška ceny prenájmu strelnice je na rok 2015 nezmenená teda 27 eur/rok. V žiadnom prípade neposielajte peniaze za prenájom strelnice na účet ŠKP tak ako to bývalo v predošlých rokoch aj napriek zverejneným oznamom. Takáto suma Vám bude v tomto prípade zaslaná späť. Peniaze za povolenky sa budú odovzdávať vždy na konci daného mesiaca kedy sa zároveň budú odovzdávať členom už vydané povolenky. Priebežné informácie budú na webe.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


26.12.2014

TRÉNING + BRIGÁDA

Dňa 28.12.2014 o 12 hod. na strelnici v Považskom Chlmci sa uskutoční tréning. Záujemcovia sa môžete hlásiť prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. V ten istý deň ale o 11:00 hod. sa po zvážení vedenia ŠKP uskutoční posledná tohtoročná brigáda na strelnici v Považskom Chlmci zameraná len na spočitávanie materilau. Nakoľko medzi členmi sú aj takí, ktorí majú len jednú brigádu bolo by škoda neprísť pretože povinnosťou sú dve brigády do roka. V prípade zúčastnenia sa iba jednej brigády to nemá vplyv na brigádny príspevok na ďalší rok. Brigádny príspevok sa využíva na zaplatenie inej osoby ako je člen ŠKP, ktorý za brigádny príspevok, ktorý poukázal člen ŠKP vykoná práce, ktoré mal za povinnosť vykonať člen ŠKP, ktorý brigádny príspevok zaplatil. Predpokladaný čas trvania brigády sa odhaduje do 1 hod. Záujemcovia o brigádu sa môžete hlásiť prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


23.12.2014

VIANOCE A NOVÝ ROK 2015

Všetkým členom ŠKP vedenie ŠKP želá veselé a bohaté vianoce v spoločnosti rodiny a úspešný nový rok 2015 :-). 

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


19.12.2014

PRÁCE NA IPSC AIRSOFTE

Vážení členovia ŠKP.

Dňa 21.12.2014 sa uskutoční posledná brigáda v tomto roku na strelnici v Považskom Chlmci. Okrem tejto brigády sa budú vykonávať práce za účelom zhotovenia technického zariadenia pre zorganizovanie IPSC airsoftu, ktorého prvý pretek ŠKP plánuje v mesiaci apríl 2015. Preto ak ešte nemáte splnenú podmienku 2x brigáda do roka môžete sa do konca roka 2014 prihlasovať na práce v súvislosti s IPSC airsoftom, ktoré sa budú vykonávať v krytých priestoroch. Max. počet pomocníkov na jeden deň sme stanovili na max. 2 pomocníkov. Prihlasovať sa môžete prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


15.12.2014

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Dávam na vedomie členom predstavenstva ŠKP, že dňa 22.12.2014 o 18:00 hod. sa uskutoční v tomto roku posledná schôdza predstavenstva ŠKP. Predpokladaný termín trvania schôdze sa odhaduje na max. 1 hod. Účelom schôdze je prijatie nových členov ŠKP a schválenie nových formálnych tlačív potrebných pre rok 2015. Program schôdze predstavenstva ŠKP prikladám do prílohy oznamu kde nájdete viac informácií. Schôdza je prístupná každému členovi ŠKP. V súvislosti so schôdzou predstavenstva ŠKP chcem požiadať tých členov ŠKP, ktorí majú zapožičaný majetok od ŠKP prípadne nemajú podpísané potrebné písomnosti, ktoré vedenie prípadne predstavenstvo ŠKP vyžaduje podpísať podľa schválených rozhodnutí predstavenstva alebo predsedu ŠKP aby sa zúčastníli schôdze predstavenstva ŠKP za účelom podpísania týchto písomností. Schôdza je poznačená taktiež v kalendári klubového webu, ktorý nájdete v kolonke AKTUALITY + KALENDÁR.

Príloha č. 1 - Zvolanie schôdze predstavenstva ŠKP

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


15.12.2014

TRÉNING + BRIGÁDA

Vážení členovia ŠKP. Dňa 21.12.2014 o 11:00 hod. sa uskutoční v tomto roku posledná brigáda na strelnici v Považskom Chlmci za účelom spočítania materiálu v búde. Brigáda bude trvať približne 1 hod. O 12:00 hod. sa vzápäti po uskutočnení brigády uskutoční tréning s palnými zbraňami. Záujemcovia o brigádu a tréning sa môžu nahlasovať na e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Tréning a brigáda sú poznačené taktiež v kalendári klubového webu, ktorý nájdete v kolonke AKTUALITY + KALENDÁR.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


15.12.2014

POĎAKOVANIE

Vedenie ŠKP sa chce týmto spôsobom poďakovať tým členom ŠKP, ktorí dňa 14.12.2014 prišli pomôcť na plánovanú brigádu na strelnici v Považskom Chlmci. Aj vďaka vám ide plnenie plánovaných úloh na rok 2014 rýchlejšie a tým pádom sa môžme venovať skvalitňovaniu materiálnej základne pre členov ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


11.12.2014

NAHLASOVANIE ZMENY ÚDAJOV ČLENMI ŠKP

Vážení členovia ŠKP. Vedenie ŠKP vás chce požiadať aby ste nahlasovali každú zmenu svojich údajov ako je trvalý pobyt, zmena mena a zmena zbrojného preukazu. Tieto údaje potrebujeme pre komunikáciu s políciou s UNITOP a oddelením na MV SR a absencia týchto údajov nám do veľkej miery sťažuje prácu. Ak ŠKP bude disponovať zlými údajmi o svojích členov budeme musieť pristúpiť k vylučovaniu týchto členov ŠKP pretože pre nesprávnosť údajov ako keby v evidencií ŠKP ani neexistovali takýto členovia ŠKP. Preto vás chceme požiadať z dôvodu predchádzania týchto problémov aby ste každú zmenu spomenutých údajov nahlasovali na e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


09.12.2014

BRIGÁDA

Dňa 14.12.2014 o 11:00 hod. na strelnici v Považskom Chlmci sa popri plánovanom tréningu uskutoční brigáda, ktorá je plánovaná približne na 1 hod. Členovia ŠKP, ktorí ešte nemáte splnenú podmienku 2x do roka brigáda majú možnosť si túto povinnosť splniť. Prípadni záujemcovia sa môžu hlásiť na e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


07.12.2014

PRÍSTUP ČLENOV ŠKP NA ZAMKNUTÉ STRÁNKY WWW.SKPLUGER.EU

Vážení členovia ŠKP. Na klubovom webe www.skpluger.eu sa nachádzajú 3 stránky na ktoré sa dostanete jedine zadaním svojích prihlasovacích údajov a hesla, ktoré Vám boli zaslané. Jedná sa hlavne o stránky ZÁPISNICE, ROZHODNUTIA nachádzajúce sa v kolonke AKTUALITY a tretia stránka TRÉNING IPSC nachádzajúca sa v kolonke NA STIAHNUTIE. V prípade, že sa chcete dostať na tieto stránky je potrebné zadať údaje, ktoré vám boli zaslané e-poštou. Ak si prihlasovacie údaje nepamätáte je potrebné kontaktovať administrátora, ktorým je podpredseda ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


07.12.2014

TRÉNING

Dňa 14.12.2014 (nedeľa) o 11:00 hod. sa uskutočni tréning na strelnici v Považskom Chlmci. Členovia ŠKP, ktorí máte záujem sa zúčastniť je potrebné sa dopredu nahlásiť na e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Počet členov ŠKP, ktorým sa môžeme naraz venovať je stanovený na 4 členov ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


04.12.2014

TRÉNING

Dňa 07.12.2014 (nedeľa) o 11:00 hod. sa uskutoční tréning na strelnici v Považskom Chlmci. Záujemcovia o tréning môžete svoju účasť nahlásiť prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Počet členov, ktorým sa budeme môcť venovať naraz sme obmedzili na počet 4 členovia preto rozhodne poradie v akom sa na tréning prihlásite.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


04.12.2014

ZVEREJNENIE ZÁPISNICE Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ŠKP

Vážení členovia ŠKP. V sekcií AKTUALITY - ZÁPISNICE bola zverejnená zápisnica z Valného zhromaždenia ŠKP. Zápisnicu si môžete prečítať jedine po zadaní prístupových údajov, ktoré Vám boli zaslané po vašom zadaní na web ŠKP pretože uvedená stránka je prístupná jedine pre členov ŠKP, ktorým bol daný prístup na vstup na uvedenú stránku ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


02.12.2014

OZNAM O USKUTOČNENOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ ŠKP

Dňa 30.11.2014 o 18:00 hod. sa uskutočnilo Valné zhromaždenie ŠKP Luger Žilina. Valné zhromaždenie nebolo uznášaniaschopné preto prebrané body slúžiliny len ako informatívne podané informácie. Podľa Stanov ŠKP však Valné zhromaždenie bez ohľadu na to koľko je prítomných členov na Valnom zhromaždení môže schvaľovať výšku členského poplatku. Výška členského poplatku ostáva nezmenená ale stanovil sa členský poplatok pre členov airsoftu a lukostreľby, ktorý je jednotný a to 15 €. Zápisnica z Valného zhromaždenia bude zverejnená do konca týždňa. Tu chcem upovedomiť hlavne aktívne strieľajúcich členov ŠKP, ktorým bol zverejnený majetok ŠKP ako je: timer, dres či opasky, že tým, že sa nezúčastnili na členskej schôdzi a nedali ani vedieť strácajú možnosť preplácania nákladov na športovú činnosť na rok 2015 do času kým vedenie ŠKP neskontroluje majetok ŠKP, ktorý bol zverejnený týmto členom.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


