Tlačivá

Prihlásiť

Prihláste sa

Užívateľské meno *
Heslo *
Pamätaj si ma

Vytvorenie účtu

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
Celé meno *
Užívateľské meno *
Heslo *
Potvrďte heslo *
E-mail *
Potvrďte e-mail *
Captcha *
Reload Captcha

V sekcií TLAČIVÁ sa nachádzajú aktuálne formálne tlačivá schválenené predstavenstvom ŠKP. Iné tlačivá nie sú akceptované a kompetentné osoby sa nimi nebudú zapodievať. Formálne tlačivá sú zverejnené tak pre členov ŠKP ako aj pre pristupujúcich a hosťujúcich členov ŠKP a slúžia predovšetkým na podávanie žiadostí a pod. tak ako to upravujú Stanovy ŠKP. Tlačivá sa vypisujú cez počítač - vypisujú sa jedine sivé kolonky a e-poštou sa zasielajú na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. prípadne sa priamo podávajú na členskej schôdzi ŠKP. V najbližšom možnom termíne stanovenom v Stanovách ŠKP sa kompetentné osoby ŠKP vyjadria k predmetnej žiadosti. Žiadosť o schválenie cesty a preteku sa podáva minimálne 7 dní pred uskutočnením cesty a preteku. Na všetky žiadosti sa dávajú registratúrne čísla, ktoré vydá podpredseda ŠKP po doručení písomnosti  preto nie je možné písomnosti spätne podať. Po nedodržaní termínu podania žiadosti (žiadosť o preplatenie cesty a preteku) členovi ŠKP nevzniká nárok na preplatenie nákladov súvisiacich s jeho športovou činnosťou a kompetentná osoba žiadosť zamietne. Ku každej písomnosti je pridané poučenie, ktoré sa nachádza v spodnej časti písomnosti, v ktorom sú podané stručné informácie pre žiadateľa.

TLAČÍVÁ PRE VEREJNOSŤ

 

NÁZOV TLAČIVA

STRUČNÝ POPIS

Karta člena ŠKP

Karta člena ŠKP sa používa pre nových záujemcov o členstvo v ŠKP Luger Žilina. Záujemca o členstvo v ŠKP Luger Žilina vyplní jedine sivé kolonky a kartu zasiela na klubovú e-poštu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Celá karta je vytvorená vo forme formulára, to znamená, že sa dajú vyplniť a označiť jedine vybrané položky. Karta udáva základné údaje o uchádzačovi o členstvo vrátane kontaktov na člena. Bez spomínaných údajov nemôže byť záujemca o členstvo v ŠKP Luger Žilina navrhnutý na schválenie za člena ŠKP Luger Žilina. V spodnej časti Karty člena je v skratkosti napísané vyhlásenie, ktorým sa ŠKP Luger Žilina chráni po právnej stránke.

 

TLAČIVÁ PRE ČLENOV ŠKP

 

NÁZOV TLAČIVA

         STRUČNÝ POPIS      

Žiadosť o podanie informácie od predsedu ŠKP

V zmysle Stanov ŠKP môže ktorýkoľvek člen ŠKP Luger Žilina prostredníctvom žiadosti, ktorú zašle na klubovú e-poštu požiadať priamo predsedu ŠKP o poskytnutie informácie.

Žiadosť o podanie informácie od podpredsedu ŠKP

V zmysle Stanov ŠKP môže ktorýkoľvek člen ŠKP Luger Žilina prostredníctvom žiadosti, ktorú zašle na klubovú e-poštu požiadať priamo popredsedu ŠKP o poskytnutie informácie.

Žiadosť o podanie informácie od predstavenstva ŠKP

V zmysle Stanov ŠKP môže ktorýkoľvek člen ŠKP Luger Žilina prostredníctvom žiadosti, ktorú zašle na klubovú e-poštu požiadať priamo predstavenstvo ŠKP o poskytnutie informácie.

Žiadosť o podanie informácie od predsedu revíznej komisie ŠKP

V zmysle Stanov ŠKP môže ktorýkoľvek člen ŠKP Luger Žilina prostredníctvom žiadosti, ktorú zašle na klubovú e-poštu požiadať priamo predsedu revíznej komisie ŠKP o poskytnutie informácie v súvislosti s vykonaním kontroly nakladania s financiami a majetkom ŠKP.

Žiadosť o zvolanie predstavenstva alebo Valného zhromaždenia ŠKP

V prípade, že člen ŠKP má splnomocnenia od dostatočného počtu aktuálnych členov ŠKP Luger Žilina (bližšie popísané v poučení) môže požiadať predsedu ŠKP o zvolanie predstavenstva alebo Valného zhromaždenia ŠKP prostredníctvom klubovej e-pošty.

Žiadosť o pridelenie dresu

Žiadosť podáva člen ŠKP v prípade záujmu o schválený dres ŠKP. Podmienky nosenia dresu stanovilo predstavenstvo ŠKP a je obsiahnuté v poučení žiadosti o pridelenie dresu.