19.11.14

ZVEREJNENIE PROGRAMU VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ŠKP

Oznamujem členom ŠKP, že program Valného zhromaždenia ŠKP na rok 2014 bol pridaný do oznamu zo dňa 12.11.2014 ako príloha. V prípade, že tí čo sa chcú zúčastniť na Valnom zhromaždení ŠKP a majú záujem o navrhnutie bodu k rokovaniu môžu tak urobiť prostredníctvom e-pošty This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo osobne na Valnom zhromaždení ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


18.11.2014

ZVEREJNENIE VIDEA AIRSOFT IPSC - JUNIORI (STRELCI ŠKP LUGER ŽILINA)

Vážení členovia ŠKP. V sekcií GALÉRIA - VIDEO - AIRSOFT bolo zverejnené video z airsoftovej súťaže IPSC kde ŠKP reprezentovali dvaja juniori, ktorí boli po prvý raz na súťaži.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


18.11.2014

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠKP

Vážení členovia ŠKP. Valné zhromaždenie ŠKP, ktoré je naplánované na 29.11.2014 (sobota) na 18:00 hod. sa presúva o deň neskôr na nedeľu so zachovaním pôvodného času začatia a miesta uskutočnenia. Dôvodom je plánovaná schôdza UNITOP, ktorej je ŠKP členom práve na už predtým určený termín. Nakoľko ŠKP si plní svoje povinnosti aj voči iným organizácia, ktorých je členom vedenie ŠKP bolo nútené pôvodný termín Valného zhromaždenia presunúť o deň neskôr. Záujemcovia, ktorí sa chcú zúčastniť na Valnom zhromaždení ŠKP je nutné aby Ste svojú účasť nahlásili na e-poštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


18.11.2014

BRIGÁDA

Dňa 22.11.2014 o 11:00 hod. sa uskutoční v poradí štvrtá brigáda na strelnici v Považskom Chlmci za účelom doupratovania búdy pred uskutočnením Valného zhromaždenia ŠKP. Tí členovia ŠKP, ktorí ešte nemajú splnenú povinnosť 2x do roka brigáda majú možnosť si túto povinnosť splniť. Záujemcovia o brigádu sa nahláste na klubovú e-poštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


12.11.2014

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠKP

Vážení členovia ŠKP. Blíži sa nám čas kedy vedenie ŠKP podľa Stanov ŠKP musí do konca mesiaca november 2014 zorganizovať Valné zhromaždenie - najdôležitejšia členská schôdza ŠKP. Program Valného zhromaždenia je zverejnený v prílohe oznamu. Ak máte záujem sa ešte dohlásiť k prítomnosti na Valnom zhromaždení tak môžete tak spraviť prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Príloha č. 1 - Valné zhromaždenie ŠKP

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


11.11.2014

BRIGÁDA

Oznamujem členom ŠKP, ktorí ešte nemajú splnenú povinnosť 2x do roka brigáda, že dňa 15.11.2014 (sobota) o 11:00 hod. sa uskutoční brigáda na strelnici v Považskom Chlmci za účelom upratovania klubovej búdy. Predpopkladaný čas trvania prác je do 2 hod. Zároveň dávam na vedomie aktívnym strelcom ŠKP, že ak nemajú splnené povinnosti v zmysle platných Stanov ŠKP tak sa nemôžu na rok 2015 považovať za aktívneho resp. reprezentujúceho člena ŠKP a tým pádom im nebudú preplácané náklady spojené so športovou činnosťou. Z uvedeného dôvodu aktívnym členom ŠKP odporúčam prečítať si v Stanovách ŠKP  čl. 2 ods. 16 a 17. Svoju účasť môžete nahlásiť prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


03.11.2014

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠKP

Vážení členovia ŠKP.

Podľa platných Stanov ŠKP sa každý rok do konca mesiaca november musí uskutočniť Valné zhromaždenie ŠKP, ktoré predstavuje najvyšší orgán ŠKP a ktorý tvoríte práve vy členovia ŠKP. Na Valnom zhromaždení sa prijímajú najdôležitejšie rozhodnutia na nasledujúci rok. Preto sa vedenie ŠKP rozhodlo, že schôdza Valného zhromaždenia sa uskutoční dňa 29.11.2014 (sobota) o 18:00 hod. vo vinotéke VIX pri juniore na Hlinách V. Ak máte záujem sa zúčastniť členskej schôdze je potrebné sa vopred zahlásiť kvôli vytvoreniu dostatočných miest na schôdzu. Po uskutočnení Valného zhromaždenia sa uskutoční na druhý deň 30.11.2014 (nedeľa) posedenie pri kapustnici, ktoré sa uskutoční na strelnici v Považskom Chlmci. Na kapustnicu budú pozvaní členovia ŠKP prostredníctvom sms a to jedine tí členovia ŠKP, ktorí sa zúčastnili na brigádach min. 2x do roka, sponzori a predstavenstvo ŠKP. Svoju účasť na Valnom zhromaždení potvrďte prostredníctvom e-pošty: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


03.11.2014

BRIGÁDA

Dávam na vedomie členom ŠKP, ktorí ešte nemajú splnenú podmienku 2x brigády do roka, že dňa 08.11.2014 (sobota) o 11:00 hod. sa uskutoční brigáda na strelnici v Považskom Chlmci za účelom upratovania búdy. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na e-poštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


30.10.2014

LUKOSTREĽBA

Informujem členov ŠKP, že v sekcií GALÉRIA + VIDEO - Lukostreľba boli pridané nové videá členov ŠKP z lukostreleckej súťaže 3D konanej vo Varíne.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


27.10.2014

BRIGÁDA

Vážení členovia ŠKP. Nakoľko sa vedenie ŠKP rozhodlo, že dva preteky organizované na jeden víkend v mesiaci november zruší a aby členom ŠKP, ktorí ešte nemajú splnenú povinnosť 2x brigády do roka nebola ubratá možnosť si odrobiť min. 2x brigády sa vedenie ŠKP rozhodlo, že uskutočni 2x brigády. Prvá brigáda sa uskutoční 01.11.2014 (sobota) o 11:00 hod. a bude zameraná na upratovanie búdy na strelnici a na natieranie kovových terčov. Termín druhej brigády bude zverejnený dodatočne. Svoju účasť potvrďte e-poštou This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


27.10.2014

POĎAKOVANIE

Vedenie ŠKP Luger Žilina sa týmto chce poďakovať tým členom ŠKP, ktorí prišli pomôcť na pretekoch organizovaných v dňoch 25-26.10.2014. Aj vďaka vašej pomoci preteky mali pozitívny ohlas a dopadli s kladným hodnotením.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


19.10.2014

POMOCNÍCI NA VÍKENDOVÝ PRETEK

Vážení členovia ŠKP. Dávam na známosť pre tých členov ŠKP, ktorí ešte nemajú splnenú povinnosť 2x brigády do roka, že v dňoch 25-26.10.2014 (sobota a nedeľa) ŠKP organizuje preteky na ktorých hľadá pomocníkov - lepenie terčov. Záujemcovia, ktorí majú záujem sa hláste prostredníctvom klubovej e-pošty na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. prípadne na tel. číslo: 0948 094 023. Za vašu ochotu Vám vopred ďakujem.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


13.10.2014

ČLENSKÁ SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Vážení členovia ŠKP. Dňa 16.10.2014 sa uskutoční členská schôdza predstavenstva ŠKP. Členovia, ktorí sa chcú zúčastniť schôdze kontaktujte vedenie prostredníctvom kontaktného formulára. Program schôdze sa nachádza v prílohe.

Príloha č. 1

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


29.09.2014

ZVEREJNENIE ROZHODNUTIA PREDSEDU ŠKP

Oznamujem členom ŠKP, že v sekcií aktuality - rozhodnutia bolo dnešňým dňom zverejnené Rozhodnutie predsedu ŠKP o určení lehôt na vyhotovenie a zverejnenie zápisníc z členských schôdzí ŠKP. Rozhodnutia sú prístupné jedine pre členov ŠKP po zadaní ich prihlasovacieho mena a hesla, ktoré im boli zaslané v čase registrácie prostredníctvom e-pošty.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


17.09.2014

ZMENA TERMÍNU KONANIA SÚŤAŽÍ

Vážení členovia ŠKP. Dávam Vám na známosť zmenu termínu konania posledných dvoch víkendových súťaží. Zmenu termínu si môžete pozrieť na našej starej web stránke www.skpluger.eu v kolonke SÚŤAŽE. Nakoľko sú to posledné súťaže v roku 2014 tak je vo vašom záujme si splniť povinnosť a to 2x do roka brigáda a nahlásiť sa tak sms-kou alebo e-poštou podpredsedovi ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


15.08.2014

TRÉNINGY

Dávam na vedomie členom ŠKP, že aj v roku 2014 fungujú tréningy. Tréningy si však treba aspoň deň dopredu dohodnúť s predsedom ŠKP. Keďže tréningy fungujú len na základe dohodnutia sa s predsedom ŠKP tak len málokedy sa stane, že tréning na konkrétny deň bude vyvesený na domovskom webe ŠKP v sekcií OZNAMY.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


E-POŠTA S OZNAMAMI

14.08.2014

Vážení členovia ŠKP. E-pošta, ktorá vám je poslaná z adresy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,">, v ktorej sú Vám zaslané oznamy o zverejnení oznamov na klubovej stránke ŠKP je e-pošta, ktorá slúži výhradne len na účel zasielania oznamov a nie je treba na ňu odpovedať. Ak sa chcete s niekým z vedenia ŠKP skontaktovať alebo reágovať na oznam zverejnený na webe klubu, tak uvedené kontakty nájdete v sekcií KONTAKTY.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


13.08.2014

ZVEREJNENIE ZÁPISNICE ZO SCHôDZE PREDSTAVENSTVA ŠKP

Vážení členovia ŠKP. Dňa 28.07.2014 sa uskutočnila schôdza predstavenstva ŠKP. Zápisnicu z uvedenej schôdze predstavenstva ŠKP si môžete prečítať v sekcií AKTUALITY - ZÁPISNICE po zadaní svojho prihlasovacieho mena a hesla, ktoré Vám bolo zaslané prostredníctvom e-pošty pri zakladaní uvedenej subdomény. V prípade, že si nepamätáte svoje prihlasovacie údaje, kontaktujte podpredsedu ŠKP prostredníctvom sms alebo e-poštou.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


12.08.2014

ZÁSTUPCA AIR SOFTOVÉHO ODDIELU

Vážení členovia ŠKP. Po ostrých streľbách ŠKP otvoril lukostrelecký oddiel za ktorý bol zvolený zástupca, ktorý bude zastupovať uvedený oddiel v rámci ŠKP a teraz ŠKP ako prvý klub v rámci Žilinského kraja otvára air softový oddiel podľa pravidiel IPSC. Kto sa venuje air softu má k tomuto športu blízko a má záujem sa podieľať na jeho rozvoji svojími skúsenosťami, nápadmi a praktickými návrhmi tak dajte o sebe vedieť podpredsedovi ŠKP. Zástupca air softového oddielu sa bude voliť na nabližšej členskej schôdzi ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


08.08.2014

ROZHODNUTIE PREDSEDU ŠKP

Dnešným dňom bolo vydané nové Rozhodnutie predsedu ŠKP o spôsobe preplácania nákladov členom ŠKP. Uvedené Rozhodnutie predsedu ŠKP si môžete prečítať v sekcií AKTUALITY - ROZHODNUTIA. Rozhodnutie je prístupné jedine pre členov ŠKP po zadaní prihlasovacieho mena a hesla, ktoré vám bolo zaslané e-poštou v čase registrovania do systému na webe. Ak niekto zabudol svoje prihlasovacie meno a heslo kontaktujte podpredsedu ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


05.08.2014

STAVBA ZÁSTIEN PRE AIR SOFT

Vážení členovia ŠKP. Vedenie ŠKP sa rozhodlo, že tento víkend bude montovať zásteny pre potreby organizovania pretekov pre air soft. Práce sa začnú v sobotu od 10:00 hod. na hlinách 5 v pivničných priestoroch paneláku. Kto má záujem kontaktujte podpredsedu ŠKP. Pre efektivitu práce úplne postačia 4 členovia ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


05.08.2014

PLNENIE ÚLOH

Chcel by som požiadať členov ŠKP a hlavne členov predstavenstva ŠKP o to, že keď je plánovaná členská schôdza ŠKP aby hlavne členovia predstavenstva ŠKP dali vedeniu ŠKP včas vopred vedieť, že sa nezúčastnia členskej schôdze. Nie je dobré keď sa na členskej schôdzi stretneme a pritom kvôli neúčasti nemôžeme odsúhlasiť dôležité veci potrebné pre chod ŠKP. To isté platí aj pre ostatných členov ŠKP teda ak sa vo zvolaní členskej schôdze nachádza meno konkrétneho člena prípadne sa tam nachádzajú úlohy, ktoré sa bezprostredne týkajú konkrétneho člena (napr. označenie majetku ŠKP na predošlej schôdzi ŠKP - ten kto užíva na základe povolenia majetok ŠKP a nemusí byť konkrétne menovaný) je Vašou slušnosťou aby Ste minimálne dali vedieť, že sa nezúčastnite schôdze. Vedenie ŠKP vynakladá veľké úsilie aby ŠKP napredoval a nedá sa to pokiaľ v ŠKP nefunguje komunikácia. Oznam je určený predovšetkým členom predstavenstva ŠKP a členom ŠKP, ktorí súťažia na náklady ŠKP prípadne užívajú majetok ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


29.07.2014

POŽIČIAVANIE MATERIÁLU ŠKP

Dňa 28.07.2014 sa uskutočnila schôdza predstavenstva ŠKP na ktorej sa predstavenstvo ŠKP zhodlo na tom, že každý člen ŠKP, ktorý si chce požičať materiál z búdy mimo strelnice v Považskom Chlmci je povinný túto skutočnosť najskôr oznámiť predsedovi ŠKP, ktorý sa k danej veci vyjadrí. Až po kladnom vyjadrení predsedu ŠKP si môže člen ŠKP požičať materiál ŠKP na čas, ktorý mu schváli predseda ŠKP. V prípade nedodržania schváleného postupu sa dotyčnému členovi ŠKP zoberú kľúče od búdy na strelnici v Považskom Chlmci prípadne sa mu obmedzia iné výhody. K danému postupu predstavenstvo ŠKP muselo pristúpiť z dôvodu efektívnejšieho fungovania evidencie majetku ŠKP a zabráneniu jeho neželanej strate. V prípade zapožičania materiálu z búdy ŠKP a jeho použitie na strelnici v Považskom Chlmci osobou, ktorá nie je oprávnená na vstup do búdy ŠKP je potrebné aby ste telefonicky kontaktovali predsedu ŠKP, ktorý Vám príde búdu otvoriť a v jeho prítomnosti si materiál požičiate. Toto pravidlo platí jedine pre členov ŠKP, ktorí nie sú oprávnení vstupovať do búdy v Považskom Chlmci. Taktiež pripomínam, že každý vstup do búdy ŠKP v Považskom Chlmci je povinný každý oprávnený člen ŠKP zaznačiť v písanke, ktorá sa nachádza pri vstupných dverách.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


23.07.2014

VÝROBA ZÁSTIEN PRE AIR SOFT

Oznamujem členom ŠKP, že vedenie ŠKP v najbližšej dobe ide vyrábať zásteny pre air soft, ktoré sa použijú výhradne na súťaže air soft pre klubové účely. Kto má záujem prísť vypomôcť nech sa kľudne ozve na tel. číslo podpredsedovi, ktorý ešte upresní dátum a čas brigády.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


21.07.2014

SCHÔDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Dňa 28.07.2014 (pondelok) sa uskutočni schôdza predstavenstva ŠKP. Schôdze sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen ŠKP. Podrobné informácie ako aj body schôdze sa nachádzajú v prílohe oznamu.

Príloha č. 1

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


18.07.2014

PRÍSTUPOVÉ ÚDAJE NA WEB STRÁNKU KLUBU

Vážení členovia ŠKP. Prednedávnom vám bola zaslaná klubová e-pošta s údajmi (prístupové meno a heslo) ohľadom sprístupnenia niektorých informácií na klubovom webe. Tieto informácie sú prístupné jedine pre členov klubu. Jedná sa predovšetkým o zápisnice, rozhodnutia vedenia ŠKP a tréningy. Preto vám chcem dať na vedomie, že jedine s sprístupovými údajmi, ktoré vám príšli v e-pošte máte prístup k uvedeným informáciam a v prípade zabudnutia týchto prístupových informácií treba kontaktovať podpredsedu ŠKP, ktorý vám zašle nové prístupové údaje.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


17.07.2014

BRIGÁDA

Cez víkend v dňoch 19-20.07.2014 sa uskutoční brigáda na strelnici v Považskom Chlmci spojená so streľbami. Brigáda bude zameraná na úpravu zeminy okolo klubovej búdy. Kto má záujem sa zúčastniť brigády kontaktujte podpredsedu ŠKP kvôli dohodnutiu termínu.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


16.07.2014

GULÁŠKA

Vážení členovia ŠKP. Po ukončení streleckej sezóny na rok 2014, ŠKP bude pozývať svojích členov na gulášku spojenú s klubovou streľbou. Pozývaný budú tí členovia ŠKP, ktorí sa aktívne zúčastnili v roku 2014 na výpomoci na domácich súťažiach a tí, ktorí ŠKP pomohli reklamne, organizačne a finančne.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


11.07.2014

TRÉNING

Oznamujem členom ŠKP, že cez víkend v dňoch 12-13.07.2014 sa uskutoční tréning na strelnici v Považskom Chlmci. Kto má záujem si potrénovať so skúsenými strelcami je potrebné kontaktovať podpredsedu ŠKP prostredníctvom sms kvôli dohodnutiu si dňa a času.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


10.07.2014

PROPAGAČNÝ BANNER

Vážení členovia ŠKP. V prílohe oznamu si môžete prezrieť dva obrázky na návrh na bannery, ktoré majú propagovať a robiť reklamu pre ŠKP na samotných pretekoch aj v podnikoch, ktoré reklamne spolupracujú so ŠKP. Chcel by som Vás požiadať aby Ste si ich pozreli a na e-poštu podpredsedu ŠKP vyjadrili, ktorý obrázok sa Vám najviac páči.