Žiadosť o schválenie cesty

Žiadosť si podáva člen ŠKP zaslaním na klubovú e-poštu v prípade, že prejavil záujem o preplatenie cesty na športové podujatie. Preplatenie cesty je podmienené  vopred stanovenými podmienkami o ktorých zápisnične rozhodlo predstavenstvo ŠKP, ktoré predovšetkým záhŕňajú účasť pretekára na významných súťažiach na ktorých dosiahol výsledky prípadne sa aktívne zúčastňuje na riešení klubových vecí. Žiadosť sa zasiela na klubovú e-poštu nie menej ako 7 dní pred uskutočnením cesty. V prípade nedodžania termínu zaslania žiadosti sa predseda nebude zapodievať žiadosťou a cesta nebude preplatená. Viac o podmienkách preplácania cesty je popísané v poučení žiadosti.

Žiadosť o schválenie preteku

Žiadosť o schválenie preteku si podáva člen ŠKP v prípade, že má záujem o preplatenie štartovného na športové podujatie v športe, ktorým sa zapodieva ŠKP. Žiadosť sa zasiela na klubovú e-poštu a jej schváleniu je podmienená aktívna účasť na klubových veciach, ktorá je popísaná v poučení žiadosti. Žiadosť sa podáva najneskôršie 7 dní pred uskutočnením športového podujatia a to zaslaním na klubovú e-poštu. O schválení žiadosti rozhoduje predseda na základe podmienok schválených predstavenstvom ŠKP.

Žiadosť o schválenie symbolického členského poplatku

Symbolický poplatok vo výške 1 eura si môže nárovať ktorýkoľvek člen ŠKP v zmysle Stanov ŠKP a to v prípade, že za predchádzajúci rok sa umiestnil na popredných miestach na významných súťažiach prípadne bol sponzorom alebo aktívne sa podieľal na veciach súvisiacich so ŠKP. Žiadosť žiadateľ zasiela na klubovú e-poštu a schvaľuje ju predseda ŠKP.

Žiadosť o zapožičanie majetku ŠKP

Na formálnej úprave tlačiva sa pracuje. Žiadosť podávajú tí členovia ŠKP, ktorí majú záujem si zapožičať majetok ŠKP mimo strelnicu. V prípade schválenia zapožičania majetku ŠKP, za uvedený majetok ŠKP v plnej miere zodpovedá člen ŠKP, ktorý si majetok ŠKP zapožíčal. Žiadosť zároveň slúži pre vedenie ŠKP ako doklad o zapožíčaní majetku ŠKP v prípade vymáhania uhradenia škôd spôsobených na majetku ŠKP. V zmysle Stanov ŠKP má každý člen ŠKP nárok na zapožičanie majetku ŠKP za dodržania podmienok schválených predstavenstvom ŠKP uvedených v zápisniciach.

 

TLAČIVÁ PRE PREDSTAVENSTVO ŠKP

 

NÁZOV TLAČIVA

         STRUČNÝ POPIS      

Zvolanie schôdze predstavenstva ŠKP

Tlačivo je predlohou, ktorá sa dopĺňa o ďalšie body schôdze predstavenstva ŠKP a je určená výhradné pre štatutárov ŠKP, ktorí ako jediný v zmysle Stanov ŠKP majú právo zvolať schôdzu predstavenstva. Tlačivo sa primerane použije aj v prípade, že o zvolanie schôdze požiada člen ŠKP, ktorý po splnení podmienok stanovených v Stanovách ŠKP požiadal predsedu ŠKP o zvolanie schôdze predstavenstva ŠKP.

Zvolanie schôdze Valného zhromaždenia ŠKP

Tlačivo je predlohou, ktorá sa dopĺňa o ďalšie body schôdze Valného zhromaždenia ŠKP a je určená výhradné pre štatutárov ŠKP, ktorí ako jediný v zmysle Stanov ŠKP majú právo zvolať schôdzu Valného zhromaždenia ŠKP. Tlačivo sa primerane použije aj v prípade, že o zvolanie schôdze požiada člen ŠKP, ktorý po splnení podmienok stanovených v Stanovách ŠKP požiadal predsedu ŠKP o zvolanie schôdze Valného zhromaždenia ŠKP.

 

TLAČIVÁ PRE KONROLNÚ KOMISIU ŠKP

 

NÁZOV TLAČIVA

         STRUČNÝ POPIS      

Správa kontrolného orgánu Športového klubu polície Luger Žilina

Uvedené tlačivo je výhradne určené pre zápisničné zhodnotenie kontrolnej činnosti členmi kontrolného orgánu ŠKP. Kontrolný orgán ŠKP vykoná kontrolu na základe vlasného uváženia prípadne na základe žiadosti člena ŠKP po splnení Stanovami ŠKP stanovenými podmienkami potrebnými na to aby kontrolný orgán vykonal kontrolu. Správa kontrolného orgánu ŠKP sa vykonáva min. 1x za rok a to najneskoršie do dňa uskutočnenia Valného zhromaždenia ŠKP.

Návštevnosť

Dnes0
Včera55
Týždeň721
Mesiac1366
Dohromady114304

Mapa strelnice

Kalendár udalostí

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30