Príloha:

Banner 1
Banner 2
Podpredseda ŠKP Luger Žilina


30.05.2014

POVOLENKY NA STRELNICU

Členovia ŠKP, ktorí si zaplatili povolenku na strelnicu, tak vám oznamujem, že povolenky sú už vydané a môžete si postupne pre ne chodiť. Pre prevzatie povolenky kontaktujte predsedu ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


24.05.2014

ODKAZ NA STRÁNKU

Členom ŠKP dávam do povedomia nasledujúci odkaz na web stránku www.panters.sk . Možno by Ste tam našli to čo by Vás chytilo.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


23.05.2014

POSLEDNÉ UPOVEDOMENIE O ZASLANÍ ČLENSKÉHO POPLATKU

Vážení členovia ŠKP. Upovedomujem hlavne tých členov ŠKP, ktorí ešte nemajú zaplatený členský poplatok na rok 2014, že majú na to už len týždeň aby zaslali členský poplatok na bankový účet ŠKP ak chcú ostať členmi ŠKP i naďalej. Zároveň pripomínam členom ŠKP, ktorí v máji zašlú členský poplatok aby nezabudli k tomuto členskému poplatku pripočítať sumu 5 Eur za oneskorenie tak ako je to napísané vo zverejnených oznamoch na tejto stránke, ktoré boli zverejnené v dostatočnom predstihu.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


16.05.2014

FORMÁLNE TLAČIVÁ

Dávam na známosť členom ŠKP, že na stránke new.skpluger.eu (nová webová stránka ŠKP, ktorá je ešte len vo výstavbe a oficiálne nie je v platnosti) sú zverejnené formálne tlačivá potrebné pre komunikáciu v ŠKP. Spomínané formálne tlačivá ešte nie sú oficiálne schválene predstavenstvom ŠKP, zatiaľ sú len v procese úprav a schvaľovania. O schválení uvedených formálnych tlačív vás bude vedenie ŠKP včas informovať.

Podpredseda ŠKP LUGER Žilina


16.05.2014

ČLENSKÝ POPLATOK

Vážení členovia ŠKP. Z rozhodnutia predstavenstva ŠKP konajúceho sa na začiatku roka 2013 bolo rozhodnuté, že tí čo zašlú členský poplatok na účet ŠKP v mesiaci máj tak majú zvýšený členský poplatok o 5 Eur. O uvedenej skutočnosti ste boli včas informovaní na domovskej stránke ŠKP. V júni sa budú vyradzovať tí členovia ŠKP, ktorí si svoju povinnosť podľa platných Stanov ŠKP doposiaľ nesplnili teda nezaslali na účet ŠKP členský poplatok.

Podpredseda ŠKP LUGER Žilina


16.05.2014

ČLENSKÝ POPLATOK

Vážení členovia ŠKP. Prostredníctvom e-pôšt zaslaných na Vaše e-pošty, ktoré ste uviedli v karte člena pri vstupe do ŠKP sú vám zaslané oznamy o zverejnení oznamov na domovskej stránke ŠKP. Na začiatku roka 2013 predstavenstvo ŠKP schválilo poplatok navyše vo výške 7 eur pre tých, ktorí sa v priebehu roka min. 2x nezúčastnia na brigádach organizovaných ŠKP (lepenie terčov na súťažiach atď.). Preto Vás opätovne upovedomujem o tejto skutočnosti a zároveň Vás upovedomujem o tom, že ak zašlete členský poplatok v stanovenej výške na bankové číslo ŠKP bez spomínaných 7 eur v prípade, že ste neboli min. 2x na brigádach tak vám vami zaslaný členský poplatok bude v júni zaslaný späť a daný člen bude vylúčený.

Podpredseda ŠKP LUGER Žilina


16.05.2014

PODPÍSANIE DOHODY MEDZI ŠKP A ČLENMI ŠKP

Dňa 15.05.2014 sa konala schôdza predstavenstva ŠKP. O schôdzi boli informovaní tak členovia predstavenstva ŠKP ako aj pretekári ŠKP. Pre tých, ktorí boli informovaní o schôdzi a neprišli informujem o tom, že na schôdzi bola podpísaná dohoda medzi členmi ŠKP a ŠKP o zotrvaní v ŠKP. Uvedená dohoda sa podpisuje každý rok. Predstavenstvo ŠKP zároveň schválilo to, že ten kto nebude mať podpísanú dohodu so ŠKP tak nemá nárok na preplatenie nákladov spojených so súťažou. Preto aktívne súťažiaci členovia ŠKP vo vlastnom záujme kontaktujte podpredsedu ŠKP kvôli spísaniu dohody medzi členom ŠKP a ŠKP.

Podpredseda ŠKP LUGER Žilina


05.05.2014

ONESKORENÝ ČLENSKÝ POPLATOK

Vážení členovia ŠKP. Upovedomujem hlavne tých členov ŠKP, ktorí ešte nemajú zaplatený členský poplatok, že mesiac máj je posledným mesiacom na uhradenie členského poplatku. Tu však upozorňujem, že do konca apríla Ste mohli zasielať členský poplatok na účet ŠKP bez akéhokoľvek navýšenia a až od mesiaca máj pre členov ŠKP, ktorí ešte nezaplatili členský poplatok sa zvyšuje členský poplatok o 5 eur. Upozornenie o zvýšení členského poplatku v prípade jeho neuhradenia do konca mája bolo zverejnené v dostatočnom predstihu už na začiatku roka 2014.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


29.04.2014

POĎAKOVANIE

Vedenie ŠKP Luger Žilina sa chce touto cestou poďakovať členom klubu, ktorí boli v dňoch 26 a 27.04.2014 pomôcť lepiť terče. Súťaž prebehla aj vďaka vám hladko s veľmi dobrým ohlasom u strelcov - pretekárov. Ešte raz ďakujeme vám za výpomoc.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


22.04.2014

ČLENSKÝ POPLATOK

Pripomínam členom ŠKP, ktorí ešte nemajú zaplatený členský poplatok a chcú ostať i naďalej členmi ŠKP, že sa blíži koniec apríla dokedy treba zaslať na účet ŠKP členský poplatok. Po mesiaci apríl do júna pre oneskorencov sa potom zvýši členský poplatok o 5 eur a po júni sa budú členovia vyraďovať z klubu podľa Stanov ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


16.04.2014

DOMÁCE SÚŤAŽE - BRIGÁDA

Vážení členovia ŠKP. ŠKP budúci víkend 26 a 27.04.2014 organizuje na strelnici v Považskom Chlmci súťaže preto by sme Vás chceli požiadať o výpomoc počas priebehu samotného preteku a to formou lepenia terčov. Ak by Ste boli ochotní prísť a našli by ste si tak voľný čas tak sa nezabudnite nahlásiť podpredsedovi ŠKP na tel. číslo: 0948 094 023.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


07.04.2014

OBSADENIE STRELNICE "RIVIERA" V POVAŽSKOM CHLMCI

Oznamujem členom ŠKP, že v dňoch 03 a 04 mája do 13:00 hod. bude obsadená strelnica "Riviera" v Považskom Chlmci. Na Strelnici v uvedenom čase budú vykonávať streľby členovia poľovníckeho zväzu.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


03.04.2014

BRIGÁDA NA STRELNICI

Vedenie ŠKP sa chce touto cestou poďakovať za záujem členov ŠKP o brigádu na strelnici "Riviera" v Považskom Chlmci tak ako to bolo zverejnené na domovskom webe v oznamoch zo dňa 29.03.2014. Nakoľko sa prihlásilo na brigádu väčší počet záujemcov nebolo by efektné sa na pár minút stretnúť na brigáde, ktorá je naplánovaná na 15 min. v takomto počte ako ste prejavili záujem. Preto budem posielať sms-ky o brigáde členom ŠKP, ktorí sa ako prví prihlásili. Za vašu ochotu prísť pomôcť na prigádu sa vám chcem preto poďakovať.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


03.04.2014

POVOLENKY NA STRELNICU

Vážení členovia ŠKP. Oznamujem Vám, že pokiaľ ste si v minulý mesiac (marec) zaplatili povolenku na strelnicu "Riviera" v Považskom Chlmci tak si túto povolenku môžete prevziať od predsedu ŠKP, kontakt na predsedu ŠKP je uvedený v kolonke KONTAKT.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


01.04.2014

ČLENSKÝ POPLATOK

Oznamujem členom ŠKP že mesiac apríl je posledný mesiac kedy sa podľa Stanov ŠKP uhrádza členský poplatok v stanovenej výške. Po mesiaci apríl do konca júna bude možné uhradiť členský poplatok avšak zvýšený o sumu uvedenú pod kolonkou ČLENSTVO a po mesiaci jún sa natrvalo budú vyradzovať členovia, ktorí neuhradili členský poplatok v zmysle Stanov ŠKP. Ak sa už niekto rozhodol, že vystupuje zo ŠKP dajte prosím Vás o tom vedieť podpredsedovi ŠKP prostredníctvom e-pošty prípadne stačí aj sms.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


30.03.2014

SÚŤAŽE ORGANIZOVANÉ ŠKP LUGER ŽILINA

Dávam do pozornosti členom ŠKP, že na domovskej stránke klubu v kolonke SÚŤAŽE sú zverejnené termíny súťaží na rok 2014.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


29.03.2014

BRIGÁDA NA STRELNICI

Vážení členovia ŠKP. Oznamujem vám, že dňa 08.04.2014 o 17:00 hod. je plánovaná brigáda na strelnici v Považskom Chlmci. Brigáda sa bude týkať upratovania okolia klubovej búdy a predpokladaný čas trvania brigády sa odhaduje na max. 1 hod. Tí, ktorí máte záujem si dopredu takto splniť svoje členské povinnosti nahláste sa dopredu podpredsedovi ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


14.02.2014

AIR SOFT

Dávam na známosť členom ŠKP, že v roku 2014 sa ŠKP púšťa do plánovania a následného organizovania air softových pretekov podľa pravidiel IPSC. Streľba bude prebiehať v uzavretých priestoroch. Jedná sa o rovnakú streľbu ako v prípade ostrých zbraní podľa pravidiel IPSC jedine s tým rozdielom, že streľba prebieha v uzavretom priestore a sú použité menšie papierové aj kovové terče. Aby ste mali lepšiu predstavu o tom ako vypadá air softová streľba podľa pravidiel IPSC tak vám zasielam linky: http://www.sads.sk/Sekcia-Air-IPSC, http://www.sads.sk/foto, http://www.vtn-vranov.sk/blok-futbalove-stadiony-sa-maju-opravovat-vo-vranove-sa-konal-pretek-v-dynamickej-strelbe-action-air-ipsc/#.Uv3K6M6dxSO (IPSC začína od 59 sek.).

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


12.02.2014

PLATBA ZA STRELNICU

Vážení členovia ŠKP v predošlom oznámení zo dňa 02.01.2014 bol zverejnený oznam o spôsobe platby za strelnicu. Nakoľko sú členovia, ktorí nečítajú oznámenia a tento poplatok za strelnicu zasielajú na účet namiesto toho aby tento poplatok odovzdali osobne do rúk predsedovi ŠKP tak im tento poplatok bude vrátený a zaslaný prostredníctvom internet bankingu.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


11.02.2014

ZASIELANIE ČLENSKÉHO POPLATKU

Žiadam členov ŠKP, ktorí zasielajú členský poplatok do ŠKP na účet ŠKP aby uvedený členský poplatok zasielali podľa pokynov uvedených v kolonke ČLENSTVO. Niektorí členovia ŠKP na účet ŠKP zasielajú členský poplatok zo Slovenskej pošty bez textu v poznámke a tým pádom nemôžeme určiť člena ŠKP, ktorý si zaplatil členský poplatok na rok 2014 preto tí čo posielali členskí poplatok cez slovenskú poštu kontaktujte e-poštou podpredsedu, ktorí Vás zaeviduje pretože po apríli sa budú vyraďovať tí členovia ŠKP, ktorí nezaslali členský poplatok resp. ktorých platba sa nedá identifikovať.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


11.02.2014

KONTAKT S ČLENMI

Vážení členovia ŠKP. Informujem Vás, že ŠKP Luger Žilina vstupuje do novej sezóny 2014 s celkovo 8 naplánovanými súťažiami, ktoré sa budú konať cez víkendy v priebehu celého kalendárneho roka. Taktiež ŠKP sa chce viac priblížiť k svojím členom tak aby ste neboli len členmi, ktorí si zaplatia členský poplatok a potom sa už do nasledujúceho obdobia nevidia. Preto by sme uvítali vaše návrhy na to čo by ŠKP mal do novej sezóny zlepšiť. Vaše návrhy zasielajte na e-poštu podpredsedovi ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


10.02.2014

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SO ZBRAŇOU

Na základe návrhu člena ŠKP a udalostí zo strelnice pridávam stručný výcuc toho ako ma strelec bezpečne zaobchádzať so zbraňou na strelnici. Tieto pokyny berte zodpovedne pretože každého jedného z nás si na strelnici všímajú vojaci, policajti, colníci, športoví strelci či iní ľudia, ktorí manipulujú so zbraňou a nedostatky naších členov potom posúvajú predsedovi ŠKP.

 1. So zbraňou zaobchádzajte vždy tak ako keby bola nabitá - majte na zreteli, že palná zbraň je pri jej použití smrteľná alebo minimálne môže spôsobiť neželané zranenie.

 2. V prítomnosti iných ľudí sa so zbraňou manipuluje vždy tak aby iní ľudia boli za človekom, ktorý manipuluje - strieľa zo zbrane.

 3. Po strelnici sa pohybuje so zbraňou bez zásobníka v zbrani s prázdnou komorou a spusteným bicím ústrojenstvom a zapúzdrenou prípadne odloženou v uložnom boxi, zásobník sa dáva do zbrane a bicie ústrojenstvo sa napína na palebnej čiare.

 4. Pri streľbe má mať strieľajúci ako aj prítomní ľudia okolo neho okuliare aj slúchadlá - zo striel pri náraze o kameň či iný tvrdý predmet odlietavajú črepiny, ktoré preletia aj do iného valu, pri zasiahnutí oka Vám toto oko už nič nenahradí a rovno si môžte kúpiť sklenené oko!!! Ak nemáte slúchadla dajte si provizórne do uší vatu alebo nábojnicu pomôže Vám to ale viac sa odporúčajú slúchadlá, ktoré Vám zakryjú celé sluchové ústrojenstvo.

 5. Vždy sa strieľa tak aby strieľajúci bol v priestore medzi dvoma valmi.

 6. Ak z palebnej čiary strieľa viac ako jeden človek, tak sa počká na posledného strelca kým sa dostrieľa a až po tom ako si všetci dáte pokyny, že bola streľba ukončená, všetci vykonáte ranu istoty  zapúzdrite zbrane a až potom sa chodí ku terčom.

 7. Po dostrieľaní vždy spravte ranu istoty aj keď máte záver vzadu a to vždy v smere streľby do strelišťa takto sa vždy uistite, že zbraň je prázdna a bezpečná - ak nezískate tento návyk raz sa Vám to môže vymstiť.

 8. Z bezpečnostného dôvodu ak máte viac zbraní, vždy niekto ostáva prítomný pri ostatných zbraniach kým iní idú ku terčom pretože strelnica nie je oplotená a na strelnicu má prístup doslova každý aj neželaní ľudia.

 9. Nedovoľte iným ľuďom, ktorí nemajú povolenie na vstup na strelnicu (deti, ľudia z centra pre liečbu drogovo závislých, zberači nábojníc) aby Vám ochodili okolo miesta kde strieľate prípadne zbierali nábojnice v čase keď strieľate, túto ich činosť im povoľte až keď úplne skončíte streľbu kľudne môžete týchto ľudí vykázať zo strelnice prípadne ich upozornite nech majú okuliare a slúchadlá.

 10. S autami parkujte jedine na ceste prípadne v strede strelnice na štrku nie však na trávniku bližšie k valom prípadne pred poľovníckou búdou - vyžaduje si to takto predseda poľovníckeho združenia.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


10.02.2014

SÚŤAŽE

Členovia ŠKP, ktorí chodia počas roka na súťaže a ŠKP sa podieľa na uhrádzaní nákladov s tým spojených sú povinní podľa rozhodnutia predstavenstva prijatého na schôdzi predstavenstva ŠKP dňa 09.02.2014 min. týždeň pred súťažou informovať o tom predsedu ŠKP, ktorý prerozdeľuje a určuje financie. Vydanie súhlasu závisí od činnosti člena ŠKP. Súhlas predsedu je potrebný jedine v prípade, že člen ŠKP má záujem o to aby sa ŠKP podieľal na uhrádzaní niektorých nákladov spojených so súťažou. V prípade vydania súhlasu si člen ŠKP hradí sám náklady a tieto náklady mu budú priebežne preplácané ŠKP na základe predošlého súhlasu predsedu ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


06.02.2014

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Dňa 09.02.2014 o 18:00 hod. v penzióne junior (kórejska reštaurácia) sa uskutoční schôdza predstavenstva ŠKP. Body schôdze budú pred schôdzou včas zverené. Vyžaduje sa však účasť aktívnych strelcov. Predpokladaný čas trvania schôdze je 1 hod.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


31.01.2014

POVOLENKY NA STRELNICU
 
Záujemcom o celoročnú povolenku na vstup na strelnicu "Riviera", ktorí si zaplatili povolenku dávam na vedomie, že povolenky sú už vybavené. Pre vyzdvihnutie povolenky kontaktujte predsedu ŠKP Luger Žilina. Zároveň členov upovedomujem o tom, že na strelnici sú povinní správať sa slušne voči ostatným osobám na strelnici, dodržiavať prevádzkový poriadok strelnice, nestrieľať na holuby z brokovnice a nestrieľať z priestoru pred poľovníckou budovou pri prvom vale nachádzajúceho sa po pravej strane a hlavne dodržiavať ZÁSADY BEZPEČNOSTI SO ZBRAŇOU - manipulovať so zbraňou jedine v smere strelišťa a neotáčať sa s ňou. Na strelnicu chodia poľovníci aj policajti preto netreba na seba zbytočne pútať pozornosť.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


29.01.2014

ČLENSKÉ DO SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby) - posledné upovedomenie

Vážení členovia ŠKP upovedomujem predovšetkým aktívnych členov ŠKP, ktorí chodievajú strieľavať na súťaže level 2 a viac a ktorí chcú ostať členmi SADS a i naďalej sa zúčastňovať na uvedených pretekoch, že toto je posledný týždeň kedy môžete na účet ŠKP zaslať členský poplatok do SADS. Od pondelka ŠKP zasiela nazbierané členské poplatky do SADS na účet SADS. Členovia ŠKP, ktorí pošlú neskorý poplatok do SADS  nebude im táto platba na účet ŠKP akceptovaná a bude vrátená pretože uvedený členský poplatok sa bude zasielať na účet SADS už v pondelok 03.02.2014.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


20.01.2014

ČLENSKÉ DO SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby)

Pripomínam hlavne aktívne strieľajúcim členom ŠKP, ktorí každý rok bývajú členmi SADS alebo sa chcú stať v roku 2014 členmi SADS, že sa kráti termín zaslania členského poplatku do SADS, ktorý sa poukazuje na účet ŠKP, ktorý tieto finančné prostriedky zasiela na účet SADS. Na účet SADS sa budú zasielať jedine tie členské príspevky do SADS, ktoré boli zaslané jednotlivými členmi a to do konca mesiaca január 2014. Po stanovenom termíne bude SADS dávať pokutu vo výške 50 Eur. Ešte koncom týždňa vám pripomeniem uvedenú skutočnosť.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


08.01.2014

ČLENSKÉ DO SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby)

Dávam na vedomie aktívnym členom ŠKP, teda tým čo sa zúčastňujú ako pretekári a rozhodcovia na pretekoch od úrovne level 2 aby na účet ŠKP poukázali členský príspevok do SADS vo výške  30 eur najneskoršie do konca mesiaca január 2014. Asociácia vyžaduje síce zaplatenie členského polatku do 10.02.2014 preto sa z uvedeného dôvodu pre istotu vytvára časová rezerva na zozbieranie členských príspevkov a ich zaslanie na účet SADS. Po termíne 31.01.2014 sa zašlú len tie členské príspevky na účet do SADS, ktoré boli zaslané na účet ŠKP pred dátumom 31.01.2014. Taktiež upozorňujem, že členské príspevky do SADS sa musia zaslať z účtu ŠKP tak ako si to SADS vyžaduje a nie individuálne pretože ŠKP v systéme SADS má pridelené svoje číslo pod ktorým vystupuje. Do poznámky v platbe zadajte svoje meno a priezvisko ako aj účel platby napr.: členské do SADS, aby vás bolo ľahšie identifikovať ako aj indentifikovať účel platby.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


07.01.2014

DôCHODCOVSKÝ ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

Dávam na vedomie predovšetkým tým členom ŠKP, ktorí sú na dôchodku, že rozhodnutím na Valnom zhromaždení ŠKP konaného dňa 30.11.2013 bol schválený členský príspevok vo výške 1 Eura. Členský príspevok 1 Euro však neplatí pre výsluhových dôchodcov (policajti, vojaci atď.), pre ktorých bol schválený členský príspevok vo výške 5 Eur.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


05.01.2014

ČLENSKÝ POPLATOK

Upovedomujem členov ŠKP o uhradení členského poplatku do konca mesiaca apríl 2014. Členovia ŠKP a to hlavne tí, ktorí si v roku 2013 nesplnili svoju povinnosť - 2x do roka brigáda (lepenie terčov na súťažiach) tak sa im na rok 2014 k členskému poplatku priratáva poplatok 7 eur, ktorý bude na rok 2014 použitý na vyplácanie pomocníkov na organizovaných súťažiach. Uvedené rozhodnutie bolo prijaté predstavenstvom ŠKP na začiatku roka 2013. V prípade, že člen ŠKP, ktorý sa nezúčastnil 2x brigád v roku 2013 a na účet ŠKP poukáže len členský poplatok bez spomínaných 7 Eur tak sa mu členský poplatok vráti a nebude sa už považovať za člena ŠKP. Overenie svojej účasti splnenia si svojej povinnosti si môže každý člen ŠKP preveriť u podpredsedu ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


02.01.2014

STRELNICA

Vážení členovia ŠKP Luger Žilina. Po rozhovore s predsedom poľovníckeho združenia, ktoré je vlastníkom strelnice v Považskom Chlmci Vám oznamujem, že na rok 2014 poľovnícke združenie zvýšilo poplatok za celoročné užívanie strelnice z doterajších 25 Eur na 27 Eur. Preto žiadam záujemcov o celoročnú povolenku na vstup na strelnicu v Považskom Chlmci aby uvedený poplatok poukázali predsedovi ŠKP, ktorý uvedený poplatok za strelnicu odovzdá predsedovi poľovníckeho združenia a neposielali spomenutý poplatok za strelnicu na účet ŠKP. Tí, ktorí už poslali poplatok 25 Eur za celoročný vstup na strelnicu na účet ŠKP tak ich žiadam aby do mesiaca na účet ŠKP doplatili rozdiel, v opačnom prípade vám zašleme Vami zaslanú sumu späť na účet bez vybavenia celoročného vstupu na strelnicu. Povolenky na vstup na strelnicu sa budú vybavovať raz do mesiaca resp. podľa počtu záujemcov v danom mesiaci.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


01.12.2013

ČLENSKÝ POPLATOK NA ROK 2014

Vážení členovia ŠKP Luger Žilina. Dňa 30.11.2013 sa konalo valné zhromaždenie ŠKP Luger Žiliny na ktorom sa odsúhlasili nové členské poplatky pre dôchodcov, invalidov a mládež. K úprave členských poplatkov muselo valné zhromaždenie pristúpiť z dôvodu aktualizácie členstva v ŠKP spomínanými osobami. Výška členského poplatku na rok 2014 sa upravila nasledovne :              

 1. dôchodcovia                                 1 euro,
 2. invalidi                                         1 euro,
 3. mládež do 21 roku života               1 euro.                                                                                       

Ostatní členovia ŠKP majú členský poplatok na rok 2014 nezmenený. V nových stanovách sa však predĺžil dátum platby členského poplatku do konca apríla daného kalendárneho roka. Členovia ŠKP, ktorí uhradia členský poplatok po stanovenom čase úhrady členského poplatku teda od 01.05.2014 do 01.06.2014 tak im bude zvýšený členský polatok o 5 eur a po dátume 01.07.2014 budú vylúčení.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


28.11.2013

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Dňa 30.11.2013 o 18:00 hod. sa uskutoční valné zhromaždenie ŠKP v Pizzerií Dolce Vita nachádzajúcej sa oproti junioru na sídlisku Hliny 5. Schôdza valného zhromaždenia bude zároveň spojená so schôdzou predstavenstva ŠKP. Členovia ŠKP, ktorí majú záujem sa zúčastniť na valnom zhromaždení ŠKP je potrebné aby ste kontaktovali podpredsedu ŠKP za účelom rezervovania miesta na členskej schôdzi.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


17.11.2013

ZMENA KONTAKTNÝCH ÚDAJOV PODPREDSEDU ŠKP

Dávam na vedomie členom ŠKP zmenu kontaktných údajov na podpredsedu ŠKP. Nové kontaktné údaje sú zverejnené v kolonke KONTAKTY.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


15.11.2013

PROGRAM SCHôDZE PREDSTAVENSTVA ŠKP

Dňa : 17.11.2013 (nedeľa), Čas : 17:00 hod., Miesto: Pizzeria Dolce Vita,Zvoláva : Podpredseda ŠKP, Deň zvolania schôdze : 14.11.2013,Webová stránka : www.skpluger.eu

 

 P. č.  Text navrhovaného bodu porady  Kto predkladá  Komu predkladá
   1.        Kontrola plnenia bodov z predchádzajúcich schôdzi  predstavenstva:
 • prevádzkovanie poplašného zariadenia,
 • revízna správa za rok 2011 + formulár,
 • zmena poštovej adresy klubu,
 • popodpisovanie formálnych tlačív (náboje) a zápisníc členmi ŠKP,
 • podpísanie revíznej správy z roku 2012,
 • podpísanie prevzatia majetku ŠKP
 Predseda  Predstavenstvo a členovia
 2. Kontrola plnenia stanov ŠKP  Podpredseda  Predstavenstvo
 3. Informovanie o výdavkoch a zostatku  Podpredseda  Predstavenstvo
4. Prijatie nových členov + prijatie 2x členov z iného klubu ako dočasných Predseda Predstavenstvo
5. Termín konania valného zhromaždenia ŠKP a príprava naň Podpredseda Predstavenstvo
6. Schválenie streleckej tašky používanej Petrom D. do jeho osobného vlastníctva Podpredseda Predstavenstvo
7. Určenie osoby, ktorej bude zaplatený kurz tvorby web stránok a ktorá sa bude starať a vynovovať domácu web stránku Predseda Predstavenstvo
8. Určenie osôb, ktorým budú na rok 2014 preplatené náklady spojené so súťažiami Podpredseda Predstavenstvo
9. Prerokovanie nových Stanov ŠKP Podpredseda Predstavenstvo
10. Vrátenie veci, ktoré boli zapožičané Ľubomírovi M. klubom Predseda Predstavenstvo
11. Ďalšie návrhy Predseda Predstavenstvo

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


14.11.2013

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Dňa 17.11.2013 o 17:00 hod. v pizzérií Dolce Vita sa uskutoční porada predstavenstva ŠKP. Presný zoznam bodov na prerokovanie bude ešte zverejnený. Po tel. kontakte členovia predstavenstva súhlasili so skrátením doby na uskutočnenie schôdze predstavenstva. Predbežné body na prerokovanie :

 • prijatie nových členov,
 • príprava na valné zhromaždenie,
 • určenie osoby, ktorej bude zaplatený kurz tvorby web stránok a ktorá sa bude starať a vynovovať domácu web stránku,
 • určenie osôb, ktorým budú na rok 2014 preplatené náklady spojené so súťažiami,
 • prijatie 2x členov z iného klubu ako dočasných,
 • vrátenie veci, ktoré boli zapožičané Ľubomírovi M. klubom.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


07.11.2013

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Vážení členovia ŠKP.

Oznamujem vám, že podľa stanov ŠKP predseda ŠKP zvoláva schôdzu valného zhromaždenia na deň 30.11.2013. Miesto uskutočnenia valného zhromaždenia bude včas upresnené podľa množstva záujemcov preto chcem týmto požiadať záujemcov, ktorí sa chcú zúčastniť na valnom zhromaždení aby sa dopredu nahlásili podpredsedovi ŠKP, ktorý podľa počtu záujemcov vyberie vhodné miesto na valné zhromaždenie.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


08.10.2013

Dávam do pozornosti body porady predstavenstva ŠKP.

Dňa : 16.10.2013 (streda), Čas : 16:30 hod., Miesto: Pizzeria Dolce Vita,Zvoláva : Predseda ŠKP, Deň zvolania schôdze : 08.10.2013,Webová stránka : www.skpluger.eu

 

 P. č.  Text navrhovaného bodu porady  Kto predkladá  Komu predkladá
       1.  Kontrola plnenia bodov z predchádzajúcichschôdzi predstav.:
 • prevádzkovanie poplašného zariadenia,
 • revízna správa za rok 2011 + formulár,
 • zmena poštovej adresy klubu,
 • popodpisovanie formálnych tlačív (náboje) a zápisníc členmi ŠKP,
 • podpísanie revíznej správy z roku 2012,
 • podpísanie vyhlásenia,
 • podpísanie prevzatia majetku ŠKP
 Predseda  Predstavenstvo, jednotliví členovia ŠKP, Michal R., Milan R., Peter D., Ondrej G.
2.  Kontrola plnenia zadaných úloh a stanov  Podpredseda  Ľubomír M., Predstavenstvo
3.  Informnovanie o výdavkoch a zostatku  Predseda  Predstavenstvo
4. Prijatie nových členov Predseda Predstavenstvo
5. Zaplatenie cestovného na M SR Podpredseda Ľubomír M., Ondrej G.
6. Termín konania valného zhromaždenia ŠKP Podpredseda Predstavenstvo
7. Schválenie streleckej tašky do vlastníctva Petra D. Podpredseda Predstavenstvo
8. Úlohy členov predstavenstva do času konania valného zhromaždenia ŠKP Podpredseda Predstavenstvo
9. Prerokovanie nových Stanov ŠKP Podpredseda Predstavenstvo
10. Ďalšie návrhy Predseda Predstavenstvo

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


08.10.2013

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Dňa 16.10.2013 (streda) o 16:30 hod. sa bude konať v pizzerii Dolce Vitta oproti Junioru schôdza predstavenstva ŠKP. Body na prerokovanie budú zverejnené do konca týždňa na webe klubu. Členovia ŠKP, ktorí nie sú v predstavenstve ŠKP a majú záujem sa zúčastniť schôdze predstavenstva ŠKP nech dopredu kontaktujú podpredsedu ŠKP za účelom zabezpečenia ďalších miest k porade.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


25.09.2013

Schôdza Valného zhromaždenia

Vážení členovia ŠKP Luger Žilina. Koncom mesiaca november 2013 (presný termín bude ešte zverejnený) sa bude konať schôdza Valného zhromaždenia ŠKP Luger Žilina. Je to jediná schôdza v priebehu kalendárneho roka na ktorej sa schvaľujú návrhy podané členmi ŠKP pre ďalšie funkčné obdobie na nasledujúci kalendárny rok. Hlavným bodom však bude zmena Stanov ŠKP a zmena financovania na nasledujúci kalendárny rok. Na to aby sa mohli prijať konkrétne rozhodnutia je potrebné aby sa na schôdzi Valného zhromaždenia ŠKP zúčastnili 2/3 aktuálnych členov ŠKP. Preto Vás žiadam aby sa záujemcovia o zúčastnenie sa na schôdzi Valného zhromaždenia nahlásili podpredsedovi ŠKP, ktorý na základe Vášho zájmu zabezbepeči dostatočné priestory k uskutočneniu Valného zhromaždenia. Tí, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť Valného zhromaždenia tak kontaktujte aspoň predsedu ŠKP ohľadom splnomocnení na Valné zhromaždenie.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


02.09.2013

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Oznamujem predstavenstvu ŠKP, že na deň 11.09.2013 (streda) na 17:00 hod. je zvolaná schôdza.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


30.08.2013

ZOŠIT VSTUPOV DO SKLADOVACIEHO KONTAJNERU ŠKP

Vážení členovia ŠKP. Dňom 29.08.2013 bol v skladovacom kontajneri zavedený zošit vstupov a zapožičania streleckého materiálu, ktorý je položený na stole hneď pri vstupe. Každý člen, ktorému boli odovzdané kľúče od skladovacieho kontajneru je povinný na základe rozhodnutia predstavenstva ŠKP sa už pri vstupe zapísať. Člen ŠKP, ktorý sa pri vstupe do skladovacieho kontajneru nezapíše tak mu na mieste budú odobraté kľúče.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


29.08.2013

ÚPRAVA STANOV ŠKP

Vážení členovia ŠKP. Predstavenstvo ŠKP sa zhodlo na tom, že na Valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať najneskôršie v októbri 2013 bude potrebné schváliť nové úpravy súčasných stanov ŠKP. Preto chceme do procesu zlepšenia stanov ŠKP zapojiť každého člena ŠKP, ktorý má záujem o to aby klub správne fungoval a to tým, že každému z vás dávame možnosť aby podal návrh k zlepšeniu súčasných stanov ŠKP. V prípade záujmu návrhy posielajte na e-poštu podpredsedovi ŠKP uvedenú v kolonke kontakty.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


24.08.2013

VÝPOMOC NA SÚŤAŽIACH

Vážení členovia ŠKP Luger Žilina. Klub v dňoch 07-08.09.2013 organizuje dva preteky pod názvom LUGER match III a ŠKP puška II 2013. Preto si Vás dovoľujem upovedomiť o tom, že sú to zrejme posledné preteky, ktoré klub v roku 2013 organizuje a preto Vás chcem požiadať o výpomoc počas organizovania samotných pretekov. Jedná sa predovšetkým o výpomoc pri lepení terčov. Zároveň Vám dávam na vedomie, že v roku 2013 predstavenstvo ŠKP schválilo návrh, podľa ktorého ten člen ŠKP, ktorý nemá v priebehu daného roku odpracované aspoň dve brigády tak sa mu od nasledujúceho roka zvýši členský poplatok o 7 Eur. Nahlasovať sa môžete e-poštou podpredsedovi ŠKP.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


06.08.2013

ZMENA ELEKTRONICKEJ POŠTY PREDSEDU

Oznamujem členom ŠKP Luger Žilina, že predseda klubu má zmenenú e-poštu, ktorá je zverejnená v kolonke kontakty. Stará e-pošta je tým pádom už neplatná.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


30.07.2013

POĎAKOVANIE

Za vedenie ŠKP Luger Žilina sa chcem poďakovať členom ŠKP Luger Žilina, ktorí nám prišli pomôcť počas samotného priebehu preteku s lepením terčov a so spratovaním materiálu.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


16.07.2013

POUŽÍVANIE STRELECKÉHO MATERIÁLU ŠKP

Na schôdzi predstavenstva ŠKP konanej dňa 15.07.2013 boli upravené podmienky používania streleckého materiálu, ktorý je majetkom ŠKP. Člen ŠKP, ktorému boli odovzdané kľúče od zámkov od skladového kontajneru na strelnici v Považskom Chlmci kde sa nachádza strelecký materiál je povinný každý svoj vstup do skladovacieho kontajneru zaznamenať v zošite, ktorý sa nachádza v skladovacom kontajneri na stole hneď pri dverách.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


16.07.2013

SÚŤAŽE SLOVENSKÝ POHÁR a MALÁ CENA ŽILINY

Vážení členovia ŠKP Luger Žilina.

V dňoch 27 a 28.07.2013 ŠKP Luger Žilina organizuje cez víkend dva preteky pod názvom SLOVENSKÝ POHÁR (level 2) dňa 27.07.2013 (sobota) a Malá cena Žiliny (level 1) dňa 28.07.2013 (nedeľa). Preto si Vás dovoľujem požiadať o výpomoc pri lepení terčov počas priebehu samotného preteku. Získate tak nielen prehľad o tom ako vypadá dynamicka streľba a získate tak prehľad o športe o ktorý Ste prejavili záujem pri vstupe do klubu ale zároveň si splníte jednú z povinností, ktorú musia splniť všetci členovia klubu pokiaľ nechcú aby sa im členský príspevok od roku 2014 zvýšil o 7 Eur. V prípade záujmu kontaktujte podpredsedu ŠKP na t.č.: 0948 505 908.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


11.07.2013

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP LUGER ŽILINA

Vážení členovia predstavenstva ŠKP Luger Žilina. Na deň 15.07.2013 (pondelok) je zvolaná schôdza členov predstavenstva ŠKP. Na schôdzi sa môžu zúčastníť aj iní členovia ŠKP po predchádzajúcom oznámení svojej účasti a to predsedovi alebo podpredsedovi ŠKP. Podrobné informácie a program schôdze:

Dňa : 15.07.2013 (pondelok), Čas : 16:00 hod., Miesto : Pizzeria Dolce Vita,Zvoláva : Podpredseda ŠKP, Deň zvolania schôdze : 07.07.2013,Webová stránka : www.skpluger.eu

 

 P.č.  Text navrhovaného bodu porady  Kto predkladá  Komu predkladá
 1. Kontrola plnenia bodov z predchádzajúcich schôdzi predstavenstva:
 • porevádzkovanie poplašného zariadenia,
 • revízna správa za rok 2011,
 • zmena poštovej adresy klubu,
 • popodpisovanie formálnych tlačív a zápisníc členmi ŠKP.
 Podpredseda  Predstavenstvo, Tajomník
 2. Kontrola plnenia stanov  Tajomník, podpredseda  Predstavenstvo
 3. Informovanie o výdavkoch a zostatku  Predseda  Predstavenstvo
4. Prijatie nových členov a vylúčenie členov ŠKP, ktorí nemajú zaplatený členský poplatok Predseda Predstavenstvo
5. Nosenie nohavíc zakúpených klubom Podpredseda Predstavenstvo
6. Vytvorenie formálneho tlačiva na trevíznu správu Podpredseda Predstavenstvo
7. Preplácanie súťaží - stanovenie podmienok Podpredseda Predstavenstvo
8. Prerobenie stanov Podpredseda Predstavenstvo
9. Organizovanie nasledujúcich súťaží organizovaných ŠKP (RM, stavanie parkúrov) Podpredseda Predstavenstvo
10. Stanovenie zodpovednosti za účtovníctvo  Podpredseda  Predstavenstvo
11.  odovzdanie pokladne a razítka  Podpredseda  Predstavenstvo
12. Odvolanie tajomníka z funkcie Podpredseda Predstavenstvo
13. Ďalšie návrhy Predseda Predstavenstvo

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


07.07.2013

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Členom predstavenstva ŠKP Luger Žilina dávam na vedomie, že na deň 15.07.2013 je na podnet predsedu ŠKP Luger Žilina zvolaná schôdza predstavenstva ŠKP Luger Žilina. Predbežný program schôdze:

 1. Dotácia,

 2. Zodpovednosť za vedenie účtovníctva od roku 2010,

 3. Odvolanie štatutárneho člena ŠKP Luger Žilina z funkcie.

Oficiálny program schôdze bude včas zverejnený.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


19.06.2013

ZRUŠENIE SÚŤAŽÍ ZO DNÍ 22.06.2013 a 23.06.2013

Pre pretrvávajúce problémy sa vedenie ŠKP LUGER Žiliny rozhodlo zrušiť súťaže naplánované na najbližší víkend 22.06.2013 a 23.06.2013. Tieto súťaže budú presunuté na iné termíny, ktoré budú včas zverejnené. Z uvedeného dôvodu členovia ŠKP Luger Žiliny, ktorí nám chceli prísť pomôcť s lepením terčov tak už dôjsť nemusia ale aj napriek tomu sa Vám chcem poďakovať za ochotu nám pomôcť pri organizovaní súťaží. O najbližších termínoch Vás budem včas informovať na webovej stránke klubu.

Podpredseda ŠKP LUGER Žilina


13.06.2013

POVOLENKY NA STRELNICU

Oznamujem členom ŠKP Luger Žiliny, ktorí si zaplatili povolenky na strelnicu "Riviera" v Považskom Chlmci, že si tieto povolenky môžu po telefonickom kontakte : 0915 536 529 vyzdvihnúť u predsedu ŠKP Luger Žilina.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


11.06.2013

VÝPOMOC NA SÚŤAŽIACH

Oznamujem členom ŠKP Luger Žiliny, že v dňoch 22.06.2013 (sobota) a 23.06.2013 (nedeľa) sa uskutočnia preteky pod názvom LUGER match II - Žilinský putovný pohár (level II) a Pohár ŠKP (level I). Preto si Vás dovoľujem požiadať o Vašu výpomoc na uvedených pretekoch a to hlavne pri lepení terčov. Členovia, ktorí budú môcť prísť nech sa nahlasujú na e-poštu podpredsedu ŠKP Luger Žiliny uvedenú v kolonke kontakt.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


08.06.2013

SÚŤAŽE ORGANIZOVANÉ ŠKP LUGER ŽILINA

Vážení členovia ŠKP Luger Žilina. Dňa 06.06.2013 sa uskutočnila porada predstavenstva ŠKP Luger Žilina kde sa riešilo členstvo členov v ŠKP Luger Žilina a ich výpomoc pri organizovaní pretekov. Predstavenstvo ŠKP Luger Žiliny sa zhodlo na tom, že od roku 2013 bude mať každý člen ŠKP Luger Žilina povinnosť vykonať minimálne dve brigády pre klub či už pri stavaní parkúrov na súťaž alebo ako výpomoc pri lepení terčov priamo na preteku. Táto povinnosť členov ŠKP Luger ŽIliny vyplýva priamo zo Stanov ŠKP Luger Žiliny a každý člen pri vstupe do klubu svojim podpisom potvrdil, že sa oboznámil so stanovami ŠKP Luger Žiliny, ktoré sú zverejnené na www.skpluger.eu. Termíny súťaží sú vyvesené na stránke www.skpluger.eu. V prípade, že by si člen ŠKP Luger Žiliny počas roka nesplnil túto povinnosť bude mu zvýšený členský poplatok na nasledujúci rok o 7 Eur.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


31.05.2013

SCHôDZA PREDSTAVENSTVA ŠKP

Oznamujem členom predstavenstva ŠKP Luger Žiliny, že na budúci týždeň je zvolaná porada. Program porady je zverejnený nižšie.

 

Dňa : 06.06.2013 (štvrtok), Čas : 16:45 hod., Miesto : Pizzeria Dolce Vita,Zvoláva : Podpredseda ŠKP, Deň zvolania schôdze : 31.05.2013,Webová stránka : www.skpluger.eu

 

 P. č.   Text navrhovaného bodu porady  Kto predkladá  Komu predkladá
   1.       Kontrola plnenia bodov z predchádzajúcich schôdzi predstavenstva:
 • prevádzkovanie poplašného zariadenia,
 • revízna správa za rok 2011,
 • iné
Podpredseda  Predstavenstvo tajomník
 2.  Kontrola plnenia Stanov ŠKP  Tajomník, podpredseda  Predstavenstvo
 3.  Informovanie o výdavkoch a zostatku  Predseda  Predstavenstvo
4. Zhodnotenie súťaží za rok 2013 Predseda Predstavenstvo
 5. Podpísanie prevzatia reprezentačného trička a prehlásenia Štatutári Róbert T., aktívni strelci
6. Prerobenie Stanov ŠKP Luger Žilina Podpredseda Predstavenstvo
7. odovzdanie pokladničky Predseda Tajomník
8. Prijatie nových členov Predseda Predstavenstvo
9. Zmena poštovej adresy klubu Podpredseda Predstavenstvo
10. Systém preplácania súťaží Podpredseda Predstavenstvo
11. ďalšie návrhy Predseda Predstavenstvo

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


11.05.2013

POĎAKOVANIE

Týmto sa chcem poďakovať tým členom ŠKP LUGER Žiliny, ktorí nám prišli pomôcť pri organizovaní pretekov či so stavaním alebo lepením na pretekoch LUGER match I a ŠKP puška. Patrí Vám moje poďakovanie a každopádne bude Vaše členstvo v ŠKP LUGER Žilina za pomoc pri organizovaní pretekov aj patrične zvýhodnené.

Podpredseda ŠKP LUGER Žilina


05.05.2013

TRÉNINGY

Oznamujem členom ŠKP LUGER Žiliny, ktorí majú záujem o individuálne tréningy, že tieto sú naplánované s predsedom ŠKP LUGER Žilina a to na stredu a nedeľu jedine po telefonickom kontakte.

Podpredseda ŠKP LUGER Žilina


22.04.2013

SÚŤAŽ

Týmto chcem požiadať členov ŠKP Luger ŽIlina o výpomoc počas priebehu súťaží, ktoré sa uskutočnia tento víken teda 27 a 28 apríla. Potrebovali by sme hlavne pomôcť pri lepení terčov. Členovia, ktorí majú ochotu nám pomôcť tak Vás poprosim aby Ste sa hlásili na tel. čísle : 0948 505 908.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


10.03.2013

ČLENSKÉ NA ROK 2013

Oznamujem členom ŠKP Luger Žilina, že podľa platných stanov ŠKP Luger Žilina je potrebné do konca marca 2013 uhradiť členský poplatok. Výška členského polatku sa nemení a je zverejnená v kolonke "členstvo" spolu s číslom účtu. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť svoje meno, priezvisko a rok za ktorý je členský poplatok poukázaný. Od platenia členského sú oslobodené osoby uvedené v platných stanovách ŠKP Luger Žilina ako aj v kolonke "členstvo" v uvedenom prípade sa však predstavenstvo ŠKP Luger Žilina zhodlo na tom, že členovia ŠKP Luger Žilina, ktorí sú oslobodení od platenia členského poplatku (mládež do 19 roku života, invalidi atď...) sú povinní sa do konca marca 2013 nahlásiť predsedovi ŠKP Luger Žilina v opačnom prípade budú po marci 2013 na nasledujúcej schôdzi predstavenstva vyradení. Ostatní členovia ŠKP Luger Žilina, ktorí nebudú mať uhradený členský polatok budú taktiež po marci 2013 na nasledujúcej schôdzi predstavenstva ŠKP Luger Žilina vyradení. Členovia, ktorí budú pomáhať pri organizácií pretekov v roku 2013 budú mať členstvo v ŠKP Luger Žilina na nasledujúci rok bez členského poplatku.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


04.03.2013

PROPAGÁCIA PRETEKU LUGER MATCH

Na rok 2013 ŠKP Luger ŽIlina plánuje zorganizovať preteky na ktorých budú terčové mechanizmy, ktoré budú na Slovensku novinkou čím chce zvýšiť kvalitu pretekov oproti ostatným pretekom konaných na Slovensku. Preto chceme za účelom väčšej propagácie pretekov organizovaných ŠKP Luger Žilina pod názvom LUGER match požiadať členov ŠKP o zhotovenie loga prípadne propagačného plagátu na pretek LUGER match. V prípade, že predstavenstvu ŠKP Luger Žilina bude predložený návrh, ktorý sa schváli tak z uvedeného budú vyplývať ďalšie výhody pre konkrétneho člena ŠKP Luger Žilina, ktorý sa podieľal na spomínanej úlohe.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina


04.03.2013

ZMENA TERMÍNU SCHôDZE PREDSTAVENSTVO ŠKP

Členom ŠKP, ktorí sa zúčastnia na schôdzi predstavenstva ŠKP, ktorej zvolanie a program je popísaný nižšie oznamujem, že bol opravený dátum schôdze z 15.03.2013 na 12.03.2013 (utorok). Ďalej dávam do pozornosti, že sa vyžaduje predovšetkým účasť tých členom ŠKP, ktorí sú v zvolaní schôdze uvedení tak ako je to popísané v ozname nižšie.

Podpredseda ŠKP Luger Žilina

Návštevnosť

Dnes0
Včera55
Týždeň721
Mesiac1366
Dohromady114304

Mapa strelnice

Kalendár udalostí

June 2024
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30